Dosje javnega naročila 002457/2020
Naročnik: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano
Storitve: Čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.182,94 EUR

JN002457/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN002457/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2020
JN002457/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2020
JN002457/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN002457/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN002457/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002457/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
nabavni sektor, Alenka Vodopivec
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
+386 56696218
+386 56526701

Internetni naslovi
http://www.ob-valdoltra.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ob-valdoltra.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17537
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu u ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
Ankaran - Ancarano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2020   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste zapisali, da je eden izmed pogojev, da ponudnik zagotavlja odvoz odpadkov, ki bodo nastali pri vzdrževanju in čiščenju parkovnih površin na deponijo.
Kot dokazilo je potrebno predložiti tudi dokazilo o zagotavljanju deponije (npr pogodba, sporazum..). Zanima nas ali zadostuje izjava, da bo ponudnik izpolnil pogoj in sklenil pogodbo z deponijo za odvoz odpadkov v kolikor bo pridobil posel? V fazi priprave ponudbe namreč za ponudnika ni smiselno sklepanje pogodbe o zagotavljanju deponije, ker posla še ni pridobil, stroški pa bi mu s tem vseeno nastali. V kolikor pa posel z vami pridobi bo pogodbo vsekakor lahko priložil. Prosimo za upoštevanje načela gospodarnosti in nepovzročanja nepotrebnih dodatnih stroškov potencialnim ponudnikom v fazi priprave ponudbe.

Hvala za odgovor in razumevanje.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik dopušča, da ponudniki predložijo pogodbo ali sporazum o zagotavljanju deponije pred odločitvijo o oddaji naročila.


Datum objave: 21.05.2020   13:34
Ponudnike obveščamo, da naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer obrazec predračuna. Naročnik tudi podaljšuje rok za oddajo ponudbe. Spremembe bo objavil na portalu javnih naročil.