Dosje javnega naročila 002448/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.139.592,66 EUR

JN002448/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN002448/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN002448/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN002448/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2020
JN002448/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002448/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350539/Dokumentacija-portal-84-20.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17578
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
Referenčna številka dokumenta: 000084/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 Brezje Podtabor od km 0,857 do km 1,981 in 2,353 do km 5,002, odsek 0006 Podtabor Kranj Z od km 0,000 do km 5,850, 0408 Priključek Naklo kraka A in B ter manjše sanacije premostitvenih objektov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 Brezje Podtabor od km 0,857 do km 1,981 in 2,353 do km 5,002, odsek 0006 Podtabor Kranj Z od km 0,000 do km 5,850, 0408 Priključek Naklo kraka A in B ter manjše sanacije premostitvenih objektov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000084/2020. Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N0abcde) lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2020   11:26
POJASNILO 1

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo, da podaljša veljavnost referenčnega posla iz 5 na 7 let. 7 letno ročnost/veljavnost refrenčnega posla imate določeno pri obeh prav tako še aktualnih JN za "OBNOVO CESTE IN OBJEKTOV AC A5 0810/0910 VUČJA VAS-MURSKA SOBOTA OD KM 5.494 DO KM 6.590, 0175 PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA, 0811/0911 MURSKA SOBOTA-LIPOVCI OD KM 0.000 DO KM 3.789, 0176 PRIKLJUČEK LIPOVCI IN 0812/0912 LIPOVCI-TURNIŠČE OD KM 0.000 DO KM 0.725" in za "Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko".
Glede na to, da gre za enaka dela, omejitev veljavnosti za predmetno JN na zgolj 5 let, ni logična, sploh pa je v nasprotju z načelom enakega obravnavanja ponudnikov v postopkih javnega naročanja.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.