Dosje javnega naročila 002454/2020
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Gradnje: Sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.618,05 EUR

JN002454/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2020
JN002454/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN002454/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.06.2020
JN002454/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002454/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-sevnica.si/
ESPD: https://www.obcina-sevnica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17587
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju
Referenčna številka dokumenta: 430-0013/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2020   10:05
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2020   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da zmanjšate vrednost opravljenih referenc za ponudnika in vodjo del, ker le tako se lahko javijo manjši obrtniki, kateri so 100% sposobni izvesti delo kvalitetno. Pa tudi zahtevana višina ni primerljiva z velikostjo razpisanih del.
lp

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Višina zahtevanih referenc je primerljiva z ocenjeno vrednostjo projekta. Kljub navedenemu naročnik spreminja referenco na 120.000 EUR brez DDV za ponudnika in za vodjo del:
1. Ponudnik mora imeti najmanj eno (1) referenco v vrednosti vsaj 120.000,00 EUR brez DDV s področja predmeta javnega naročila.
2. Ponudnik mora imeti zaposlenega najmanj enega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po Gradbenem zakonu ter je v zadnjih petih letih od dneva oddaje ponudbe kot vodja del vodil izvedbo najmanj enega projekta, kjer so se izvajala primerljiva dela, v vrednosti vsaj 120.000,00 EUR brez DDV.
Lep danDatum objave: 23.04.2020   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Ali je enota mere (kpl) pod postavko 7. Odstranitev obstoječih tras komunalne kanalizacije...., pravilna, glede na to, da količine niso cela števila? 7,5 in na koncu celo 8,2 kpl.?
- V opombi pred zemeljskimi deli je navedeno "Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ" Kje bo ta deponija, in kakšen bo strošek deponiranja?
- Jaški DN 1000 so v popisu del definirani kot iz betonske cevi, v tehničnem poročilu pa piše, da so iz PE materiala, kaj se upošteva? glede na to, da je potrebno izvesti preizkus tesnosti?
- V splošnih opombah, ki jih je skoraj več kot samega popisa, je navedeno, da je potrebno v cenah zajeti tudi PID dokumentaciijo, geodetski posnetek po gradnji ter projektantski nadzor. Prvo in drugo ni problem ovrednotiti, medtem ko je projektantski nadzor ponavadi v samih postavkah ocenjen v urah. Ocenite število ur, da bomo imeli vsi ponudniki enako izhodišče, ali pa v opombo dopišite, da se ga pokliče samo v primeru, da se zadeve ne more rešiti z nadzorom.

lep pozdrav.

ODGOVOR
- Enota mere KPL pod postavko popisov del za vse 3 kanale (K7, K8 in K9) ni pravilna. Pravilna postavka je m3 (kubični meter).
- Kljub navedbi v popisu, izvajalec na svoje stroške poskrbi za deponijo.
- Upošteva se jaške PE izvedbe.
- Predvidi se 10 ur projektantskega nadzora.

Lep dan.

Datum objave: 29.04.2020   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo da objavite nove korigirane popise, v kolikor kot kaže so notri napačni podatki.
Skladno s tem tudi rok oddaje.

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Naročnik ne bo spreminjal popisov. Upoštevati je potrebno podane odgovore. Roke za oddajo pa je primerno dolg.
Lep dan.Datum objave: 29.04.2020   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

- Pri kanalizaciji pod postavko 7a imate napisano da gre za tekoče metre mislim da bi moglo biti na kos
- pri navezavi na obstoječo kanalizacijo je v popisu pavšalno določeno, mislim da bi mogli bolj razčlenit popis
ker nekdo ima zelenico, nakateri ogarje , vrtne ute.... zato bi mogel biti popis bolj točno definiran


ODGOVOR
- V odgovoru na vprašanje z dne 23.4. je zapisano, da se upošteva jaške PE izvedbe. Zato je enota mere pri postavki 7a pri vseh treh kanalih KOS.
- V popisu del je navedeno, da se za navezavo obstoječe hišne kanalizacije upošteva vgradnja cevi DN 160 mm, v dolžini 5m. To pomeni, da se navezava na nov kanal izvede do parcelne meje izven vozišča.
lpDatum objave: 29.04.2020   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika opozarjamo, da ima pod javnim naročilom "Sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju" objavljeno razpisno dokumentacijo za javno naročilo "Rekonstrukcija LC 372091 Sevnica - Drožanje - Metni Vrh"!

ODGOVOR
Kje natančno? Na spletni strani?

LpDatum objave: 29.04.2020   14:52
VPRAŠANJE
https://www.obcina-sevnica.si/informacije/javna-narocilaODGOVOR

Na naslovni strani pod javna naročila je v redu: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ob%C4%8Dina+sevnica
Na vaši povezavi pa je res napaka in bo računalničar popravil.

Lp