Dosje javnega naročila 002480/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača - Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.109,15 EUR

JN002480/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2020
JN002480/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN002480/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2020
JN002480/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002480/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350155/za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17613
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dolina Glinščice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača - Koper.
Sistem zunanje kontrole kakovosti omogoča in zagotavlja, da se nepravilnosti pri izvedbi in vgradnji posameznih materialov oziroma elementov odpravi najkasneje med gradnjo in ne šele po izgradnji, ko se lahko nekatere nepravilnosti pokažejo šele po izteku garancijske dobe. S terenskimi ogledi, meritvami in preiskavami odvzetih vzorcev se tako že med samo gradnjo ugotovijo odstopanja od projekta ali zahtevanih lastnosti materiala in se na osnovi preiskav neustrezen material popravi ali odstrani. Zunanja kontrola kakovosti se izvaja pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo, pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje in so zato šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo ter za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2020   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020