Dosje javnega naročila 002743/2020
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.641.996,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002743/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002743/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002743/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN002743/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN002743/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 17.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002743/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-206520
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
Nove Fužine 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tajnistvo@dso-fuzine.si
tajnistvo@dso-fuzine.si
+386 05874621
+386 05874620

Internetni naslovi
http://www.dso-fuzine.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350569/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17820
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil za potrebe Doma starejših Fužine
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Svinjsko in divjačinsko meso
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15113000
15119300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Junčje in telečje meso
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111200
15115100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje, zelenjava in ribe
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15331100
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni mlevski izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Koncentrati in izdelki
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15871200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Voda in gazirane pijače
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15981000
15982000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Alkoholne pijače
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
Nove Fužine 40
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2020   10:43
VPRAŠANJE
Zanima nas, če lahko priložimo BON 2

ODGOVOR

Spoštovani.

V ponudbeno dokumetacijo lahko priložite BON 2.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.05.2020   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da dovolite, da v fazi oddaje ponudb ponudniki sami izpolnimo referenčna potrdila. Potrjena referenčna potrdila lahko zahtevate naknadno v fazi izbiranja ponudnika, oziroma reference sami preverite, in še to v primerih, kjer je smiselno.
Pridobivanje referenc je za nas ponudnike zelo zamudno in neprijetno, saj naročniki niso ravno veseli, da jih stalno obremenjujemo s tem. Sploh v primerih, ko gre za uveljavljena slovenska podjetja, ki dnevno proizvedemo in prodamo več deset ton živil.

Menimo, da je komentar na mestu in prosimo, da predlog upoštevate.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Spoštovani,

Se strinjamo z vašim predlogom. Ponudnik naj sam pripravi seznam referenc, naročnik pa bo tiste ponudnike zoper katere bo imel izkazan pravni interes pozval, da se mu priložijo podpisana referenčna potrdila s strani naročnika za katerega ste v preteklem obdobju dobavljali blaga.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.05.2020   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD je navedeno: "V Prilogi 1 MORA ponudnik v stolpca navesti Ime proizvajalca in Komercialni naziv blaga, to je blagovno znamko živila z lastnostmi (npr. vsebnost maščob, gramatura, vrsta embalaže)". V predračunu sta samo stolpca za proizvajalca in blagovno znamko.
Prosim za odgovora:
- ali je potrebno navesti tudi komercialno ime (kar ni enako kot blagovna znamka)?
- ali je potrebno v predračun vpisovati tudi gramaturo, vrsto embalaže..? Če je odgovor da, v kateri stolpec se to vpiše?

Hvala in lep pozdrav.

Spoštovani.

Dobavitelj v stolpec BLAGOVNA ZNAMKA navede še KOMERCIALNI NAZIV BLAGA. Gramature in vrste embalaže naročnik v popisu ne zahteva, če je ponujena gramatura ista kot v popisu. V primeru, da ponudnik ponuja približek razpisani gramaturi in preračunava ceno, pa naročnik gramaturo mora vedeti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.05.2020   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Navezujemo se na vaš odgovor glede referenc:
»Ponudnik naj sam pripravi seznam referenc, naročnik pa bo tiste ponudnike zoper katere bo imel izkazan pravni interes pozval, da se mu priložijo podpisana referenčna potrdila s strani naročnika za katerega ste v preteklem obdobju dobavljali blaga.«
Zanima nas sledeče:
- ali boste v primeru naknadnega poziva k predložitvi referenčnih potrdil upoštevali tudi referenčna potrdila, ki smo jih ponudniki pridobili za potrebe drugih razpisov?
- ali boste pozvanim ponudnikom dali dovolj časa za predložitev dokazil?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo upošteval referenčna potrdila, ki jih je ponudnik pridobil za potrebe drugih razpisov, vendar v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Prav tako pa bo v pozivu na dopolnitev zagotovil dovolj časa za predložitev dokazil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.05.2020   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da datumsko natančneje opredelite zahtevo po BON (BON-1 ali BON-2) obrazcu (npr. : ali mora biti BON obrazec izdan do največ 30 dni pred objavo razpisa ali npr. največ 30 dni pred oddajo ponudbe).

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih računov pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Enako velja tudi za obrazec BON.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.05.2020   15:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo med 6.30 in 7.30 uro.
Predvidevamo, da se je pogoj take dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava do 12. ure, gre za sklope kot so:
Sklop 10. Skupina živil: Konzervirano sadje in zelenjava
Sklop 14. Skupina živil: Mlevski izdelki
Sklop 15. Skupina živil: Testenine
Sklop 17. Skupina živil: Koncentrati in začimbe
Sklop 18. Skupina živil: Splošno prehrambeno blago
Sklop 19. Skupina živil: Sadni sokovi in sirupi
Sklop 20. Skupina živil:Voda in gazirane pijače
Sklop 21. Skupina živil: Alkoholne pijače

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik se strinja s predlogom ponudnika.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.05.2020   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 9
postavka 33 (vaša šifra 08033) - lahko ponudimo losos file ali želite celo ribo?
Hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR

Lahko ponudite losos file.

Lep pozdrav


Datum objave: 11.05.2020   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. zasledili smo, da imate v predračunu kar nekajkrat pri artiklih napisano 1/1, 2/1, 3/1 itd., merska enota KOS.
Prosimo za potrditev, da pomeni oz. je potrebno podati ceno za: 1/1 = 1kg oz. 1 liter, 2/1 = 2kg oz. 2 litra, 3/1 = 3kg oz. 3 litre itd.

2. Ali lahko podamo cene na 4 decimalna mesta?

3. Prosimo za pojasnilo glede fiksnosti cen.
a.) V razpisni dokumentaciji navajate, da je ponudbena cena fiksna prvo leto veljavnosti okvirnega sporazuma. Za prihodnja leta pa se med strankami okvirnega sporazuma odpre konkurenca na podlagi istega merila, kot velja za izbiro ponudnikov strank okvirnega sporazuma.
b.) V osnutku okvirnega sporazuma 4. člen Cena pa navajate:
Cene ponudbenega predračuna so fiksne prvo leto od sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do odpiranja konkurence.
Povišanje je dovoljeno le v primerih in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti uporabi indeks cene, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije - indeks cen življenjskih potrebščin. Potrebno je izbrati indeks cen tiste vrste blaga ali storitve, ki je predmet pogodbe, ki vplivajo na denarne obveznosti v sami pogodbi. Valorizacija denarnih obveznosti se bo prvič izvedla po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko bo kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseglo 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe. Obveznost naročnika nastane, če sta kumulativno izpolnjeni obe predpostavki za izvedbo valorizacije denarnih obveznosti.
ter 24. člen:
- je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih naročnik kot skrben gospodar ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila,
- kadar dobavitelja, podpisnika tega okvirnega sporazuma, zamenja nov dobavitelj in ta izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje in zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega dobavitelja po prestrukturiranju podjetja (prevzem, združitev, pripojitev, insolventnost) in kadar to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določil ZJN-3,
- kadar gre za nebistveno spremembo.
V primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka zvišanje cene ne sme presegati 30% vrednosti prvotne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma. Omejitev velja tudi za dve ali več zaporednih denarnih obveznosti. V primeru, da je potrebno opraviti valorizacijo denarnih obveznosti, se upoštevajo vrednosti s posodobljenimi cenami.

Torej, glede fiksnosti cen nam ni povsem jasno. Vsako leto se odpira konkurenca (povabilo podpisnikom okvirnega sporazuma), da predložimo nove cene z veljavnostjo enega leta, kot drugo pa, da se cene lahko dvignejo le, kot je zgoraj navedeno.

Zanima nas, ali se podajo vsako leto nove cene, ne glede na RŽS, ali moramo ponudniki upoštevati rast življenjskih stroškov, kar pomeni, glede na to, da vemo kakšne so te rasti, ki ga objavlja Statistični urad RS, da moramo ponudniki v bistvu podati ceno za celotno obdobje t.j. 4 leta. Ponujene cene v tem primeru bodo seveda bistveno višje, kot pa bi bile sicer, če se lahko ponudi le za 1 leto.

Hvala za odgovor

Lep pozdrav,ODGOVOR
Pozdravljeni,
odgovori na vprašanja so sledeči.

1. Naročnik potrjuje navedbo ponudnika.
2. Naročnik lahko poda cene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
3. Cene ponudbenega predračuna so fiksne prvo leto od sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do odpiranja konkurence. V zvezi z okvirnimi sporazumi, ki so zasnovani tako, da se glede posameznih naročil oziroma obdobja, v katerem se bodo oddajala posamezna naročila, odpre konkurenca, je treba pojasniti tudi, da glede njih ne velja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), saj bi bilo to v nasprotju z namenom in naravo okvirnega sporazuma ter pravilnika. Naročnik bo to upošteval pri sestavi okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.05.2020   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da ne povprašujete po svežem sadju in zelenjavi. Ali boste le-to jemali zunaj javnega razpisa?

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik sadja in zelenjave ni vključil v razpisno dokumentcijo. Naročal bo zunaj javnega naročila (kratke verige).

Lep pozdrav.Datum objave: 12.05.2020   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno prosimo za odgovor - ali vam bo zadostoval BON-2 obrazec, ki bo izdan enkrat v terminu od 28.05.2020 do 04.06.2020?
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Obrazec BON-2, ki je izdan v navedenem terminu je ustrezen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.05.2020   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali oznake v predračunu poleg izdelkov 1/1, 2/1, 3/1 pomenijo 1/1=1kg oz. 1l, 2/1=2kg oz. 2l, 3/1=3kg oz. 3l itd.?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani.

Ja, je tako.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.05.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V predračunih smo opazili, da pri določenih izdelkih povprašujete po določeni blagovni znamki.
Ker je navajanje blagovne znamke v nasprotju z veljavno zakonodajo (68. člen), lepo prosimo, da napako popravite. ZJN-3 opredeljuje, da mora naročnik v takem primeru pripisati besedi "ali enakovredno".
Prosimo za informacijo ali lahko smatramo, da tam kjer je zapisana blagovna znamka to pomeni "ali enakovredno".
V kolikor je odgovor negativen, lahko potencialni ponudniki vložijo revizijski zahtevek.
Hvala za pojasnitev.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik se strinja s predlogom ponudnika. Tam kjer je zapisana blagovna znamka naj to pomeni "ali enakovredno".

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.05.2020   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste, v primeru, da bo okvirni sporazum za določen sklop podpisan s tremi ponudniki, blago naročali pri vseh podpisnikih ali samo pri tistem, ki bo za ta sklop oddal najugodnejšo ponudbo?

Hvala za pojasnilo,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo naročal blago pri tistemu ponudniku, ki bo za sklop oddal najugodnejšo ponudbo.
Vsako leto bo z odpiranjem konkurence pozval dobavitelje s katerimi je sklenil okvirni sporazum k predložitvi novega predračuna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.05.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila (v fazi analize ponudb).

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi varovanci v domovih, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil oz. originalnih deklaracij, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik si pridržuje pravico do vzorčenja izdelkov.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.05.2020   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu predračuna smo opazili, da veliko izdelkov v želenih gramaturah ne obstaja, zato prosimo naročnika za odgovor, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik dovoli, da ponudnik ponudi drugačno pakiranje oziroma najbližji možen približek.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.05.2020   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v Sklop 15. Skupina živil: Testenine, pozicija 3 imate zahtevo po: testenine graham ribana kaša.
Ne najdemo ribane kaše polnozrnate. Ali lahko ponudimo ribano kašo s korenčkom?

Zanima nas tudi, ali imate dnevne dostave do 12 ure?

Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik lahko ponudi ribano kašo s korenčkom.

Naročnik ima za trajna živila dostavo do 12 ure.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.05.2020   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da boste okvirni sporazum sklenili z dvema do tremi ponudniki (str. 14).
Zanima nas v kakšnem primeru boste sklenili sporazum le z dvema ponudnikoma in v kakšnem primeru s tremi ponudniki?

Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

Okvirni sporazum predstavlja sporazum med naročnikom in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti glede cene in predvidene količine.

Naročnik javnega naročila bo okvirni sporazum podpisal z dvema ali več gospodarskima subjektoma (največ tremi).

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s tistimi oziroma tistima gospodarskima subjektoma, katerih ponudba bo dopustna. V kolikor naročnik prejme samo dve dopustni ponudbi, se sklene okvirni sporazum z dvema gospodarskima subjektoma, v kolikor pa prejme tri dopustne ponudbe, sklene okvirni sporazum s tremi gospodarskimi subjekti.

Posamezna naročila na podlagi okvirnega sporazuma se oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.05.2020   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za enega od javnih razpisov smo dne 5.5.2020 pridobili obrazec BON2. Ali vam zadostuje predložitev obrazca BON2 z datumom izdaje 5.5.2020?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo sprejel BON2 z datumom izdaje 5.5.2020.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.05.2020   08:00
VPRAŠANJE
Ali je v fazi oddaje ponudbe obvezno predložiti izpis iz poslovnega registra ali boste ta izpis zahtevali samo od izbranih dobaviteljev?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik zahteva, da ponudnik v ponudbeno dokumentacijo priloži tudi izpis iz poslovnega registra.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.05.2020   09:33
VPRAŠANJE
Sklop 9
artikel 5 ribe - morski sadeži: z ali brez surimija?
artikel 7 ribe - oslič medaljon: ali lahko namesto oslič medaljnoa ponudimo paniranega osliča ali pa ribje kocke?
artikel 17 zamrz. gobe- jurčki 10/1: celi jurčki ali kocke ali rezani na rezine?
artikel 24 zamrz. mešanica gob: z ali brez jurčkov?
artikel 33 ribe - losos: ali lahko ponudimo losos file BKK?

ODGOVOR

Spoštovani,

Sklop 9
artikel 5 ribe - morski sadeži: z ali brez surimija? BREZ
artikel 7 ribe - oslič medaljon: ali lahko namesto oslič medaljnoa ponudimo paniranega osliča ali pa ribje kocke? LAHKO
artikel 17 zamrz. gobe- jurčki 10/1: celi jurčki ali kocke ali rezani na rezine? VSEENO
artikel 24 zamrz. mešanica gob: z ali brez jurčkov? VSEENO
artikel 33 ribe - losos: ali lahko ponudimo losos file BKK? DA

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.05.2020   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na vprašanje, ali se lahko podajo cene v predračunu na 4 decimalna mesta, ste odgovorili, da naročnik (verjetno ste mislili ponudnik) lahko poda cene v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji na strani 11 navajate, da mora biti cena določena na dve decimalni mesti natančno, v predračunu pa imate stolpec cena brez DDV/EM urejen na 4 decimalna mesta. Kaj je prav?
Iz izkušenj predlagamo, da se cene vpisujejo na 4 decimalna mesta, saj kasneje pri izstavitvi računov ne prihaja do razhajanj. Razhajanja se običajno pojavljajo pri manjših pakiranjih - zaokroževanje.

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

v skladu z razpisno dokumentacijo morajo biti cene določene na dve decimalni mesti natančno. Naročnik je stolpec cena brez DDV uredil na 4 decimalna mesta, vendar pa je končna skupna cena z DDV in brez DDV določene na 2 decimalni mesti natančno.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.05.2020   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na Portalu ste odgovorili: Naročnik ima za trajna živila dostavo do 12 ure.

Prosimo za točen odgovor. Vsak dan do 12 ure, ali mogoče 2x na teden do 12 ure?

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vsak delovni dan do 12. ure.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.05.2020   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 10. Skupina živil: Konzervirano sadje in zelenjava
09003 3. olive zelene brez koščic-kozarec 4/1 ali lahko ponudimo izdelek v 690g pakiranju in ceno preračunamo na 4000g?
09011 11. pločevinka kompot višnja 680 g. izdelek ni v pločevinki, temveč v kozarcu. Prosimo za popravek. Hvala
09017 17. pločevinka kostanjev pire 250 g. izdelek ni v pločevinki, prosimo za izbris zahteve po pločevinki. Hvala

Sklop 14. Skupina živil: Mlevski izdelki
13012 12. moka tip 500, 5/1 ker imate razpisano veliko količino izdelka, ali lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju?
13013 13. moka tip 400 1/1 moka tip 400 je lahko ostra ali pa posebno bela. Katero moko želite? Verjetno želite posebno belo, saj imate ostro razpisano že pod zaporedno št. 11.

Sklop 15. Skupina živil: Testenine
14001 1. mlinci rinfuza 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 6kg pakiranju?
14014 14. testenine graham zlate kitke ali lahko ponudimo graham špagete namesto kitk?

Sklop 17. Skupina živil: Koncentrati in začimbe
16128 14. začimba - kapre 200 g. ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju?
16137 23. začimba - pehtran 133 g. ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?

Sklop 18. Skupina živil: Splošno prehrambeno blago
16070 62. margarina 20 g. dietna 20g margarina dietna ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajno margarino z manj maščob?
16071 63. margarina delikatesna 250g ali naročnik želi izdelek za namaze ali za peko?
16088 80. olje rastlinsko 1/1 razpisano imate veliko količino, ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
16099 91. puding s sladilom za diabetike 40g ali lahko ponudimo izdelek, ki nima dodanega sladkorja in je tako primeren za diabetike? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
16104 96. riž mlečni 1/1 dolgozrnati (kvaliteta kot Bali) razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo riž v 5kg pakiranju?
16105 97. riž vrste parbold 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo riž v 5kg pakiranju?
16111 101. sladilo ciklamata in saharina - strip 500x2 tab. izdelek ni več dobavljiv na trgu. Prosimo vas, da ga umaknete iz predračuna, saj ga ni mogoče ponuditi. V ponudbi imate veliko drugih sladil, tako da ne vidimo to kot oviro. Hvala za razumevanje.
16119 109. pašteta ribja 80 g (kvaliteta kot Turistična pašteta) turistično pašteto je sedaj mogoče dobiti v 95g pakiranju. Prosimo za popravek.
16146 113. žvečilni gumi Orbit ipd. izdelek nima gramature. Prosimo za popravek. Na trgu je mogoče dobiti izdelek v 14g pakiranju. Hvala za razumevanje.
16149 116. napolitanke 250 g. ali lahko ponudimo izdelek v 700g?
16161 121. ribe Rio Mare insalatissime 160 g. ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
16167 125. pašteta goveja 50 g (kvaliteta kot Argeta) izdelek ne obstaja. Naročnika prosimo za umakne izdelek iz popisa. Hvala za razumevanje.
16174 129. riba tuna v lastnem soku 80 g. ali lahko ponudimo tuno v rastlinskem olju?

Sklop 20. Skupina živil:Voda in gazirane pijače
17065 14. voda navadna z okusom hruške 0,50l ali lahko ponudimo izdelek z okusom bezeg namesto hruška?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Sklop 10. Skupina živil: Konzervirano sadje in zelenjava
09003 3. olive zelene brez koščic-kozarec 4/1 ali lahko ponudimo izdelek v 690g pakiranju in ceno preračunamo na 4000g?
DA
09011 11. pločevinka kompot višnja 680 g. izdelek ni v pločevinki, temveč v kozarcu. Prosimo za popravek. Hvala
NAČIN PAKIRANJA NI POMEMBEN, PONUDITE V KOZARCU.
09017 17. pločevinka kostanjev pire 250 g. izdelek ni v pločevinki, prosimo za izbris zahteve po pločevinki. Hvala
NAČIN PAKIRANJA NI POMEMBEN, LAHKO PONUDITE V DRUGAČNEM PAKIRANJU.

Sklop 14. Skupina živil: Mlevski izdelki
13012 12. moka tip 500, 5/1 ker imate razpisano veliko količino izdelka, ali lahko ponudimo izdelek v 30kg pakiranju?
NE
13013 13. moka tip 400 1/1 moka tip 400 je lahko ostra ali pa posebno bela. Katero moko želite? Verjetno želite posebno belo, saj imate ostro razpisano že pod zaporedno št. 11.
POSEBNO BELO.

Sklop 15. Skupina živil: Testenine
14001 1. mlinci rinfuza 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 6kg pakiranju?
DA
14014 14. testenine graham zlate kitke ali lahko ponudimo graham špagete namesto kitk?
NE

Sklop 17. Skupina živil: Koncentrati in začimbe
16128 14. začimba - kapre 200 g. ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju?
DA
16137 23. začimba - pehtran 133 g. ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
DA

Sklop 18. Skupina živil: Splošno prehrambeno blago
16070 62. margarina 20 g. dietna 20g margarina dietna ne obstaja. Ali lahko ponudimo običajno margarino z manj maščob?
DA
16071 63. margarina delikatesna 250g ali naročnik želi izdelek za namaze ali za peko?
ZA PEKO
16088 80. olje rastlinsko 1/1 razpisano imate veliko količino, ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
NE
16099 91. puding s sladilom za diabetike 40g ali lahko ponudimo izdelek, ki nima dodanega sladkorja in je tako primeren za diabetike? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
DA
16104 96. riž mlečni 1/1 dolgozrnati (kvaliteta kot Bali) razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo riž v 5kg pakiranju?
NE
16105 97. riž vrste parbold 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo riž v 5kg pakiranju?
NE
16111 101. sladilo ciklamata in saharina - strip 500x2 tab. izdelek ni več dobavljiv na trgu. Prosimo vas, da ga umaknete iz predračuna, saj ga ni mogoče ponuditi. V ponudbi imate veliko drugih sladil, tako da ne vidimo to kot oviro. Hvala za razumevanje.
PONUDITE KOLIČINSKO NAJBOLJŠI PRIBLIŽEK ZA SLADILO, KI NI POSAMIČNO PAKIRANO.
16119 109. pašteta ribja 80 g (kvaliteta kot Turistična pašteta) turistično pašteto je sedaj mogoče dobiti v 95g pakiranju. Prosimo za popravek.
PONUDITE NAJBOLJŠI PRIBLIŽEK.
16146 113. žvečilni gumi Orbit ipd. izdelek nima gramature. Prosimo za popravek. Na trgu je mogoče dobiti izdelek v 14g pakiranju. Hvala za razumevanje
ORBIT 14 G. ODGOVARJA NAROČNIKU.
.16149 116. napolitanke 250 g. ali lahko ponudimo izdelek v 700g?
NE
16161 121. ribe Rio Mare insalatissime 160 g. ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
NE
16167 125. pašteta goveja 50 g (kvaliteta kot Argeta) izdelek ne obstaja. Naročnika prosimo za umakne izdelek iz popisa. Hvala za razumevanje.
IZDELEK JE DOBAVLJIV NA TRGU.
16174 129. riba tuna v lastnem soku 80 g. ali lahko ponudimo tuno v rastlinskem olju?
NE

Sklop 20. Skupina živil:Voda in gazirane pijače
17065 14. voda navadna z okusom hruške 0,50l ali lahko ponudimo izdelek z okusom bezeg namesto hruška?
DADatum objave: 21.05.2020   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja

Sklop 14. Skupina živil: Mlevski izdelki

6. kuskus 1/1
Vam lahko ponudimo 2kg pakiranje ali 500g pakiranje ?
18. kosmiči pšenični 500 g
Vam lahko ponudimo Pirine 500g?
19. kosmiči riževi 300 g
Smo proizvajalci mlevskih izdelkov in bi radi oddali ponudbo. Ta izdelke je specifičen zato vas prosimo, da ga prestavite v sklop Splošno prehrambeno blago .Hvala
20. kosmiči rženi 250 g
Vam lahko ponudimo 500g pakiranje ?
22. moka brez glutena
Smo proizvajalci mlevskih izdelkov in bi radi oddali ponudbo. Ta izdelke je specifičen zato vas prosimo, da ga prestavite v sklop Splošno prehrambeno blago .Hvala
23. bulgur 500 g.
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani.

Sklop 14. Skupina živil: Mlevski izdelki

6. kuskus 1/1
Vam lahko ponudimo 2kg pakiranje ali 500g pakiranje ?
Vseeno.
18. kosmiči pšenični 500 g
Vam lahko ponudimo Pirine 500g?
Ne.
19. kosmiči riževi 300 g
Smo proizvajalci mlevskih izdelkov in bi radi oddali ponudbo. Ta izdelke je specifičen zato vas prosimo, da ga prestavite v sklop Splošno prehrambeno blago .Hvala
V tej fazi razpisa naročnik ne bo spreminjal popisov.
20. kosmiči rženi 250 g
Vam lahko ponudimo 500g pakiranje ?
Lahko.
22. moka brez glutena
Smo proizvajalci mlevskih izdelkov in bi radi oddali ponudbo. Ta izdelke je specifičen zato vas prosimo, da ga prestavite v sklop Splošno prehrambeno blago .Hvala
V tej fazi razpisa naročnik ne bo spreminjal popisov.
23. bulgur 500 g.
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ?
Lahko.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.05.2020   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

* v RD dokumentaciji navajate Odpiranje konkurence, v vzorcu Okvirnega sporazuma pa indeks. Zanima nas kaj je pravilno?
* zanima nas višina vrednosti referenc za sklope 4, 5, 6, 7?
* prosimo za dodatna pojasnila:

Sklop 4. Skupina živil: Mesni izdelki
1. čevapčiči - Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa?
2. čevapčiči - dietni - Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa?
2. čevapčiči - dietni - Prosimo za opis artikla.
3. hrenovke - rinfuza - Ali so hrenovke iz mešanega mesa?
4. hrenovke - vakuum - Ali so hrenovke iz mešanega mesa?
5. klobase - kranjske - Ali povprašujete po kranjskih klobasah s certifikatom?
7. klobase - pol suhe - Ali povprašujete po klobasah za kuhanje?
9. klobase - žar dietne - Prosimo za opis artikla.
11. ocvirki - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti ali suhih ocvirkih?
12. panceta pečena - Ali povprašujete po hamburški slanini?
24. salama suha- svinjska - Ali lahko poimenujete salamo po kateri povprašujete, kot primer?
26. suho meso - pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu brez kosti?
28. suho meso - šink - Ali povprašujete po suhem prekajenem vratu brez kosti za kuhanje? Prosimo opis artikla.
29. suho meso - šunka prekajena bk - Ali je za kuhanje?
30. suho meso - vrat pečeni -Prosimo za opis artikla.
39. vakuum - 7dag - suha salama - Po kateri salami povprašujete, npr. domača, ogrska...?
40. vakuum - 7dag - pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu?
43. vakuum - 7dag - vratovina - Prosimo za opis artikla.

Sklop 5. Skupina živil: Svinjsko in divjačinsko meso
2. kunčja plečka - Prosimo za opis artikla.
3. kunčje stegno - Ali je s kostjo?
4. kunčji file - Iz katerega dela mesa je?
6. svinjska ribica - Ali povprašujete po svinjski pljučni?
8. svinjski kare - Ali je s kostjo?
9. svinjski kare bk začinjen - Prosimo za opis artikla.
14. svinjsko pleče bk začinjeno - Prosimo za opis artikla.
17. svinjsko stegno v mrežici začinjeno - Prosimo za opis artikla.
18. svinjsko - zrezki - Ali so iz stegna?
19. divjačina - stegno srnjadi - Ali je brez kosti?

Sklop 7. Skupina živil: Perutnina in perutninski izdelki
1. gos - Ali povprašujete po celih goseh?
12. piščanci celi - Ali povprašujete po piščancih za peko?
13. piščančja bedra - Ali povprašujete po celem bedru, torej zgornji del bedra in krača skupaj?
13. piščančja bedra - Ali je s kostjo in kožo?
14. piščančja drobovina - Ali povprašujete po jetrih?
15. piščančja krača - Ali je s kostjo in kožo?
17. piščančja prsa- Ali so s kostjo in kožo?
18. piščančja stegna - Ali povprašujete po zgornjem delu bedra?
19. piščančja stegna bkk - Ali povprašujete po zgornjem delu bedra?
20. piščančji file - Ali so prsa?
21. piščančji file - zrezek - Ali je iz prsi?
22. puran celi - Prosimo opis artikla.
24. puranji file - Ali so prsa?
25. puranji file - zrezek - Ali je iz prsi?
27. salama - piščančja mini 2x70 g - Želite ceno na kos. Zanima nas ali je za kos mišljena gramatura 70g ali 140g glede nato, da je v opisu navedeno 2x70g?
32. salama - piščančja z vrtninami 0,5 kg - Ali povprašujete po posebni piščančji salami z vrtninami?
33. salama - piščančja z vrtninami 1/1kg - Ali povprašujete po posebni piščančji salami z vrtninami?

Hvala za odgovore.
ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo vsako leto z izbranimi dobavitelji odpiral konkurenco in to tudi upošteval pri sestavi okvirnih sporazumov.
Reference naj ponudnik priloži v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

Sklop 4. Skupina živil: Mesni izdelki
1. čevapčiči - Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa?
Govejega.
2. čevapčiči - dietni - Ali so iz govejega mesa ali mešanega mesa?
Telečjega.
2. čevapčiči - dietni - Prosimo za opis artikla.
Čevapčiči iz telečjega mesa.
3. hrenovke - rinfuza - Ali so hrenovke iz mešanega mesa?
Da, v naravnem ovoju.
4. hrenovke - vakuum - Ali so hrenovke iz mešanega mesa?
Da, v naravnem ovoju VP.
5. klobase - kranjske - Ali povprašujete po kranjskih klobasah s certifikatom?
Da.
7. klobase - pol suhe - Ali povprašujete po klobasah za kuhanje?
Da.
9. klobase - žar dietne - Prosimo za opis artikla.
Iz telečjega mesa v naravnem ovoju.
11. ocvirki - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti ali suhih ocvirkih?
V masti.
12. panceta pečena - Ali povprašujete po hamburški slanini?
Da.
24. salama suha- svinjska - Ali lahko poimenujete salamo po kateri povprašujete, kot primer?
Domača suha salama iz svinjskega mesa v naravnem ovoju.
26. suho meso - pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu brez kosti?
Da.
28. suho meso - šink - Ali povprašujete po suhem prekajenem vratu brez kosti za kuhanje? Prosimo opis artikla.
Da, klasično dimljen svinjski vrat brez kosti.
29. suho meso - šunka prekajena bk - Ali je za kuhanje?
Da.
30. suho meso - vrat pečeni -Prosimo za opis artikla.
Dimljen in toplotno obdelan svinjski vrat brez kosti.
39. vakuum - 7dag - suha salama - Po kateri salami povprašujete, npr. domača, ogrska...?
Domača salama iz svinjskega ali govejega mesa narezek.
40. vakuum - 7dag - pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu?
Da - narezek.
43. vakuum - 7dag - vratovina - Prosimo za opis artikla.
Domači suhi zašinek - narezek

Sklop 5. Skupina živil: Svinjsko in divjačinsko meso
2. kunčja plečka - Prosimo za opis artikla.
Naročnik ne razume vprašanja.
3. kunčje stegno - Ali je s kostjo?
Da.
4. kunčji file - Iz katerega dela mesa je?
Iz hrbta.
6. svinjska ribica - Ali povprašujete po svinjski pljučni?
Da.
8. svinjski kare - Ali je s kostjo?
Da.
9. svinjski kare bk začinjen - Prosimo za opis artikla.
V kosu 2 3 kg.
14. svinjsko pleče bk začinjeno - Prosimo za opis artikla
V kosu 2 3 kg.
17. svinjsko stegno v mrežici začinjeno - Prosimo za opis artikla.
V kosu 2 3 kg.
18. svinjsko - zrezki - Ali so iz stegna?
Da.
19. divjačina - stegno srnjadi - Ali je brez kosti?
Da.

Sklop 7. Skupina živil: Perutnina in perutninski izdelki
1. gos - Ali povprašujete po celih goseh?
Da.
12. piščanci celi - Ali povprašujete po piščancih za peko?
Da.
13. piščančja bedra - Ali povprašujete po celem bedru, torej zgornji del bedra in krača skupaj?
Da.
13. piščančja bedra - Ali je s kostjo in kožo?
Da.
14. piščančja drobovina - Ali povprašujete po jetrih?
Da.
15. piščančja krača - Ali je s kostjo in kožo?
Da.
17. piščančja prsa- Ali so s kostjo in kožo?
Da.
18. piščančja stegna - Ali povprašujete po zgornjem delu bedra?
Da.
19. piščančja stegna bkk - Ali povprašujete po zgornjem delu bedra?
Da.
20. piščančji file - Ali so prsa?
Da
21. piščančji file - zrezek - Ali je iz prsi?
Da.
22. puran celi - Prosimo opis artikla.
Puran očiščen.
24. puranji file - Ali so prsa?
Da.
25. puranji file - zrezek - Ali je iz prsi?
Da.
27. salama - piščančja mini 2x70 g - Želite ceno na kos. Zanima nas ali je za kos mišljena gramatura 70g ali 140g glede nato, da je v opisu navedeno 2x70g?
140 g.
32. salama - piščančja z vrtninami 0,5 kg - Ali povprašujete po posebni piščančji salami z vrtninami?
Da.
33. salama - piščančja z vrtninami 1/1kg - Ali povprašujete po posebni piščančji salami z vrtninami?
Da.

Lep pozdrav.