Dosje javnega naročila 002447/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Nabava žičnega žerjava na kamionu
ZJN-3: Odprti postopek

JN002447/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN002447/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN002447/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN002447/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2020
JN002447/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002447/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 077-181584
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17532
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava žičnega žerjava na kamionu
Referenčna številka dokumenta: GMEH_6 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gozdarske mehanizacije za potrebe naročnika, vključuje tudi garancijsko odpravo napak ter vzdrževanje dobavljene mehanizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava žičnega žerjava na kamionu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridružuje pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju 3 let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem naročilu za dodatne dobave istovrstne mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2020   08:57
VPRAŠANJE
Ali je na procesorski glavi dovolj le en meč za prežagovanje sortimentov?

ODGOVOR
Ne. Naročnik ob tem pojasnjuje, da mora poleg glavne žage, ki je namenjena prežagovanju, biti na procesorski glavi tudi vrhnja, manjša žaga. Ta je namenjena lažjemu krojenju in prežagovanju, saj je žičnica med obratovanjem fiksno montirana in tako prostorsko precej omejena.

Datum objave: 05.05.2020   08:59
VPRAŠANJE
Ali je predvidena na žičnici odvijalna naprava nosilne vrvi na stolpu žičnice?

ODGOVOR
Da. Naročnik ob tem pojasnjuje, da ker gre za močnejšo žičnico, je močnejša tudi nosilna vrv, kar pomeni da je tudi težja. Poleg tega odvijalna naprava omogoča tudi lepše navijanje nosilne vrvi ob demontaži žičnice in posledično manjšo obrabo.


Datum objave: 05.05.2020   09:01
VPRAŠANJE
3. Ali je ob dobavi žičnice predvidena tudi kakšna dodatna oprema?

ODGOVOR
Da. Naročnik ob tem pojasnjuje, da je ob dobavi žičnice predvidena tudi dodatna oprema, ki je potrebna pri montaži in demontaži gozdarske žičnice t.i. montažni paket, ki naj zajema vsaj:
- obširen paket za montažo dveh "čevljev" in končnega sidra - za spravilo navzgor in navzdol (2x plezalni komplet, 2 čevlja, škripec za sidro, montažne žice in pasovi, "greifzug" 1,8t, zaščitni pasovi za sidra, radio-telefon, podaljški za sidrne vrvi, montažni skobci) ter
- paket za montiranje povratne vrvi (vsaj 5 hitro vrtljivih škripcev in vsaj 5 pasov za montažo le teh, oboje seveda ustrezno dimenzirano na moč vitla povratne vrvi)Datum objave: 05.05.2020   09:02
VPRAŠANJE
Kakšen in koliko daljinskih upravljalcev je predvidenih za upravljanje žičnice in vozička?

ODGOVOR
Tip in proizvajalec daljinskega upravljalca nista predvidena. Predviden je daljinski upravljalec za delavca, ki z vozičkom žičnice upravlja na sečišču, daljinski upravljalec za strojnika na stojišču in rezervni daljinski upravljalec.

Datum objave: 05.05.2020   09:03
VPRAŠANJE
Ali je predvidena še kakšna dodatna zaščita na žičnici?

ODGOVOR
Da. Naročnik ob tem pojasnjuje, da je predvidena tudi zaščita za kabino kamiona.


Datum objave: 07.05.2020   13:53
VPRAŠANJE
Vprašanje na dvižni moment in doseg žerjava.
Za žerjav sta potrebna dvižni moment najmanj 220 kNm in doseg najmanj 9,1 m.
1. Ali je to neto dvižni moment?
2. Ali mora biti dvižni moment le v bližini stolpa žerjava ali čez celotno delovno območje žerjava.?

ODGOVOR

1.Da, to je dvižni moment brez procesorske glave.
2. Minimalni dvižni moment dvigala mora biti najmanj v 90% delovnega območja dvigala

Datum objave: 07.05.2020   13:55
VPRAŠANJE
Vprašanje na odvijanje žične vrvi na vozičku.
Potreben je voziček za spravilo navzgor in navzdol.
Ali je potrebno, da se vlečna vrv mehansko odvije, tako pri vožnji navzgor kot navzdol, po celotni dolžini (min. 700 m) s poljubno strmostjo poti?

ODGOVOR
Potrebna je električna odvijalna naprava za vrv vlačilnega vitla v vozičku. To velja za celotno dolžino vlačilne vrvi.


Datum objave: 07.05.2020   13:57
VPRAŠANJE
Vprašanje na najmanjšo vlečno silo ( moč ).
Potrebna je najmanjša vlečna sila od 4 ton.
1.Gre za vlečno silo na žičnico ali vlečno silo na voziček ali gre tako za vlečno silo na žičnico kot tudi za vlečno silo na voziček?
2.Ali mora biti na celotni žični poti na voljo najmanjša vlečna sila?
3.Ali mora biti na voljo najmanjša vlečna sila tudi vzdolž celotne maksimalne stranske vlečne poti, ko se tovor vleče stransko na voziček?

ODGOVOR

1. Najmanjša vlečna sila 4 ton. se nanaša na vlečno silo vlačilnega vitla.
2. Najmanjša vlečna sila mora biti na voljo od maksimalnega dosega vlačilne vrvi do najmanj 50m pred stolpom.
3. Najmanjša vlečna sila ki se nanaša na vlačilni vitel mora biti na voljo od maksimalnega dosega vlačilne vrvi do najmanj 50m pred stolpom, tudi ko se tovor vleče stransko na voziček. Sicer pa so vlečne sile, ko se tovor vleče stransko odvisne tudi od izvlečnega kota vlačilne vrvi.


Datum objave: 07.05.2020   14:06
VPRAŠANJE
Stroj je kombinacija žičnice za prevoz dreves in nakladalnega žerjava s procesorjem za odstranjevanje vej , rezanje po dolžini in razvrščanje krošnje dreves.
Občasno je treba opraviti delo z procesorjem, za drevesa ki so bila že premaknjena na cesto.
Zato je koristno, če lahko nakladalni žerjav, vključno s procesorjem, upravljate tudi, ne da bi steber žičnice predhodno postavili in zasidrali.
Ali je potrebno ,da nakladalni žerjav in procesor upravljamo, ne da bi steber žičnice predhodno postavili in zasidrali?

ODGOVOR
Ne, za gozdarski žični žerjav z procesorsko glavo ni potrebno upravljanje procesorske glave brez postavitve stolpa.

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil dokument obrazec Ponudba (sprememba glede na odgovore na zastavljena vprašanja na portalu JN).

Datum objave: 07.05.2020   16:45
POJASNILO:
Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za predmetno naročilo se v prvem odstavku točke 9 (PONUDBENA DOKUMENTACIJA) spremenijo na način, da se doda točka 6 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte ter točka 7 Pooblastilo za pridobitev iz kazenske evidence - za fizične osebe. Na podlagi navedenega morajo ponudniki v ponudbi za predmetno naročilo poleg dokumentov pod točkami 1 do 5 v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe priložiti tudi Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte ter Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za fizične osebe.

Naročnik bo popravek dokumentacije za predmetno naročilo objavil na svoji spletni strani.