Dosje javnega naročila 002443/2020
Naročnik: DOM NINE POKORN GRMOVJE, Pernovo 4A, 3310 Žalec
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL 2020 - 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 508.207,39 EUR

JN002443/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN002443/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2020
JN002443/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2020
JN002443/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN002443/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN002443/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN002443/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN002443/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN002443/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
JN002443/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002443/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 077-181579
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4A
3310
SI
Žalec
Slovenija
Tomaž LENART
olga.irman@dnpg.si
+386 37132911
+386 37132910

Internetni naslovi
http://www.dnpg.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350252/Objava_živila_20-21.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17545
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL 2020 - 2021
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe Doma Nine Pokorn Grmovje za obdobje od 01.07.2020 do 30.06.2021
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 475.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje in zelenjava, tudi biološka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ŽIVILA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec in ostale lokacije bivalnih enot (Žalec, Polzela, Dobrna, Dramlje)
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN IZDELKI IZ MESA (BREZ PERUTNINE)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in izdelki iz mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 125.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 110.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2020   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2020   08:05
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4A
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2020   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pozivamo Vas, da iz ponudbenega predračuna, sklop št. 1., izločite ali beluše zelene ali špaglje saj gre za isti artikel,

hvala za razumevanje in lep dan še naprej,

ODGOVOR 1: SKLOP 1 - SADJE IN ZELENJAVA

Datum objave: 24.04.2020   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pozivamo Vas, da iz ponudbenega predračuna, sklop št. 1., izločite ali beluše zelene ali špaglje saj gre za isti artikel,

hvala za razumevanje in lep dan še naprej,

ODGOVOR 1: SKLOP 1 - SADJE IN ZELENJAVA

Hvala za opozorilo. Iz sklopa 1 izločamo poz. 119 - šparglji zeleni. Pod to pozicijo ponudniki vpišejo 0,00.
Datum objave: 24.04.2020   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

s kolikšnim številom ponudnikov boste sklenili okvirni sporazum za posamezen sklop.

lp

ODGOVOR 2: OKVIRNI SPORAZUM - ŠTEVILO PONUDNIKOV
Okvirni sporazum za posamezen sklop bomo sklenili z vsemi ponudniki posameznega sklopa.
Datum objave: 24.04.2020   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas s koliko ponudniki bo sklenjen okvirni sporazum za posamezen sklop?

Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,.

ODGOVOR 3: OKVIRNI SPORAZUMI
Glej odgovor 2.
Datum objave: 04.05.2020   19:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pod predračunom imate zapisano naslednje:
Pri blagu, kjer je navedena merska enota 1/1, 3/1 pomeni, da želimo enoto mere, ki je približek enoti in ne sme odstopati za več kot 10 % navzgor ali navzdol od zahtevane enote mere. Izjeme so kompoti, pri katerih dopuščamo 20 % odstopanje.

Potem pa imate zadevo razloženo na primeru.
Npr. kompot ananas 3/1 pomeni, da želimo enoto mere, ki je najbližja 3 kg, torej med 3300 in 2700 g.

Naročnika sprašujemo ali ni pravilna navedba, da želite enoto mere, ki je najbližja 3kg in to je 3600g in 2400g, saj je kompot ananas izjema (gre za vrsto kompota), kjer dovoljujete 20% odstopanje in ne 10%? Prosimo za korekturo opisa.

Lep pozdrav.

ODGOVOR 4: SKLOP 8 - SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO - POPRAVEK OPOMBE GLEDE MERSKIH ENOT

Na podlagi opombe ponudnika popravljamo opis glede merskih enot; pravilen opis se glasi:

Pri blagu, kjer je navedena merska enota 1/1, 3/1 pomeni, da želimo enoto mere, ki je približek enoti in ne sme odstopati za več kot 10 % navzgor ali navzdol od zahtevane enote mere. Izjeme so kompoti, pri katerih dopuščamo 20 % odstopanje. NA PODLAGI KONKRETNIH VPRAŠANJ ZA POSAMEZNO BLAGO BOMO O MOŽNOSTIH ODSTOPANJA KOLIČIN TEKOČE ODGOVARJALI. V PRIMERIH, KJER JE NAVEDENO, DA ODSTOPANJE NI MOŽNO, SE DRŽITE ZAHTEVANIH ENOT MER.

Npr. olive 1/1 pomeni, da želimo enoto mere, ki je najbližja 1 kg, torej med 1100 in 900g, če upoštevamo 10% odstopanje.
Npr. kompot ananas 3/1 pomeni, da želimo enoto mere, ki je najbližja 3 kg, torej med 3600 in 2400 g, če upoštevamo 20 % odstopanje.Datum objave: 04.05.2020   21:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

8. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 Aroma naravna za živila 10 ml, različni okusi (vanilija, jagoda, banana) (Etol ali podobno) ali lahko ponudimo izdelek v 38ml pakiranju?
8 Brezglutenski kruh rižev 250 g izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo bele štručke brez glutena v 200g pakiranju?
9 Brezglutenska moka za kruh 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
12 Brezglutenske testenine jušni rezanci 250 g ali lahko ponudimo jušne testenine v 300g pakiranju?
13 Brezglutenske testenine peresniki 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
14 Brezglutenske testenine svedri 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
15 Brezglutenske testenine špageti 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
21 Čaj filter divja češnja 20/1, 20 vrečk posamično pak. ali lahko ponudimo izdelek okusa jagoda-vanilija, ali pa malina oz. brusnica namesto divja češnja?
24 Čaj filter kamilica 20/1, 20 vrečk posamično pak. ali lahko ponudimo izdelek 40/1 kamilica 1001 cvet in ceno preračunamo na 20/1 vrečk?
25 Čaj filter planinski 20/1, 20 vrečk posamično pak. ali lahko ponudimo izdelek 25/1, 25 posameznih filter vrečk
Ali lahko pod zaporedno številko izdelka 28 pa do 35 ponudimo gastro pakiranje čaja, ki je identično zahtevanemu, samo da so gastro vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in niso v verigi?
34 Čaji verige - sadni 1/1 češnja ali lahko ponudimo okus divja češnja namesto češnja, saj okusa češnja na trgu namreč ne najdemo.
45 Hrenovka vegi s papriko 200g izdelek Granovita je bil ukinjen. Ostali izdelki pa niso veganski, saj lahko vsebujejo jajca, mleko ali ostale živalske produkte in so tako neprimerni za dietetno prehrano. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa. Hvala
48 Juha gobova krem v dozi 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v vrečki?
49 Juha goveja koncentrat 1/1 v trdi obliki ne razumemo. Ali lahko ponudimo izdelek v prahu?
50 Juha kokošja koncentrat 1/1 v trdi obliki ne razumemo. Ali lahko ponudimo izdelek v prahu?
51 Kakao ekspres v zrnju, instant, topen v mleku sobne temperature 1/1 kakav ni v zrnju, temveč v granulatu, instant, topen v mleku sobne temperature. Ali lahko ponudimo izdelek, kakor smo zapisali?
52 Kakav v prahu 1/1 ali ste tukaj imeli v mislih mogoče kakav za peko ali za napitke?
55 Kava prava 100 g mleta (barcafe ali podobno) razpisano imate ogromno količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
60 Keksi z marmelado - linško pecivo 400 g - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
61 Čokoladne bananice 250 -300 g enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala
63 Kis balzamični rdeč 0,5 l saj lahko ponudimo izdelek temen balzamični kis?
77 Kornet vaflji za sladoled 25/1 (cca. 5 x 11 cm) ne razumemo, ali podamo ceno na 1 kos = 1 kornet ali na celoten ZAVITEK=25 kornetov. Prosimo za informacijo. Hvala
79 Kosmiči koruzni, brez dodanega sladkorja 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju?
84 Marmelada diab. 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju?
85 Marmelada gozdni sadeži 5/1 ali lahko ponudimo okus jagoda v 3000g pakiranju?
86 Marmelada marelica 5/1 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju?
87 Marmelada mešana 5/1 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju?
88 Marmelada sliva 5/1 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju?
90 Marmelada porcijska diabetična 20 g (mešana, marelica, sliva, jagoda) ali lahko ponudimo tudi druge okuse sadnih namazov?
91 Napolitanke lešnik 100 - 120 g enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala
91 Napolitanke lešnik 100 - 120 g ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
93 Napolitanke kakav 50 g izdelek smo našli v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
104 Mesni narezek šunka 150 g - Ali lahko ponudimo piščančji narezek, namesto narezek šunka, saj imate svinjski narezek že razpisan pod zaporedno št. 103? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
105 Šunka v aspiku 340 g (Mandolina ali podobno) v kolikor želite izdelek Mandolina zahtevajte izdelek v pločevinki in z vsebino minimalno svinjskiega but 81,00 %. Samo tako boste dobili izdelek, ki ga želite. V nasprotnem primeru boste dobili šunko v ovoju ali pa tlačenko. Prosimo popravite.
105 Mleko v prahu, polnomastno 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, saj izdelka v 400g namreč na trgu ne najdemo, v 400g obstaja namreč samo posneto mleko? Prosimo za popravek.
110 Moka bela 20/1 T500 -dopustno je 10 % odstopanje pakiranja izdelek v 20kg na trgu ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
118 Namaz čokoladni 3000 g v kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov. V kolikor tega ne boste naredili, boste prejeli izdelek iz kakava in olja, ki pa ni okusen.
119 Namaz čokoladni porc. 20 - 30 g enobarvni ali dvobarvni (nutela ali linolada ali podobno) enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala
119 Namaz čokoladni porc. 20 - 30 g enobarvni ali dvobarvni (nutela ali linolada ali podobno) - ali lahko ponudimo izdelek v 18g pakrianju?
120 Olje bučno - solatno; 40% bučno olje in 60% rastlinsko 1/1 ali lahko ponudimo izdelek, ki je 20% bučnega olja in 80% rastlinsko olje, ali pa 80% bučno olje in 20% rastlinsko olje, saj izdelka v zahtevanem razmerju ne najdemo?
121 Olje kokosovo 500 ml ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju in ceno preračunamo?
123 Olje rastlinsko 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
124 Omaka sojina temna, gobova 500 ml naročnika prosimo, da umakne besedo gobova omaka, saj se na trgu dobi samo temna sojina omaka iz soje brez gob. Prosimo za dovoljenje, da ponudimo temno sojino omako, ali pa za informacijo, katero blagovno znamko je imel naročnik v mislih. Hvala za razumevanje.
127 Otroška hrana čokolešnik 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
130 Priloga k jedem - Ajvar nepekoč 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
141 Paradižnikova mezga tuba 190g ali lahko ponudimo izdelek v 150g pakiranju?
147 Pašteta kokošja ali piščančja 100 g - brez odstopanja v g izdelek gre v prenovo in bo sedaj dobavljiv v 95g pakiranju. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
150 Pašteta tuna 95 g, min. 32 % tuninega mesa (argeta ali podobno) - brez odstopanja v g ali lahko ponudimo izdelek kot Delamaris s 30% tuninega mesa?
155 Ploščica žitna s sadjem, različni okusi 30 - 35 g (frutabella ali podobno) enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala
155 Ploščica žitna s sadjem, različni okusi 30 - 35 g (frutabella ali podobno) ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
157 Rogljič s karamelnim nadevom 80 g ali lahko ponudimo rogljičke različnih okusov posamezno pakirane v 28g porcijskem pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
160 Puding 40 - 45 g čokolada ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju. Gramatura resnično minimalno odstopa od zahtevane.
160 Puding 40 - 45 g čokolada enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala
162 Puding razni 1/1 različni pudingi imajo različne cene. Naročnika prosimo, da v izogib nerazumevanju in problemom, ki se lahko pojavijo v prihodnosti, da objavi popravek, pri tem pa naj količino, kot postavko pudingov razdeli na 3 okuse; jagodni, vanilijev in čokoladni. Le tako boste dobili to kar želite. Hvala
163 Ribe inčuni slani fileti 150 - 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 140g pakiranju? Izdelek namreč tudi odstopa manj kot za 10% (150g-10%=135g). Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.
164 Ribe sardine v rastlinskem olju 115g izdelek je v sončničnem olju. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
165 Ribe - Skuša z zelenjavo in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 40%, delež zelenjave do 16 % (vsaj korenje, repa, zeleni paradižnik); (Delamaris ali podobno) ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 40% skuše in do 16% zelenjave (paprika, korenje, koruza itd)
166 Ribe - Skuša s FIŽOLOM in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 30%, zelenjava: beli fižol in kumarice; (Delamaris ali podobno)
166 Ribe - Skuša s FIŽOLOM in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 30%, zelenjava: beli fižol in kumarice; (Delamaris ali podobno) izdelek Delamaris s kumaricami in fižolom, katerega ste imeli v mislih, vsebuje samo 25% skuše. Prosimo za popravek.
169 Riž glaziran dolgozrnat, parboiled 1.kakovost 1/1 razpisano imete veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
170 Riž okroglozrnati za rižote 1/1 razpisano imete veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
171 Riž rjavi, nebrušen 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g ali pa v 5000g pakiranju?
175 Sladkor 1/1 razpisano imete veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 25kg?
178 Sladkor servirni rjavi 5g x 1000/1 naročnika prosimo za pojasnilo, ali ceno izdelka podamo na kos=5g ali pa na zavitek 5gx1000kos=5kg. Hvala za pojasnilo.
182 Sol porcijska servirna 1 g x 2000/1 naročnika prosimo za pojasnilo, ali ceno izdelka podamo na kos=1g ali pa na zavitek 1gx2000kos=2kg. Hvala za pojasnilo.
184 Sojini polpeti 1000g naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje.
186 Testenine durum brez jajc (polžki) 1/1 izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali pa v 1000g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
188 Testenine jajčne rižek 250 g izdelek v 250g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
189 Testenine jajčne fidelini (rezanci) 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
194 Testenine jajčne ribana kaša 3/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
197 Testenine špinačni rezanci široki 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju?
202 Testenine polnozrnate (peresniki, svederčki) 500 g prosimo razpišite samo eno vrsto testenin, saj se cene med njimi razlikujejo. Hvala
203 Testo listnato valjano iz hladilnika 275 g naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje.
204 Testo listnato 1 kg naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje.
205 Testo vlečeno 1 kg naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje.
209 Vložen fižol, stročji zeleni 4000 g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
214 Vložen grah 4000 g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
216 Vložena koruza 2000 g izdelek v 2000g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju? Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali pa v 1000g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
219 Vložene olive polnjene z rdečo papriko 530 g ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj izdelek v 530g pakiranju na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
228 Vloženi šampioni v slanici 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
230 Začimba bazilika drobljena 15 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku?
233 Začimba cimet mleti 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
236 Začimba česen grobo mleti 70g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku?
238 Začimba čili mleti 50 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku?
238 Začimba čili mleti 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
239 Začimba drobnjak 80 g - ali lahko ponudimo izdelek v 130g pakiranju?
241 Začimba jušna zelenjava 250 g PVC ali lahko ponudimo izdelek v 620g pakiranju?
242 Začimba klinčki celi mali 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
243 Začimba kapre vložene v slanici 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju?
247 Začimba kumina mleta 35 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju?
247 Začimba kumina mleta 35 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku?
251 Začimba majaron 50 g izdelek v 50g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
254 Začimba origano 12 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku?
261 Začimba poper črni mleti 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
262 Začimba poper celi 50g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
266 Začimba timijan 215 g ali lahko ponudimo v 140g pakiranju (plastična doza)?
274 Začimba mešanica za pasulj 40 g izdelek smo našli v 31g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
279 Zlate kroglice 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
280 Žličniki zdrobovi 1,5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
286 Nektar pomaranča, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak - ali lahko ponudimo sok pomranča namesto nektar pomaranča?
291 Nektar multivitamin 1/1 ali lahko ponudimo sok multivitamin, saj nektar multivitamin ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
295 Pijača čaj ledeni PVC gozdni sadeži 0,5 l ali lahko ponudimo ledeni čaj okus brusnica namesto gozdni sadeži?
297 Pijača pivo brezalkoholno 0,33 ploč. ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju, saj izdelka v 330ml ne najdemo?
299 Rum, alk. 40 % 1L ali lahko ponudimo izdelek s 37,5% alkohola kot Dana?
300 Rum beli, 0,7 L - ali lahko ponudimo beli rum v 1000ml pakiranju, saj ga v 700ml ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
306 Sirup sadni ananas 1/1 PVC izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek sirup banana-kivi? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR 5: SKLOP 8 - SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

Podajamo naslednje odgovore:
1 Aroma naravna za živila 10 ml, različni okusi (vanilija, jagoda, banana) (Etol ali podobno) ali lahko ponudimo izdelek v 38ml pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje
8 Brezglutenski kruh rižev 250 g izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo bele štručke brez glutena v 200g pakiranju? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
9 Brezglutenska moka za kruh 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
12 Brezglutenske testenine jušni rezanci 250 g ali lahko ponudimo jušne testenine v 300g pakiranju? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
13 Brezglutenske testenine peresniki 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
14 Brezglutenske testenine svedri 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
15 Brezglutenske testenine špageti 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
21 Čaj filter divja češnja 20/1, 20 vrečk posamično pak. ali lahko ponudimo izdelek okusa jagoda-vanilija, ali pa malina oz. brusnica namesto divja češnja? ODG: DA
24 Čaj filter kamilica 20/1, 20 vrečk posamično pak. ali lahko ponudimo izdelek 40/1 kamilica 1001 cvet in ceno preračunamo na 20/1 vrečk? ODG: NE
25 Čaj filter planinski 20/1, 20 vrečk posamično pak. ali lahko ponudimo izdelek 25/1, 25 posameznih filter vrečk? ODG: NE
28-35 Ali lahko pod zaporedno številko izdelka 28 pa do 35 ponudimo gastro pakiranje čaja, ki je identično zahtevanemu, samo da so gastro vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in niso v verigi? ODG: DA
34 Čaji verige - sadni 1/1 češnja ali lahko ponudimo okus divja češnja namesto češnja, saj okusa češnja na trgu namreč ne najdemo .ODG: DA
45 Hrenovka vegi s papriko 200g izdelek Granovita je bil ukinjen. Ostali izdelki pa niso veganski, saj lahko vsebujejo jajca, mleko ali ostale živalske produkte in so tako neprimerni za dietetno prehrano. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz popisa. Hvala ODG: IZDELKA NE UMIKAMO IZ POPISA IN NE ZAHTEVAMO, DA JE VEGANSKI. Na trgu obstajajo tudi drugi ponudniki, ne samo Granovita.
48 Juha gobova krem v dozi 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v vrečki? ODG: NE
49 Juha goveja koncentrat 1/1 v trdi obliki ne razumemo. Ali lahko ponudimo izdelek v prahu? ODG: NE, IZDELEK ŽELIMO V TRDI OBLIKI - V PASTI (npr. Knorr, Podravka ali podobno).
50 Juha kokošja koncentrat 1/1 v trdi obliki ne razumemo. Ali lahko ponudimo izdelek v prahu? ODG: NE, IZDELEK ŽELIMO V TRDI OBLIKI - V PASTI (npr. Knorr ali podobno).
51 Kakao ekspres v zrnju, instant, topen v mleku sobne temperature 1/1 kakav ni v zrnju, temveč v granulatu, instant, topen v mleku sobne temperature. Ali lahko ponudimo izdelek, kakor smo zapisali? ODG: DA, ponudite kakav v granulatu.
52 Kakav v prahu 1/1 ali ste tukaj imeli v mislih mogoče kakav za peko ali za napitke? ODG: KAKAV za peko.
55 Kava prava 100 g mleta (barcafe ali podobno) razpisano imate ogromno količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? ODG: NE
60 Keksi z marmelado - linško pecivo 400 g - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
61 Čokoladne bananice 250 -300 g enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala ODG: PONUDNIK lahko ponudi blago v okviru navedene gramature. Pomembna nam je kosovna dobava, zato se lahko ponudnik sam odloči, katero gamaturo bo ponudil. Cena na enoto se NE preračunava.
63 Kis balzamični rdeč 0,5 l saj lahko ponudimo izdelek temen balzamični kis? ODG: DA
77 Kornet vaflji za sladoled 25/1 (cca. 5 x 11 cm) ne razumemo, ali podamo ceno na 1 kos = 1 kornet ali na celoten ZAVITEK=25 kornetov. Prosimo za informacijo. Hvala ODG: CENA na EM je za celoten zavitek - 25 kornetov.
79 Kosmiči koruzni, brez dodanega sladkorja 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
84 Marmelada diab. 350 g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
85 Marmelada gozdni sadeži 5/1 ali lahko ponudimo okus jagoda v 3000g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
86 Marmelada marelica 5/1 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
87 Marmelada mešana 5/1 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
88 Marmelada sliva 5/1 ali lahko ponudimo izdelek v 3000g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
90 Marmelada porcijska diabetična 20 g (mešana, marelica, sliva, jagoda) ali lahko ponudimo tudi druge okuse sadnih namazov? ODG: DA, poleg navedenih lahko ponudite še druge okuse sadnih namazov.
91 Napolitanke lešnik 100 - 120 g enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala ODG: PONUDNIK lahko ponudi blago v okviru navedene gramature. Pomembna nam je kosovna dobava, zato se lahko ponudnik sam odloči, katero gamaturo bo ponudil. Cena na enoto se NE preračunava.
91 Napolitanke lešnik 100 - 120 g ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
93 Napolitanke kakav 50 g izdelek smo našli v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: NE, 10 % odstopanje (npr. Podravka ali podobno).
104 Mesni narezek šunka 150 g - Ali lahko ponudimo piščančji narezek, namesto narezek šunka, saj imate svinjski narezek že razpisan pod zaporedno št. 103? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: IZDELEK IZLOČAMO IZ POPISA.
105 Šunka v aspiku 340 g (Mandolina ali podobno) v kolikor želite izdelek Mandolina zahtevajte izdelek v pločevinki in z vsebino minimalno svinjskiega but 81,00 %. Samo tako boste dobili izdelek, ki ga želite. V nasprotnem primeru boste dobili šunko v ovoju ali pa tlačenko. Prosimo popravite. ODG: POPRAVLJAMO OPIS: Šunka v aspiku 340 g, v pločevinki, z vsebino min. 81 % svinjski but (Mandolina ali podobno).
105 Mleko v prahu, polnomastno 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, saj izdelka v 400g namreč na trgu ne najdemo, v 400g obstaja namreč samo posneto mleko? Prosimo za popravek. ODG: POPRAVLJAMO OPIS: Mleko v prahu, posneto, 400 g
110 Moka bela 20/1 T500 -dopustno je 10 % odstopanje pakiranja izdelek v 20kg na trgu ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: NE, 10 % odstopanje (npr. Mlinotest ali podobno).
118 Namaz čokoladni 3000 g v kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov. V kolikor tega ne boste naredili, boste prejeli izdelek iz kakava in olja, ki pa ni okusen. ODG: POPRAVLJAMO OPIS: Namaz čokoladni 3000 g, min. 13 % vsebnosti lešnikov.
119 Namaz čokoladni porc. 20 - 30 g enobarvni ali dvobarvni (nutela ali linolada ali podobno) enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala ODG: PONUDNIK lahko ponudi blago v okviru navedene gramature. Pomembna nam je kosovna dobava, zato se lahko ponudnik sam odloči, katero gamaturo bo ponudil. Cena na enoto se NE preračunava.
119 Namaz čokoladni porc. 20 - 30 g enobarvni ali dvobarvni (nutela ali linolada ali podobno) - ali lahko ponudimo izdelek v 18g pakrianju? ODG: NE, odstopanje je že določeno.
120 Olje bučno - solatno; 40% bučno olje in 60% rastlinsko 1/1 ali lahko ponudimo izdelek, ki je 20% bučnega olja in 80% rastlinsko olje, ali pa 80% bučno olje in 20% rastlinsko olje, saj izdelka v zahtevanem razmerju ne najdemo? ODG: ŽELIMO BUČNO SOLATNO OLJE, ki ima najmanj 40 % bučnega olja.
121 Olje kokosovo 500 ml ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju in ceno preračunamo? ODG: NE, 10 % odstopanje.
123 Olje rastlinsko 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju? ODG: NE
124 Omaka sojina temna, gobova 500 ml naročnika prosimo, da umakne besedo gobova omaka, saj se na trgu dobi samo temna sojina omaka iz soje brez gob. Prosimo za dovoljenje, da ponudimo temno sojino omako, ali pa za informacijo, katero blagovno znamko je imel naročnik v mislih. Hvala za razumevanje. ODG: UMIKAMO BESEDO "GOBOVA OMAKA"; želimo temno sojino omako.
127 Otroška hrana čokolešnik 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
130 Priloga k jedem - Ajvar nepekoč 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
141 Paradižnikova mezga tuba 190g ali lahko ponudimo izdelek v 150g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
147 Pašteta kokošja ali piščančja 100 g - brez odstopanja v g izdelek gre v prenovo in bo sedaj dobavljiv v 95g pakiranju. Ali ga lahko vseeno ponudimo? ODG: DA
150 Pašteta tuna 95 g, min. 32 % tuninega mesa (argeta ali podobno) - brez odstopanja v g ali lahko ponudimo izdelek kot Delamaris s 30% tuninega mesa? ODG: NE.
155 Ploščica žitna s sadjem, različni okusi 30 - 35 g (frutabella ali podobno) enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala ODG: PONUDNIK lahko ponudi blago v okviru navedene gramature. Pomembna nam je kosovna dobava, zato se lahko ponudnik sam odloči, katero gamaturo bo ponudil. Cena na enoto se NE preračunava.
155 Ploščica žitna s sadjem, različni okusi 30 - 35 g (frutabella ali podobno) ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? ODG: NE
157 Rogljič s karamelnim nadevom 80 g ali lahko ponudimo rogljičke različnih okusov posamezno pakirane v 28g porcijskem pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: NE, ni dovoljeno 28 g posamezno pakiranje. Želimo rogljič z nadevom 80 g, okusi: vanilija ali kakav ali vanilija in čokolada (npr. 7days ali podobno).
160 Puding 40 - 45 g čokolada ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju. Gramatura resnično minimalno odstopa od zahtevane. ODG: NE
160 Puding 40 - 45 g čokolada enota mere je kos a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevan količino. Hvala ODG: PONUDNIK lahko ponudi blago v okviru navedene gramature. Pomembna nam je kosovna dobava, zato se lahko ponudnik sam odloči, katero gamaturo bo ponudil. Cena na enoto se NE preračunava.
162 Puding razni 1/1 različni pudingi imajo različne cene. Naročnika prosimo, da v izogib nerazumevanju in problemom, ki se lahko pojavijo v prihodnosti, da objavi popravek, pri tem pa naj količino, kot postavko pudingov razdeli na 3 okuse; jagodni, vanilijev in čokoladni. Le tako boste dobili to kar želite. Hvala ODG: Pudingi istih blagovnih znamk imajo običajno isto ceno, kljub različni vrsti. Postavke ne bomo delili.
163 Ribe inčuni slani fileti 150 - 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 140g pakiranju? Izdelek namreč tudi odstopa manj kot za 10% (150g-10%=135g). Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. ODG: NE
164 Ribe sardine v rastlinskem olju 115g izdelek je v sončničnem olju. Ali ga lahko vseeno ponudimo? ODG: DA
165 Ribe - Skuša z zelenjavo in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 40%, delež zelenjave do 16 % (vsaj korenje, repa, zeleni paradižnik); (Delamaris ali podobno) ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 40% skuše in do 16% zelenjave (paprika, korenje, koruza itd) ODG. NE
166 Ribe - Skuša s FIŽOLOM in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 30%, zelenjava: beli fižol in kumarice; (Delamaris ali podobno) ODG: Nismo razumeli vprašanja.
166 Ribe - Skuša s FIŽOLOM in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 30%, zelenjava: beli fižol in kumarice; (Delamaris ali podobno) izdelek Delamaris s kumaricami in fižolom, katerega ste imeli v mislih, vsebuje samo 25% skuše. Prosimo za popravek. ODG: Iz deklaracij izdelka je razvidno, da je delež skuše 30 %.
169 Riž glaziran dolgozrnat, parboiled 1.kakovost 1/1 razpisano imete veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg? ODG: NE, 10 % odstopanje.
170 Riž okroglozrnati za rižote 1/1 razpisano imete veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg? ODG: NE, 10 % odstopanje.
171 Riž rjavi, nebrušen 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g ali pa v 5000g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
175 Sladkor 1/1 razpisano imete veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 25kg? ODG: NE, 10 % odstopanje.
178 Sladkor servirni rjavi 5g x 1000/1 naročnika prosimo za pojasnilo, ali ceno izdelka podamo na kos=5g ali pa na zavitek 5gx1000kos=5kg. Hvala za pojasnilo. ODG: Cena EM je se poda na zavitek - 5 kg.
182 Sol porcijska servirna 1 g x 2000/1 naročnika prosimo za pojasnilo, ali ceno izdelka podamo na kos=1g ali pa na zavitek 1gx2000kos=2kg. Hvala za pojasnilo. ODG: Cena EM je se poda na zavitek - 2 kg.
184 Sojini polpeti 1000g naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje. ODG.: IZDELEK IZLOČAMO IZ POPISA.
186 Testenine durum brez jajc (polžki) 1/1 izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali pa v 1000g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA, lahko ponudite izdelek do 5000g.
188 Testenine jajčne rižek 250 g izdelek v 250g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA
189 Testenine jajčne fidelini (rezanci) 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? ODG.: DA
194 Testenine jajčne ribana kaša 3/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? ODG.: DA
197 Testenine špinačni rezanci široki 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju? ODG.: DA
202 Testenine polnozrnate (peresniki, svederčki) 500 g prosimo razpišite samo eno vrsto testenin, saj se cene med njimi razlikujejo. Hvala ODG: SVEDERČKI.
203 Testo listnato valjano iz hladilnika 275 g naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje. ODG: Izdelka ne umikamo iz sklopa. Dosedanji ponudniki niso imeli težav z dobavo tega blaga v tem sklopu.
204 Testo listnato 1 kg naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje. ODG: Izdelka ne umikamo iz sklopa. Dosedanji ponudniki niso imeli težav z dobavo tega blaga v tem sklopu.
205 Testo vlečeno 1 kg naročnika prosimo, da izdelek nemudoma umakne in ga uvrsti v sklop 3 Zamrznjena živila, saj ponudniki, ki imajo hlajeno blago, lahko ponudimo izdelke iz zamrzovalnika, kakor tudi iz hladilnika. Ponudniki trajnih živil, pa izdelka ne morejo ponuditi, saj bi pri tem morali imeli skladišče, kakor tudi vozila primerna za dostavo teh živil. S tem, ko imate izdelek v sklopu, nam direkno onemogočate oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje. ODG: Izdelka ne umikamo iz sklopa. Dosedanji ponudniki niso imeli težav z dobavo tega blaga tem sklopu.
209 Vložen fižol, stročji zeleni 4000 g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
214 Vložen grah 4000 g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
216 Vložena koruza 2000 g izdelek v 2000g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju? Ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali pa v 1000g. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA, lahko ponudite 2600 g pakiranje (izjemoma).
219 Vložene olive polnjene z rdečo papriko 530 g ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj izdelek v 530g pakiranju na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: NE, 10 % odstopanje (npr. Natureta ali podobno).
228 Vloženi šampioni v slanici 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? ODG: NE, 10 % odstopanje.
230 Začimba bazilika drobljena 15 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku? ODG: Ne rabite ponuditi začimbe v kozarčku, gramatura lahko odstopa 10 %.
233 Začimba cimet mleti 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
236 Začimba česen grobo mleti 70g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku? ODG: Ne rabite ponuditi začimbe v kozarčku, gramatura lahko odstopa 10 %.
238 Začimba čili mleti 50 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku? ODG: Ne rabite ponuditi začimbe v kozarčku, gramatura lahko odstopa 10 %.
238 Začimba čili mleti 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
239 Začimba drobnjak 80 g - ali lahko ponudimo izdelek v 130g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
241 Začimba jušna zelenjava 250 g PVC ali lahko ponudimo izdelek v 620g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
242 Začimba klinčki celi mali 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
243 Začimba kapre vložene v slanici 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
247 Začimba kumina mleta 35 g ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? ODG: DA
247 Začimba kumina mleta 35 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku? ODG: Ne rabite ponuditi začimbe v kozarčku, gramatura lahko odstopa 10 %.
251 Začimba majaron 50 g izdelek v 50g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 40g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: NE, 10 % odstopanje (npr. Kotanyi ali podobno).
254 Začimba origano 12 g enota mere je koz. Ali to pomeni, da mora biti izdelek v kozarčku? ODG: Ne rabite ponuditi začimbe v kozarčku, gramatura lahko odstopa 10 %.
261 Začimba poper črni mleti 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
262 Začimba poper celi 50g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
266 Začimba timijan 215 g ali lahko ponudimo v 140g pakiranju (plastična doza)? ODG: NE, 10% odstopanje.
274 Začimba mešanica za pasulj 40 g izdelek smo našli v 31g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA, ceno ustrezno preračunajte.
279 Zlate kroglice 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
280 Žličniki zdrobovi 1,5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? ODG: NE, 10% odstopanje.
286 Nektar pomaranča, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak - ali lahko ponudimo sok pomranča namesto nektar pomaranča? ODG: DA.
291 Nektar multivitamin 1/1 ali lahko ponudimo sok multivitamin, saj nektar multivitamin ne obstaja. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA.
295 Pijača čaj ledeni PVC gozdni sadeži 0,5 l ali lahko ponudimo ledeni čaj okus brusnica namesto gozdni sadeži? ODG: DA.
297 Pijača pivo brezalkoholno 0,33 ploč. ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju, saj izdelka v 330ml ne najdemo? ODG: DA, spreminjamo opis izdelka: pijača pivo brezalkoholno 500 ml.
299 Rum, alk. 40 % 1L ali lahko ponudimo izdelek s 37,5% alkohola kot Dana? ODG: DA.
300 Rum beli, 0,7 L - ali lahko ponudimo beli rum v 1000ml pakiranju, saj ga v 700ml ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA, ceno ustrezno preračunajte.
306 Sirup sadni ananas 1/1 PVC izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek sirup banana-kivi? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala ODG: DA.
Datum objave: 07.05.2020   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali lahko ponudimo drugačna pakiranja, kot jih navajate v predračunu, in ceno ustrezno preračunamo na vašo iskano enoto mere?
- na koliko decimalnih mest moramo podati cene?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR 6: PAKIRANJA V PREDRAČUNU

Za vsakršno drugačno pakiranje, ki ga ponujate in je drugačno od navedenega v predračunu, je potrebno postaviti posamezno vprašanje, v kolikor iz navodil ne razberete, kaj je dopustno; odvisno tudi od posameznega sklopa.

Na koliko decimalnih mest podate cene je odvisno od sklopa: sadje in zelenjava (2 decimalni mesti), zamrznjeno sadje in zelenjava (2 decimalni mesti), zamrznjena živila (2 decimalni mesti), mleko in mlečni izdelki (2 decimalni mesti), kruh in pekovsko pecivo (2 decimalni mesti), meso in izdelki iz mesa (2 decimalni mesti), jajca (4 decimalna mesta) in splošno prehrambeno blago (4 decimalna mesta).

Datum objave: 07.05.2020   10:39
VPRAŠANJE
Vprašanje:
zapisali ste, da bo okvirni sporazum za določen skop sklenjen z več ponudniki, ali bodo naročila razdeljena med vse podpisnike okvirnega sporazuma (kako koliko % dobi najcenejši) ali bodo naročila oddana samo najugodnejšem ponudniku?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR 7: OKVIRNI SPORAZUM

Naročila bodo oddana samo ponudniku, ki bo na podlagi meril prejel najvišje število točk. V primeru prekinitve okvirnega sporazuma s ponudnikom, ki ima najvišje število točk, se javno naročilo odda naslednjemu v vrsti.


Datum objave: 07.05.2020   10:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
8. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

4 Brezglutenske krušne drobtine 300 g - ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
5 Brezglutenski keksi 175 g, različni okusi - ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
8 Brezglutenski kruh rižev 250 g - ali lahko ponudimo 100g pakiranje'
9 Brezglutenska moka za kruh 500g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
12 Brezglutenske testenine jušni rezanci 250 g - ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
13 Brezglutenske testenine peresniki 250 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
14 Brezglutenske testenine svedri 250 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
15 Brezglutenske testenine špageti 250 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

ali lahko poda zaporednimi št. 28 - 35 ponudimo čaje v filter vrečkah, ki nismo povezane v verigo?

36 Čokolada jedilna 500 g - ali lahko ponudimo 350g pakiranje?


ODGOVOR 8: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

4 Brezglutenske krušne drobtine 300 g - ali lahko ponudimo 375g pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
5 Brezglutenski keksi 175 g, različni okusi - ali lahko ponudimo 200g pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
8 Brezglutenski kruh rižev 250 g - ali lahko ponudimo 100g pakiranje' ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
9 Brezglutenska moka za kruh 500g - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
12 Brezglutenske testenine jušni rezanci 250 g - ali lahko ponudimo 400g pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
13 Brezglutenske testenine peresniki 250 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
14 Brezglutenske testenine svedri 250 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
15 Brezglutenske testenine špageti 250 g - ali lahko ponudimo 500g pakiranje? ODG: DA, ceno na enoto ustrezno preračunajte.
28 35 ali lahko poda zaporednimi št. 28 - 35 ponudimo čaje v filter vrečkah, ki nismo povezane v verigo? ODG: DA
36 Čokolada jedilna 500 g - ali lahko ponudimo 350g pakiranje? NE, 10 % odstopanje.

Datum objave: 07.05.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za ločitev sklopa 3 ZAMRZNJENA ŽIVILA na zamrznjeno sadje in zelenjava, ribe in ostali gotovi izdelki
oz. vsaj ribe ločite v samostojen sklop, saj se na ta k način (z združevanjem sklopov in artiklov, ki ne spadajo skupaj) zlorablja javna naročila in negospodarno porablja javna sredstva, saj javni naročniki dražje plačujejo hrano, ker nekateri javni naročniki, skupaj s strokovnjaki za pripravo javnih naročil, ne pripravijo ustreznih javnih naročil, tako da se umesti ustrezna živila oz. izdelke v ustrezne sklope. Takšno delovanje omejuje konkurenco in draži porabo javnih sredstev ter nasprotuje samemu namenu javnih naročil - izbiri najugodnejšega ponudnika. Dolžnost javnega naročnika je da ustrezno umesti artikle/živila/izdelke v ustrezne sklope tako, da se pridobi čim več ponudb, med katerimi bo več možnosti za izbiro najcenejše.
Hvala za razumevanje.

lp


ODGOVOR 9: SKLOP 3 ZAMRZNJENA ŽIVILA
Sklop 3 ne bomo ločili na različne sklope.

Datum objave: 07.05.2020   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, s koliko ponudniki boste za posamezni sklop sklenili okvirni sporazum? Hvala za odgovor.ODGOVOR 10: OKVIRNI SPORAZUM

Glej odgovor št. 2.

Datum objave: 08.05.2020   14:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dodatne informacije:
6. sklop: MESO IN IZDELKI IZ MESA (brez perutnine)
1 Čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa ali govejega mesa?
6 Drobovina-srce goveje - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
10 Klobasa - krajnska za kuhanje, brez certifikata
11 Klobasa - krajnska, tradicionalna priprava - Ali zahtevate certifikat?
10 Klobasa - krajnska za kuhanje, brez certifikata in 11 Klobasa - krajnska, tradicionalna priprava - Kakšna je razlika med tema artikloma?
18 Mast z ocvirki - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti?
25 Meso rumpsteak - Ali je brez kosti?
25 Meso rumpsteak - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
27 Meso mleto goveje (100 % goveje meso) - Ali je iz stegna ali plečeta?
29 Meso sv. kare - obsekan - Ali je s kostjo?
30 Meso sv. kare - porcionirano - Ali je s kostjo?
31 Meso sv. kare b.k. - Ali povprašujete po laksu?
36 Meso sv. ribica mala - Ali povprašujete po svinjski pljučni? Prosimo za opis artikla.
43 Ocvirki čisti - Ali povprašujete po suhih ocvirkih?
45 Pleskavice - Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa?
49 Prekajena šunka - Ali povprašujete po suhi prekajeni šunki za kuhanje?
59 Salama posluha (ogrska ali podobno)
71 Vešalica - Prosimo za opis artikla.
72 Vešalica polnjena - Prosimo za opis artikla.
76 Vakumsko pakiran narezan pršut 100 g - Ali povprašujete po suhem pršutu?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR 11: SKLOP 6 MESO IN IZDELKI IZ MESA

1 Čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa ali govejega mesa? ODG: MEŠANO MESO (50 % svinjsko in 50 % goveje)
6 Drobovina-srce goveje - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini? ODG: MLADA GOVEDINA
10 Klobasa - krajnska za kuhanje, brez certifikata ODG: NI VPRAŠANJA
11 Klobasa - krajnska, tradicionalna priprava - Ali zahtevate certifikat? ODG: DA
10 Klobasa - krajnska za kuhanje, brez certifikata in 11 Klobasa - krajnska, tradicionalna priprava - Kakšna je razlika med tema artikloma? ODG: 10 KRANJSKA, ZA KUHANJE, BREZ CERTIFIKATA: Kranjska klobasa je pasterizirana poltrajna mesnina izdelana iz grobo zmletega prašičjega mesa I in II kategorije in prašičje slanine (vrat, hrbet, stegno). Nadev za kranjsko klobaso je razsoljen z dodatkom nitritne soli, začinjen s česnom in poprom, napolnjen v tanka prašičja čreva in v pare s spojenima koncema. Kranjska klobasa je vroče prekajena in pasterizirana.
11 KRANJSKA, TRADICIONALNA PRIPRAVA v skladu s Pravilnikom o kranjski klobasi z zaščiteno geografsko označbo (Ur. List RS št. 29/08 in 45/08)
18 Mast z ocvirki - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti? ODG: DA
25 Meso rumpsteak - Ali je brez kosti? ODG: DA
25 Meso rumpsteak - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini? ODG: MLADA GOVEDINA
27 Meso mleto goveje (100 % goveje meso) - Ali je iz stegna ali plečeta? ODG: IZ PLEČETA
29 Meso sv. kare - obsekan - Ali je s kostjo? ODG: DA
30 Meso sv. kare - porcionirano - Ali je s kostjo? ODG: DA
31 Meso sv. kare b.k. - Ali povprašujete po laksu? ODG: DA
36 Meso sv. ribica mala - Ali povprašujete po svinjski pljučni? Prosimo za opis artikla. . ODG: DA, svinjska pljučna,
43 Ocvirki čisti - Ali povprašujete po suhih ocvirkih? ODG: DA
45 Pleskavice - Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa? ODG: MEŠANEGA MESA
49 Prekajena šunka - Ali povprašujete po suhi prekajeni šunki za kuhanje? ODG: DA
59 Salama posluha (ogrska ali podobno) ODG: NE RAZUMEMO VPRAŠANJA
71 Vešalica - Prosimo za opis artikla. ODG: SVINJSKA RIBICA (pljučna), zavita v sv. mrežico, začinjena, marinirana
72 Vešalica polnjena - Prosimo za opis artikla. ODG: POLNJENA SVINJSKA RIBICA (pljučna) S SLANINO IN SIROM, zavita v sv. mrežico, začinjena, marinirana.
76 Vakumsko pakiran narezan pršut 100 g - Ali povprašujete po suhem pršutu? ODG: DA
Datum objave: 14.05.2020   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.


8. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

45 Hrenovka vegi s papriko 200g ali lahko ponudimo vegi hrenovke v 160g pakiranju, z dodatkom paprike kot željeno?
83 Marmelada diab. 350 g diabetične marmelade v željenem razponu (+/-10%) ne najdemo. Ali lahko ponudimo Džem diabetični kot npr. Darbo?
93 Napolitanke kakav 50 g Artikla v željenem pakiranju (+/-10%) in okusu ne najdemo. Ali lahko ponudimo napolitanke v 50g pakiranju okus lešnik kot npr. Podravka?
136 Priloga k jedem - Paradižnikov ketchup nepekoč 1/1 ali lahko ponudimo 1300g pakiranje?
163 - Ribe inčuni slani fileti 150 - 200 g Prosimo, da enote mere spremenite iz kos v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
166 Ribe - Skuša s FIŽOLOM in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 30%, zelenjava: beli fižol in kumarice; (Delamaris ali podobno)
238 Začimba čili mleti 50 g artikla v željeni gramaturi z 10% odstopanje na trgu ne najdemo.
V 50g pakiranju se da dobiti zač. Mešanico Kotanyi čili con carne. V kolikor želite le čili nam prosim dovolite ponuditi 40g pakiranje, ki na trgu obstaja.
285 Nektar jagoda, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak - ali lahko ponudimo artikel z minimalno 50% sadnega deleža, vendar je deklariran kot pijača?
287 Nektar multivitamin, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak tetrapak - ali lahko ponudimo artikel z minimalno 40% sadnega deleža, vendar je deklariran kot pijača?

Hvala in želim lep dan


ODGOVOR 12: SKLOP 8 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

45 Hrenovka vegi s papriko 200g ali lahko ponudimo vegi hrenovke v 160g pakiranju, z dodatkom paprike kot željeno? ODG: NE, 10 % odstopanje.
83 Marmelada diab. 350 g diabetične marmelade v željenem razponu (+/-10%) ne najdemo. Ali lahko ponudimo Džem diabetični kot npr. Darbo? ODG: Lahko ponudite džem v kolikor je v ustrezni, dopustni meri enote.
93 Napolitanke kakav 50 g Artikla v željenem pakiranju (+/-10%) in okusu ne najdemo. Ali lahko ponudimo napolitanke v 50g pakiranju okus lešnik kot npr. Podravka? ODG: DA
136 Priloga k jedem - Paradižnikov ketchup nepekoč 1/1 ali lahko ponudimo 1300g pakiranje? ODG: NE, 10 % odstopanje.
163 - Ribe inčuni slani fileti 150 - 200 g Prosimo, da enote mere spremenite iz kos v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. ODG: Ponudnik lahko ponudi blago v okviru navedene gramature Pomembna nam je kosovna dobava.
166 Ribe - Skuša s FIŽOLOM in paradižnikovo omako 125 g, brez konzervansov, delež skuše 30%, zelenjava: beli fižol in kumarice; (Delamaris ali podobno) ODG: Ne razumemo vprašanja.
238 Začimba čili mleti 50 g artikla v željeni gramaturi z 10% odstopanje na trgu ne najdemo. V 50g pakiranju se da dobiti zač. Mešanico Kotanyi čili con carne. V kolikor želite le čili nam prosim dovolite ponuditi 40g pakiranje, ki na trgu obstaja. ODG: Začimba obstaja v 50g pakiranju, možnost je 10 % odstopanje.
285 Nektar jagoda, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak - ali lahko ponudimo artikel z minimalno 50% sadnega deleža, vendar je deklariran kot pijača? ODG: DA.
287 Nektar multivitamin, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak tetrapak - ali lahko ponudimo artikel z minimalno 40% sadnega deleža, vendar je deklariran kot pijača? ODG: DA.


Datum objave: 14.05.2020   14:59
VPRAŠANJE

SPOŠTOVANI,
pri urejanju ponudbe smo naleteli na nekaj artiklov, kjer imamo odstopanja v gramaturi glede na vaša določila. Prosim za pregled in odobritev predlaganih pakiranj, kajti drugače se žal ne moremo prijaviti.


8. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

30 Čaji verige - kamilica 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM?
36 Čokolada jedilna 500 g - ali lahko ponudimo pakiranje 200g ali 350g ali 1kg in preračunamo ceno na vašo EM?
57 Keksi biskvitni s pomarančnim želejem, delno oblit s čokolado 150g (Jaffa ali podobno) - ali lahko ponudimo pakiranje 135g in preračunamo ceno na vašo EM?
59 Keksi - karamelni piškoti, porcijski (za kavo) 1,2 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 400x5,2g (2,08kg)in preračunamo ceno na vašo EM?
79 Kosmiči koruzni, brez dodanega sladkorja 500 g - ali lahko ponudimo pakiranje 750g in preračunamo ceno na vašo EM?
84 Marmelada diab. 350 g - ali lahko ponudimo pakiranje 300g in preračunamo ceno na vašo EM?
89 Marmelada porcijska 20g (mešana, marelica, sliva, jagoda) - ali lahko ponudimo pakiranje 25g in preračunamo ceno na vašo EM?
106 Mleko v prahu, posneto 400 g - ali lahko ponudimo pakiranje 1kg in preračunamo ceno na vašo EM?
117 Moka kokos 500g - ali lahko ponudimo pakiranje 250g in preračunamo ceno na vašo EM?
130 Priloga k jedem - Ajvar nepekoč 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 680g ali 690g in preračunamo ceno na vašo EM?
133 Priloga k jedem - Hren 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 650g in preračunamo ceno na vašo EM?
135 Priloga k jedem - Paprika namaz 1000 g - ali lahko ponudimo pakiranje 650g in preračunamo ceno na vašo EM?
156 Ploščica kokos 50g - ali lahko ponudimo pakiranje 80g in preračunamo ceno na vašo EM?
157 Rogljič s karamelnim nadevom 80 g ali lahko ponudimo rogljič z drugimi okusi - vanilija, višnja, lešnik, kakav?
171 Riž rjavi, nebrušen 500 g ali lahko ponudimo pakiranje 1Kg in preračunamo ceno na vašo EM?
172 Sezamova semena 1000 g ali lahko ponudimo pakiranje 200g in preračunamo ceno na vašo EM?
177 Sladkor v prahu 1/1 ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM?
183 Soda bikarbona 40 g ali lahko ponudimo pakiranje 50g in preračunamo ceno na vašo EM?
190 Testenine peresniki graham 500g ali lahko ponudimo PIRINE pakiranje 500g ali 5kg in preračunamo ceno na vašo EM?
204 Testo listnato 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM?
205 Testo vlečeno 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM?
232 Začimba cimet mleti 45 g ali lahko ponudimo pakiranje 70g in preračunamo ceno na vašo EM?
240 Začimba janež v zrnu 24 g ali lahko ponudimo pakiranje 35g in preračunamo ceno na vašo EM?
241 Začimba jušna zelenjava 250 g PVC ali lahko ponudimo pakiranje 620g ali 1kg in preračunamo ceno na vašo EM?
245 Začimba kuhano vino pak 35g ali lahko ponudimo pakiranje 27g in preračunamo ceno na vašo EM?
247 Začimba kumina mleta 35 g ali lahko ponudimo pakiranje 28g in preračunamo ceno na vašo EM?
248 Začimba kumina v zrnu 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM?
251 Začimba majaron 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM?
261 Začimba poper črni mleti 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM?
262 Začimba poper celi 50g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM?
263 Začimba šetraj 15 g ali lahko ponudimo pakiranje 18g in preračunamo ceno na vašo EM?
274 Začimba mešanica za pasulj 40 g ali lahko ponudimo pakiranje 60g in preračunamo ceno na vašo EM?
281 Želatina 20 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM?
282 Želatina za toplotno obdelavo (lističi) 1 kg ali lahko ponudimo MLETO želatino?
287 Nektar multivitamin, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak ali lahko ponudimo sadni mešani nektar z vsebnostjo 50% sd /jab-pom-ban oz. rdeče sadje/brez dodanih vitaminov? Če NE, vas prosimo specificirajte kaj točno želite.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR 13: SKLOP 8 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

30 Čaji verige - kamilica 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: DA.
36 Čokolada jedilna 500 g - ali lahko ponudimo pakiranje 200g ali 350g ali 1kg in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
57 Keksi biskvitni s pomarančnim želejem, delno oblit s čokolado 150g (Jaffa ali podobno) - ali lahko ponudimo pakiranje 135g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
59 Keksi - karamelni piškoti, porcijski (za kavo) 1,2 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 400x5,2g (2,08kg)in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
79 Kosmiči koruzni, brez dodanega sladkorja 500 g - ali lahko ponudimo pakiranje 750g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
84 Marmelada diab. 350 g - ali lahko ponudimo pakiranje 300g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
89 Marmelada porcijska 20g (mešana, marelica, sliva, jagoda) - ali lahko ponudimo pakiranje 25g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
106 Mleko v prahu, posneto 400 g - ali lahko ponudimo pakiranje 1kg in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
117 Moka kokos 500g - ali lahko ponudimo pakiranje 250g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: DA.
130 Priloga k jedem - Ajvar nepekoč 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 680g ali 690g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
133 Priloga k jedem - Hren 1/1 - ali lahko ponudimo pakiranje 650g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
135 Priloga k jedem - Paprika namaz 1000 g - ali lahko ponudimo pakiranje 650g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
156 Ploščica kokos 50g - ali lahko ponudimo pakiranje 80g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
157 Rogljič s karamelnim nadevom 80 g ali lahko ponudimo rogljič z drugimi okusi - vanilija, višnja, lešnik, kakav? ODG: DA
171 Riž rjavi, nebrušen 500 g ali lahko ponudimo pakiranje 1Kg in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
172 Sezamova semena 1000 g ali lahko ponudimo pakiranje 200g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
177 Sladkor v prahu 1/1 ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: DA.
183 Soda bikarbona 40 g ali lahko ponudimo pakiranje 50g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
190 Testenine peresniki graham 500g ali lahko ponudimo PIRINE pakiranje 500g ali 5kg in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, potrebujemo graham peresnike.
204 Testo listnato 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: DA.
205 Testo vlečeno 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 500g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: DA
232 Začimba cimet mleti 45 g ali lahko ponudimo pakiranje 70g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
240 Začimba janež v zrnu 24 g ali lahko ponudimo pakiranje 35g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
241 Začimba jušna zelenjava 250 g PVC ali lahko ponudimo pakiranje 620g ali 1kg in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
245 Začimba kuhano vino pak 35g ali lahko ponudimo pakiranje 27g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
247 Začimba kumina mleta 35 g ali lahko ponudimo pakiranje 28g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
248 Začimba kumina v zrnu 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
251 Začimba majaron 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
261 Začimba poper črni mleti 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
262 Začimba poper celi 50g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
263 Začimba šetraj 15 g ali lahko ponudimo pakiranje 18g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
274 Začimba mešanica za pasulj 40 g ali lahko ponudimo pakiranje 60g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
281 Želatina 20 g ali lahko ponudimo pakiranje 100g in preračunamo ceno na vašo EM? ODG: NE, 10 % odstopanje.
282 Želatina za toplotno obdelavo (lističi) 1 kg ali lahko ponudimo MLETO želatino? ODG: DA, vendar mora biti primerna za toplotno obdelavo.
287 Nektar multivitamin, min. 25 % sadni delež 0,2 L tetrapak ali lahko ponudimo sadni mešani nektar z vsebnostjo 50% sd /jab-pom-ban oz. rdeče sadje/brez dodanih vitaminov? Če NE, vas prosimo specificirajte kaj točno želite. ODG: DA.


Datum objave: 14.05.2020   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na kar nekaj označb, da se artikle izloči iz obravnave oz. se artiklu spremeni naziv, nas zanima, ali boste poslali nov obrazec predračuna ali moramo sami urediti popravke kot navajate?

Za odgovor se zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR 14: OBRAZCI PREDRAČUNA

Predračuna ne popravljajte. Pri artiklih, ki so izločeni iz predračuna vpišite pod ceno »izločeno« ali pustite prazen kvadratek. V kolikor bo kateri ponudnik vseeno vpisal ceno, bo ta artikel izločil naročnik pri preverjanju cen.
Datum objave: 14.05.2020   15:02
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA ZA SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI:

ARTIKEL ŠTEVILKA 1 Jogurt božični 180g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna, prosimo da ga umaknete iz razpisa, ali pa lahko ponudimo jogurt z koščki sadja 140g
ARTIKLE ŠTEVILKA 33 , Puding s smetano (čokolada, vanili) 180 -220 g, ali lahko ponudimo 170 g puding s smetano
ARTIKEL ŠTEVILKA 34 Puding s smetano (čokolada, vanili) 200 g, ali lahko ponudimo puding s smetano 170g
ARTIKEL 35 Kajmak 150g, ali lahko ponudimo kajmak 500g in ceno preračunamo na 150g
ARTIKEL 38 Sir poltrdi polnomastni (edamec ali podobno) 300 g v.p., ali lahko ponudimo Jošt sir 370g in ceno preračunamo na 330g, ali edamec 400g in ceno preračunamo na 330g

Hvala in lp.

ODGOVOR 15: SKLOP 4 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

ARTIKEL ŠTEVILKA 1 Jogurt božični 180g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna, prosimo da ga umaknete iz razpisa, ali pa lahko ponudimo jogurt z koščki sadja 140g ODG: Pri božičnem jogurtu želimo, da je prisoten cimet.
ARTIKLE ŠTEVILKA 33 , Puding s smetano (čokolada, vanili) 180 -220 g, ali lahko ponudimo 170 g puding s smetano ODG: NE
ARTIKEL ŠTEVILKA 34 Puding s smetano (čokolada, vanili) 200 g, ali lahko ponudimo puding s smetano 170g ODG: Verjetno ste pod zaporedno št. 34 mislili: puding desertni 125g in ne puding s smetano. Želimo puding brez smetane, 125g ali z 10% odstopanjem v gramaturi.
ARTIKEL 35 Kajmak 150g, ali lahko ponudimo kajmak 500g in ceno preračunamo na 150g ODG: NE, 10 % odstopanje.
ARTIKEL 38 Sir poltrdi polnomastni (edamec ali podobno) 300 g v.p., ali lahko ponudimo Jošt sir 370g in ceno preračunamo na 330g, ali edamec 400g in ceno preračunamo na 330g ODG: NE, 10 % odstopanje.

Datum objave: 14.05.2020   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, vas prosimo, da razmislite ali je smiselno, da ponudniki vse obrazce tiskamo, podpisujemo in nato zopet pretvarjamo v elektronsko obliko za oddajo na portal?

Skladno z informacijami Ministrstva za javno naročanje, ki smo jih dobili na predstavitvenih predavanjih naj bi bila elektronska oddaja ponudb za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,


ODGOVOR 16: Zahteve glede podpisov iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjene.Datum objave: 14.05.2020   15:03
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
naše podjetje ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek. Prosimo, da ustrezno spremenite okvirni sporazum, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.

Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek. Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov. Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Pozivamo naročnika, da popravi 11.člen drugi odstavek in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR 17: OKVIRNI SPORAZUM

Vaša pripomba je utemeljena, zato v 11. členu, 3. odstavek BRIŠEMO zadnji stavek: »Enako velja za nepovratno embalažo«.