Dosje javnega naročila 002542/2020
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.673,91 EUR

JN002542/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002542/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN002542/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN002542/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN002542/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN002542/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.06.2020
JN002542/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
JN002542/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
JN002542/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
JN002542/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.09.2020
JN002542/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.09.2020
JN002542/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.10.2020
JN002542/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.11.2020
JN002542/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002542/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17659
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitve prevozov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklop 1
Sklop 2
Sklop 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja vas - Voje, Vogar, planina Blato
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 1: Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta) - Voje, Vogar, planina Blato - Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.06.2020
Konec: 27.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica - Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 2: Bohinjska Bistrica (parkirišče Bohinjska Bistrica 23 - Kobla) - Bohinjsko jezero - Bohinjska Bistrica (parkirišče Bohinjska Bistrica 23 - Kobla)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.06.2020
Konec: 27.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribčev Laz - Bohinjsko jezero - Ukanc - slap Savica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 3: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
Relacija 4: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ukanc (Zlatorog) - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
Relacija 5: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ukanc (Zlatorog) - slap Savica - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.06.2020
Konec: 27.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v navodilih razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2020   09:05
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2020   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik opozarja ponudnike, da je potrebno ponudbo oddati na portalu e-JN, zavarovanje za resnost ponudbe pa do roka za oddajo ponudb posredovati na naročnikov naslov po pošti.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2020   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:
1) Kdo je drugi naročnik (ali tudi plačnik), s katerim bo sklenjena pogodba za drugi sklop? V Prilogi »Vzorec pogodbe« je namreč zapisano: "Opomba: Vzorec pogodbe se nanaša na vse tri sklope, pri čemer bo za sklop 2 pogodba podpisana z obema naročnikoma, pri sklopu 1 in 3 pa samo z Občino Bohinj. Končno besedilo pogodbe bo glede pogodbenih strank prilagojeno posameznemu sklopu."

2) V 7. členu in prvem odstavku 8. člena naročnik od izvajalca zahteva takojšen odziv (npr. okvara vozila, odsotnost voznika). Prosimo za točnejšo časovno opredelitev - realno je nadomestno vozilo možno zagotoviti v roku 1,5 do 2 uri, odvisno od časa in kraja kjer primer nastane.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani!
1) Gre na napako v »Vzorcu pogodbe«. Kot je iz nadaljevanja pogodbe razvidno je naročnik samo Občina Bohinj.
Ta opomba bo pred podpisom pogodbe odstranjena.

2) Naročnik se strinja z vašim predlogom, da se nadomestno vozilo v primeru okvare ali odsotnost voznika zagotovi v roku 1. ure oz. maksimalno v roku 2. ur. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj obvestiti naročnika in na postaji izobesiti obvestilo o zamudah.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe upošteval spremembo 7. člena pogodbe, zato se ta objava smatra kot popravek.
7. člen se bo glasil: Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika zagotovil nadomestno vozilo oziroma nadomestnega voznika v roku 1. ure oz. maksimalno v roku 2 ur in s tem zagotovil usklajeno in nemoteno opravljanje prevozov. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj obvestiti naročnika in na postaji izobesiti obvestilo o zamudah.

Lep pozdrav!
Datum objave: 28.04.2020   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe, navajate da ESPD obrazec se priloži v primeru če je tako označeno, drugače se izpolni že predpisan razpisni obrazec ali po vsebini enak obrazec, izdelan s strani ponudnika.
V sistemu je potrebno naložiti ESPD, ki ga med razpisno dokumentacijo ni , zato ga ni mogoče uvoziti, prosim za informacijo, katera izjava nadomešča ESPD oziroma prosim za naročnikov ESPD.

ODGOVOR
Spoštovani!

ESPD obrazec ni zahtevan. Ponudnik mora izpolniti priložene obrazce in priložiti priloge, kjer so zahtevane.
V sistemu e-JN tako pustite razdelek ESPD prazen in oddate samo ostale priloge.

Lep pozdrav!
Datum objave: 29.04.2020   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu tehničnih specifikacij : sklopa 2 nas zanima ali se med tednom uporablja en avtobus s kapaciteto 50 sedežev , med vikend prevozi pa dva avtobusa po 50 sedežev, saj se kot opaženo ure prekrivajo.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Za izvajanje prevozov sklopa 2 se zahtevata dva avtobusa s kapaciteto minimalno 90 potnikov. Med tednom (pon. pet.) se prevozi izvajajo z enim avtobusom, med vikendi ter prazniki pa se prevozi izvajajo z dvema avtobusoma.

Lep pozdrav!
Datum objave: 29.04.2020   14:02
Naročnik je v razpisni dokumentaciji popravil napako glede voznih redov, zato objavlja popravek razpisne dokumentacije, natančneje Tehnične specifikacije za sklop 3 (stran 27). Prav tako naročnik hkrati objavlja popravek pogodbe glede na prejeta vprašanja in predloge.

Ponudnike prosimo, da popravljene strani v razpisni dokumentaciji zamenjajo z novimi, ki so dostopni na naročnikovi spletni strani na povezavi https://obcina.bohinj.si/vsebina/javno-narocilo---izvajanje-posebnih-linijskih-prevozov.