Dosje javnega naročila 002334/2020
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zamenjava samonosilnega TK kabla položenega v zemlji na žel.pr. št. 31 Celje Velenje, km 35.651 -37.542 in zamenjava zračnega progovnega kabla na žel.pr. št. 80: d.m. - Metlika Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.115,50 EUR

JN002334/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2020
JN002334/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2020
JN002334/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2020
JN002334/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.10.2020
JN002334/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002334/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349734/Zamenjava_samonosilnega_TK_kabla__pr._št._31__in_zamenjava_zračnega_progovnega_kabla_na_žel.pr._št._80.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17471
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava samonosilnega TK kabla položenega v zemlji na žel.pr. št. 31 Celje Velenje, km 35.651 -37.542 in zamenjava zračnega progovnega kabla na žel.pr. št. 80: d.m. - Metlika Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava samonosilnega TK kabla položenega v zemlji na žel.pr. št. 31 Celje Velenje, km 35.651 -37.542 in zamenjava zračnega progovnega kabla na žel.pr. št. 80: d.m. - Metlika Ljubljana, km 90.895 - 97.000
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in zamenjava progovnega kabla na progi R:31 odsek Velenje Pesje - Velenje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na progi št. 31 Celje Velenje, km 35.651 -37.542
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in zamenjava progovnega kabla na progi R:31 odsek Velenje Pesje - Velenje
(zamenjava samonosilnega TK kabla položenega v zemlji TF33CP 5x4x1.2 s kablom TK59 10x4x0,8M, ki se bo upihnil v obstoječo PEHD cev položeno v sklopu GSM-R kabliranja)
Izvedba del na medpostajnem odseku Velenje Pesje - Velenje od železniškega km 35.651 do km 37.542
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in zamenjava progovnega kabla na progi R:80 odsek Mirna Peč - Trebnje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na progi št. 80: d.m. - Metlika Ljubljana, km 90.895 - 97.000
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in zamenjava progovnega kabla na progi R:80 odsek Mirna Peč - Trebnje
(zamenjava zračnega progovnega kabla s polaganjem v obstoječe cevi z novim kablom tipa TD59 10x4x1,2B)
Izvedba del na medpostajnem odseku Mirna Peč - Trebnje od železniškega km 90.895 do km 96.973 - ž.p.Trebnje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2020   12:05
Kraj: Elektronsko:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17471


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2020   12:40
VPRAŠANJE
Lahko konkuriramo samo za en sklop?

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop.

Lep pozdrav


Datum objave: 14.04.2020   14:45
VPRAŠANJE
V razpisu ne najdemo zahtev po referencah? Ali moramo priložiti kakšna potrdila investitorjev?

ODGOVOR

Spoštovani,

reference niso zahtevane. Potrdil ni potrebno prilagati.

Lep pozdrav

Datum objave: 16.04.2020   09:02
VPRAŠANJE
Joj ste Kekci,
objavite vodilno mapo IZN ...

prosim za objavo IZN načrta ter tehničnih specifikacij za predviden kabel.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

objavili smo popravek razpisne dokumentacije. Dodana je vsebina, ki je dobro vidna, označena z drugo barvo pisave.

Omogočen je vpogled v obstoječo projektno dokumentacijo.

Dodani sta prilogi:
Priloga za Sklop 1:
Tehnični pogoji za progovni telekomunikacijski kabel z izolacijo iz penastega polietilena TK 59 10x4x0,8 .pdf

Priloga za Sklop 2:
Izvleček IZN sklop 2 - izbira progovnega kabla.pdf


Lep pozdravDatum objave: 16.04.2020   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za objavo načrtov. Na objavljeni povezavi so samo prve strani vodilne mape

ODGOVOR
Spoštovani,

objavili smo popravek razpisne dokumentacije. Dodana je vsebina, ki je dobro vidna, označena z drugo barvo pisave.

Omogočen je vpogled v obstoječo projektno dokumentacijo.

Dodani sta prilogi:
Priloga za Sklop 1:
Tehnični pogoji za progovni telekomunikacijski kabel z izolacijo iz penastega polietilena TK 59 10x4x0,8 .pdf

Priloga za Sklop 2:
Izvleček IZN sklop 2 - izbira progovnega kabla.pdf


Lep pozdravDatum objave: 21.04.2020   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V točki 5.1.2.1 Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti navajate da: Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost za načrtovanje, projektiranje in izgradnjo telekomunikacijskih omrežij.
V standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 točno take dejavnosti ni navedeno. Prosim za pojasnilo. Ali je dovolj da imamo registrirano naslednjo dejavnost:
- F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije ali
- J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik mora imeti registrirane sledeče dejavnosti:
- dejavnost za načrtovanje;
- dejavnost za projektiranje;
- dejavnost za izgradnjo telekomunikacijskih omrežij.
Ponudnik lahko predmetni pogoj glede zahtevanih treh registriranih dejavnosti (za načrtovanje, projektiranje in izgradnjo telekomunikacijskih omrežij) izpolni tudi z gospodarskim subjektom (partnerjem ali podizvajalcem), ki bo v okviru ponudbe tudi dejansko izvedel del posla, za katerega izkazuje usposobljenost (registracijo dejavnosti). Torej gospodarski subjekt, ki bo v okviru ponudbe izvedel dela s področja dejavnosti za načrtovanje, mora biti registriran za dejavnost načrtovanja, gospodarski subjekt, ki bo v okviru ponudbe izvedel dela s področja projektiranja, mora biti registriran za dejavnost projektiranja, gospodarski subjekt, ki bo v okviru ponudbe izvedel izgradnjo telekomunikacijskih omrežij, mora biti registriran za dejavnost za izgradnjo telekomunikacijskih omrežij.

Lep pozdravDatum objave: 21.04.2020   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je po sklopu 1 strošek čuvajev vaš, po sklopu 2 pa od izvajalca
Prosim za pojasnilo pred potekom možnosti za vprašanja

lp

ODGOVOR
Spoštovani,

tako je. Razvidno iz popisa del.

Lep pozdrav