Dosje javnega naročila 002367/2020
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor
Gradnje: Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru ponovitev postopka
ZJN-3: Odprti postopek

JN002367/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.04.2020
JN002367/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002367/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN002367/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2020
JN002367/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002367/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 074-175634
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
Mladinska ulica 14A
2000
SI032
Maribor
Slovenija
Martin Mikuž
ss.gtmb@guest.arnes.si
+386 22350010
+386 22350021

Internetni naslovi
http://www.ssgt-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/349775/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17480
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru ponovitev postopka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba rekonstrukcije, prizidave, statične in energetske sanacije zgradbe na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Fasaderska dela in krovsko kleparska dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Fasaderska dela in krovsko kleparska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Steklarska dela
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45441000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Steklarska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mizarska dela notranje in zunanje stavbno pohištvo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45421000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mizarska dela notranje in zunanje stavbno pohištvo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojne inštalacije (Skupaj: D.1 + D.2 + D.3 + I - ZPM)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojne inštalacije (Skupaj: D.1 + D.2 + D.3 + I - ZPM).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Električne inštalacije (Skupaj: C.1 + C.2 + C.3 + C.4)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Električne inštalacije (Skupaj: C.1 + C.2 + C.3 + C.4).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Transformatorska postaja
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232221
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Transformatorska postaja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija oziroma pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, vse skladno z določbami 13. a člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
Mladinska ulica 14A
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2020   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kje se nahajajo popisi del in projektna dokumentacija.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Popisi del in projektna dokumentacija so skladno z navedenim v razpisni dokumentaciji objavljeni na sledeči elektronski povezavi: https://www.dropbox.com/sh/h7cahlhrevra2v8/AACnMz011vgn48ZMChTnuzyYa?dl=0.


Datum objave: 20.04.2020   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Investitor naj umakne zakonsko neurejana določila in zahteve v razpisu.
Ena od zahtev je zagotoviti BIM koordinatorja. Ta poklic uradno ne obstaja , zato tudi ni uradnega naziva !

ODGOVOR

Predlog zastavljavca vprašanja se ne upošteva. Naročnikove zahteve so sorazmerne s predmetom javnega naročila in v celoti skladne z relevantno področno zakonodajo.


Datum objave: 20.04.2020   10:22
VPRAŠANJE
Kje je objavljen popis del?

lp,

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.


Datum objave: 20.04.2020   10:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi popise del.

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.


Datum objave: 20.04.2020   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje pa so objavljeni popisi in načrti?

prosimo link do dokumentacije,

hvala

LP

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.Datum objave: 20.04.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas, kje je naložen popis del za posamezen sklop. V ZIP mapi ga ne najdemo.
Zahvaljujemo se Vam za hiter odgovor.

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.


Datum objave: 20.04.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, objavili ste ESPD, Obrazce za sestavo ponudbe in razpisno dokumentacijo,

Vljudno vas naprošamo, da objavite popis del in ostalo dokumentacijo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.


Datum objave: 20.04.2020   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, po pregledu razpoložljive objavljene dokumentacije, smo ugotovili, da vsebuje samo razpisno dokumentacijo in obrazce, niste pa objavili popisov in celotne tehnične dokumentacije. Prosimo za objavo le teh.
Ali so popisi spremenjeni glede na prejšnji popis in ali so spremembe na kak način označene .
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.Datum objave: 20.04.2020   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Je mogoče dobiti celotni popis del?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.Datum objave: 30.04.2020   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani

Lahko za izpolnitev pogojev reference za sklop 6, predamo reference tudi za tujino, kot naprimer izvedba del v Nemčiji.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se bodo kot ustrezne štele tudi reference oziroma referenčna dela, ki bodo izvedena v območju Evropske unije, torej tudi izvedena dela v Nemčiji.
Datum objave: 30.04.2020   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za objavo razpisnih del in načrtov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.Datum objave: 30.04.2020   08:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo za razširitev referenc po klasifikaciji za strojna in elektro inštalaterska dela na stavbe - 1 (ENOTNA KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV (CC-SI) 2012 S POJASNILI) in razširitev v smislu objektov, ki niso samo predmet naročil na Portalu javnih naročil. Menimo namreč, da izvedba del za omenjena sklopa ni tako specifična, da bi morala zajemati samo stavbe po klasifikaciji 126.
Hvala.


ODGOVOR

Predlog zastavljavca vprašanja se ne upošteva. Naročnik je pogoje določil sorazmerno s predmetom javnega naročila, zato pogojev določenih v razpisni dokumentaciji ne spreminja.Datum objave: 30.04.2020   08:07
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI
Ali so popisi spremenjeni glede na prejšnji popis in ali so spremembe na kak način označene .
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so popisi v določenih segmentih spremenjeni glede na prejšnji popis. Spremembe niso označene.Datum objave: 30.04.2020   08:07
VPRAŠANJE
Ali so popisi spremenjeni glede na prejšnji popis in ali so spremembe na kak način označene .

ODGOVOR

Naročnik naproša zastavljavca vprašanja za proučitev že podanih odgovorov.


Datum objave: 30.04.2020   08:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi trenutnih izrednih razmer v državi naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu ki govori o garanciji za resnost in sicer tako, da ponudnikom omogoči predložitev garancije za resnost (od banke ali zavarovalnice) v elektronski obliki, v obliki scana ob oddaji ponudbe.
Večina naročnikov je namreč to v zadnjem času omogočila, saj je tako zmanjšano tveganje okužb, elektronska oblika pa je ravno tako ustrezna.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe štel tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, ki ga ponudniki lahko oddajo v obliki scana v elektronski oddaji ponudbe. Naročnik bo v okviru popravka na Portalu javnih naročil objavil tudi vzorec zavarovanja za resnost ponudbe (prilagojen za bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje), ki ga morajo ponudniki pri pripravi zavarovanja v celoti upoštevati. V kolikor zavarovanje ne bo skladno z vzorcem, ki ga bo objavil naročnik, bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.


Datum objave: 11.05.2020   05:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da razpis ponavljate, ker nimate dovolj sredstev, kolikor so znašale prvotne ponudbe, dopustite možnost sodelovanja tudi lokalnih manjših izvajalcev, ki bodo dali ugodnejše cene. Za 1. sklop tako reference znižajte na 1 mio EUR z DDV. Ali pa še petkrat ponavljajte razpis.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so pogoji določeni sorazmerno s predmetom javnega naročila in posledično v celoti skladno z veljavnim ZJN-3. Predlog zastavljavca vprašanja se ne upošteva, pogoji se ne spremenijo.Datum objave: 11.05.2020   05:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kaj predstavljajo po vaše reference za steklarska dela? Dobava in montaža stekla, izvedba steklenih sten, izvedba steklenih fasad, izvedba steklenih oken?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se bodo kot ustrezna oziroma istovrstna steklarska dela štela tako dela dobave in montaže stekla, kot tudi izvedba steklenih sten, izvedba steklenih fasad in izvedba steklenih oken, v kolikor bodo seveda ta dela izvedena na projektu ki zajema izvedbo novogradnje, obnove, rekonstrukcije ali sanacije stavbe (klasifikacija CC-SI 1) ter bo vrednost teh del najmanj 200.000,00 EUR z DDV.


Datum objave: 11.05.2020   05:08
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je bil rok za oddajo ponudb določen skladno z veljavno-javno naročniško zakonodajo, pri čemer je naročnik pri podaji roka upošteval tudi trenutno situacijo in razglašeno epidemijo. Ob upoštevanju dejstva, da gre za ponovitev postopka oddaje javnega naročila in ob upoštevanju dejstva, da mora naročnik zaradi sledenja terminskemu planu predvsem črpanja sredstev slediti postavljenim rokom, naročnik roka za oddajo ponudb ne podaljšuje.


Datum objave: 11.05.2020   05:08
Naročnik po ponovni proučitvi zastavljenega vprašanja, na katerega je odgovor podal dne 30.04.2020 ob 08:06 uri in v zasledovanju cilja, da bi prejel kar največ ponudb usposobljenih ponudnikov za izvedbo predmeta javnega naročila, svoj odgovor spreminja na sledeč način.

Zastavljeno vprašanje:

Pozdravljeni.

Naročnika prosimo za razširitev referenc po klasifikaciji za strojna in elektro inštalaterska dela na stavbe - 1 (ENOTNA KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV (CC-SI) 2012 S POJASNILI) in razširitev v smislu objektov, ki niso samo predmet naročil na Portalu javnih naročil. Menimo namreč, da izvedba del za omenjena sklopa ni tako specifična, da bi morala zajemati samo stavbe po klasifikaciji 126.
Hvala.


Odgovor:

Naročnik ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja spreminja pogoj 1 Reference za gradnje in pogoj 2 Vodja (posameznih) del za sklop 5: Strojne inštalacije (Skupaj: D.1 + D.2 + D.3 + I - ZPM) in sklop 6 Električne inštalacije (Skupaj: C.1 + C.2 + C.3 + C.4) na način, da se kot ustrezne reference štejejo referenčni posli, ki bodo izvedeni na objektih po klasifikaciji CC-SI 1 - 1 stavbe. Kot ustrezni se torej štejejo referenčni posli, kjer je gospodarski subjekt izvedel električne oziroma strojne inštalacije na projektu, ki zajema izvedbo novogradnje, obnove, rekonstrukcije ali sanacije stavbe (klasifikacija CC-SI 1).

V preostalih delih se zahteve obravnavanih pogojev ne spreminjajo.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo.


Datum objave: 11.05.2020   05:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisih je, glede na prejšnji razpis, pri betonskih delih spremenjena marka betona iz C30/37 na C 25/30. Je ta sprememba statični upravičena in pravilna?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
DA, obravnavana sprememba je dopustna in skladna s projektnimi rešitvami gradbenih konstrukcij.