Dosje javnega naročila 002508/2020
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
ZJN-3: Odprti postopek

JN002508/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN002508/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2020
JN002508/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN002508/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002508/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 079-186026
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Janžekovič
anita.janzekovic@zrc-sazu.si
+386 14706339
+386 59075609

Internetni naslovi
http://www.praetor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349764/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17478
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
Referenčna številka dokumenta: 41N200068
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38200000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zagorica 20, 1292 Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je NABAVA KLIMATSKE KOMORE za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-LIFEWATCH«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2020   04:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovor na spodnja vprašanja:

- Ali se je pri prijavi na razpis možna naslednja relacija: ponudnik se prijavi s podizvajalcem, pri čemer bi bila zadostitev pogoja pri referencah 100% na strani podizvajalca?

- Kaj pri referencah točno pomeni "vsaj eno (1) dobavo klimatske komore v vrednosti dobave vsaj 150.000,00 EUR brez DDV"
- ali gre tukaj za 1x naročilo enega produkta (skupaj z montažo, osnovno diagnostiko delovanja, šolanjem,..)
- ali gre tukaj za 1x naročilo več produktov skupaj (montažo, osnovno diagnostiko delovanja, šolanjem,..)


Hvalaza odgovore.

ODGOVOR
- Ne. Skladno z prvim odstavkom 94. člena lahko ponudnik DEL javnega naročila odda v podizvajanje.
- Pogoj s katerim ponudnik izkazuje svojo tehnično sposobnost se izpolnjuje s primerljivo dobavo s predmetnim javnim naročilom. Naročnik bo kot ustrezno upošteval referenčno dobavo, kjer je dobavitelj izvedel naročilo za več produktov s spremljajočimi storitvami, ki so bile potrebne (npr. montaža, osnovna diagnostika delovanja, šolanje, ipd)
______________Datum objave: 06.05.2020   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da tehnične specifikacije dopolnite z naslednjimi podatki, saj le na ta način lahko pripravimo ustrezno ponudbo:

- velikost komore (dimenzije in volumen),
- kapacitete hlajenja in gretja,
- kakšen je namen uporabe klimatske komore.


Prosimo vas tudi, da omogočite ogled lokacije namestitve klimatske komore, saj bomo le s tem lahko zagotovili pripravo kakovostne in ustrezne ponudbe.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR


Spoštovani,

- velikost komore (dimenzije in volumen): delovna površina ~ 2m2 na vsaj štirih policah (ponavadi je to ~1mD x 0.9mŠ x 2mV)
- kapacitete hlajenja in gretja: to je stvar povezana s kontrolerjem: ena komora je 15°C 44°C, druga pa 4 °C 44°C
- kakšen je namen uporabe klimatske komore: gojitev artropodov.

Lep pozdrav

Datum objave: 06.05.2020   13:00
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da jim je omogočen ogled lokacije po predhodni najavi na elektronski naslov simonakf@zrc-sazu.si
______________

Datum objave: 18.05.2020   10:25
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

Glede na zahtevane tehnične specifikacije, imamo naslednje vprašanja:
KLIMATSKA KOMORA 1 in 2

2. Možen dotok svežega zraka.
- Ali je potrebno v komoro dovajati svež zrak?

5. Enakomeren vir svetlobe
- Kakšen vir svetlobe je zahtevan?
- Kakšna naj bo svetilnost žarnic? Intenziteta svetlobe se more regulirati Območje? Intenziteta sevanja se za posamezen 24h cikel samo nastavi in se ne meri regulira?
- Kakšen naj bo spekter žarnic?
- Ali mora biti vsaka polica opremljena s svojimi žarnicami?

7. Možnost pršenja oz. vlaženja
- Pršenje ali vlaženje? Mora biti v komorah vgrajena šoba za pršenje vode, ali je dovolj vlaženje prostora?

9. Backup baterija v primeru prekinjenega električnega toka
- Ali to pomeni baterija na kontrolni enoti, da v primeru izpada el.energije komora ne izgubi podatkov?

10. Hladilne tuljave s fenolno prevleko za protikorozijsko odpornost
- Naši uparjalniki imajo bakrene cevi in aluminijaste lamele. S tem zagotovimo največjo toplotno prevodnost po uparjalniku boljša regulacija, ali je to sprejemljivo?

12. Neprekinjena kondenzacijska enota za tesnejše temperaturne tolerance (do ± 0,3 ° C) in daljšo življenjsko dobo
- Je to mišljen hermetično zaprt agregat?

13. Zračni filter pred tuljavo
- Prosim specificirajte filter


Zahvaljujem se vam za odgovore in vas lepo pozdravljam.


ODGOVOR
2. Ne.
5. - LED.
- Intenziteta do 300 µmol/m2 /s1 pri "hladnejši" in do 1000 µmol/m2 /s1 pri "toplejši" komori, nastavljiva intenziteta skozi dan in leto.
- UVA + UVB + vidna svetloba
- NE, nameščeno lahko vertikalno in zunaj (luči ne smejo greti živali). Polico morajo imeti primerljivo svetlobo.

7. Vlaženje je dovolj. Zagotavljati mora do 90% vlažnost in kontrolo vlažnosti.

9. Da.

10. NE. Tuljave s fenolno prevleko so potrebne tudi zaradi kislega okolja (nujne pri gojenju vinskih mušic).

12. NE. Pomembno je kondenzacijska enota za zagotavljanje konstantne temperature (do ± 0,3 ° C)« skozi celotno možno temperaturno območje.

13. Filter ni potreben.
____________