Dosje javnega naročila 002478/2020
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let - 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 722.691,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002478/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN002478/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN002478/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.07.2020
JN002478/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN002478/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2020
JN002478/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN002478/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
JN002478/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002478/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 078-184315
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za management
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška ulica 8
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica
Obala 11A
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350343/RD_ciscenje_16-4-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17549
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let - 2
Referenčna številka dokumenta: 261-05/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let - 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: občasna čiščenja - nadomeščanja
Številka sklopa: SKLOP 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: občasna čiščenja - nadomeščanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: generalna čiščenja po gradbenih in obrtniških delih
Številka sklopa: SKLOP 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: generalna čiščenja po gradbenih in obrtniških delih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: generalna čiščenja
Številka sklopa: SKLOP 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: generalna čiščenja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: redno čiščenje - Piran
Številka sklopa: SKLOP 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4: redno čiščenje - Piran
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: redno čiščenje - Ljubljana
Številka sklopa: SKLOP 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5: redno čiščenje - Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: redno čiščenje - Koper
Številka sklopa: SKLOP 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6: redno čiščenje - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so navedeni v priloženi razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v priloženi razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17549


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Predmetno javno naročilo je ponovitev predhodno neuspešno izvedenega javnega naročila Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Univerze na Primorskem, ki je bilo objavljeno na portal e-naročanje dne 9. 12. 2019, pod št. objave JN008554/2019, z bistvenimi spremembami.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.04.2020   16:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da priložimo 2 refernci ne glede na koliko sklopov se prijavljamo!

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik v točki 24.2.3. navodil ponudnikom navaja:

------------------------------
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - VELJA ZA VSE SKLOPE

1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
- dva projekta za izvajanje storitev čiščenja enega ali več prostorov, katerih površina meri v skupnem seštevku najmanj 300 m2, v trajanju neprekinjeno najmanj eno leto.

V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj eno leto.

---------------------------

Navedeno pomeni, da mora ponudnik priložiti dve referenci, ki ustrezajo zahtevam iz zgoraj omenjene točke, ne glede na to, na kateri sklop in na koliko sklopov se prijavi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.05.2020   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali moramo za vsak sklop posebej oddajati dokumentacijo (kompletno razpisno dokumentacijo)?
Ali je dovolj, da se samo prijavimo na izbrane sklope in zadostuje samo 1x dokumentacija?

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju št. 3 navodil ponudnikom navedel:
----------------
Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za en sklop, več sklopov ali za vse sklope. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.
--------------
Navedeno pomeni, da ponudnik odda eno ponudbo, v kateri navede, ali oddaja ponudbo za en sklop, več sklopov ali za vse sklope skladno z zgornjimi navodili in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.05.2020   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo vprašanje v zvezi z obrazcem št.1 predračun.
Navedena je recimo merska enota 1 kvadratni meter in nato ocenjena količina za obdobje 4 let. Ali to pomeni, da je to skupna kvadratura, ki je predvidena za čiščenje v obdobju 4 let?
Oziroma, če piše merska enota 1h in ocenjena količina za obdobje 4 let 1800 ... potem pomeni predvidenih 1800 ur v 4 letih?

Kako je pa pri sklopu 3 predračuna:
količina 1 - merska enota 1kv.meter .... ali to pomeni cena za 1kv.meter določene postavke?

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik v obrazcu št. 1 - Predračun navaja enoto mere in ocenjene količine za obdobje štirih let za posamezno postavko v sklopu, razen za sklop 3, kjer so navedene količine 1 enota mere.
V primeru, da je enota mere ura, ocenjena količina za obdobje 4 let pomeni ocenjeno količino opravljenih ur za posamezno postavko v obdobju 4 let.
V primeru, da je enota mere m2, ocenjena količina za obdobje 4 let pomeni ocenjeno količino opravljenih m2 za posamezno postavko v obdobju 4 let.

Naročnik je v predračunu navaja:
--------------
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije.
--------------
Navedeno pomeni, da mora ponudnik v predračunu vpisati SAMO CENO NA ENOTO MERE za posamezno postavko za sklop, na katerega se prijavlja. Ostala polja pusti nespremenjena.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.05.2020   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za potrditev, da lahko pravna oseba s pooblastilom odda elektronsko ponudbo v imenu druge pravne osebe. Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju 7 navodil ponudnikom navedel:
-------------
Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
-------------------------------
Direktorat za javno naročanje v dokumentu POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI PONUDNIKI (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/eJN/Feb2019/Odgovori%20na%20vprasanja-ponudniki-KONCNA.pdf) navaja:
----------
Prvo prijavo pravne osebe lahko opravi le zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je vpisan v Evidenco kvalificiranih digitalnih potrdil zastopnikov enot Poslovnega registra Slovenije (EDP). Če je zakonitih zastopnikov več, prvo registracijo izvede eden izmed njih. Ko je pravna oseba registrirana v sistem e-JN, se lahko za delo s to pravno osebo registrira poljubno število pooblaščencev. Pravice za delo pooblaščenca pravne osebe dodeli zakoniti zastopnik pravne osebe oz. oseba, ki jo zakoniti zastopnik pooblasti za upravljanje pravic v okviru te pravne osebe. Pooblaščenci so lahko tako zaposleni pri pravni osebi kot tudi morebitni zunanji subjekti, ki jih za delo s to pravno osebo pooblasti zakoniti zastopnik.
---------
Za dodatne informacije se obrnite na: ekc@gov.si, telefon 080 2002 (pon. do pet. 8:00 - 22:00).

Lep pozdrav.