Dosje javnega naročila 002456/2020
Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Storitve: IZVAJANJE STORITEV GRADBENEGA NADZORA PRI GRADNJI MEDGENERACIJSKEGA CENTRA VEZENINE BLED
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.097,00 EUR

JN002456/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2020
JN002456/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.05.2020
JN002456/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN002456/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2020
JN002456/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002456/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
SI
Bled
Slovenija
obcina@bled.si, Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750133
+356 45750137

Internetni naslovi
http://obcina.bled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.e-bled.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17588
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV GRADBENEGA NADZORA PRI GRADNJI MEDGENERACIJSKEGA CENTRA VEZENINE BLED
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev nadzora skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila gradbene zakonodaje pri izvedbi gradnje ter dobave in montaže opreme Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev nadzora skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila gradbene zakonodaje pri izvedbi gradnje ter dobave in montaže opreme Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 510
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
všja sila, objektivni razlogi
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2020   09:10
Kraj: E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2020   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo vrednosti razpisanih del.
lp

ODGOVOR
HVALA ZA VPRAŠANJE.
Vrednost izvedbe gradnje znaša 2.836.294,95 EUR brez DDV + izvedba ogrevanja in hlajenja objekta 94.727,00 EUR brez DDV .
Razpisa za dobavo in montažo opreme naročnik še ni objavil, ocenjuje se v višini 350.000,00 EUR brez DDV.
Te vrednosti nadomestijo vrednosti navedene v prilogi Tehnične specifikacije javnega naročila.
Ocenjene vrednosti gradbenega nadzora naročnik ne bo podal.Datum objave: 05.05.2020   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo na neustreznost razpisne dokumentacije v segmentu meril. Dodatne reference firme ne morejo biti sestavni del meril oz. predmet točkovanja (lahko pa so npr. dodatne reference kadra).

Glede navedenega obstajajo tudi že sprejete odločitve DKOM-a, zaradi česar bomo primorani, v kolikor se merila ne bodo spremenila, vložiti revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR
Hvala za opozorilo!
Naročnik spreminja /umika merilo reference ponudnika, tako da je najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV edino merilo, ki dobi 100 točk.
Izračuna se po formuli predvideni v razpisni dokumentaciji.
Temu ustrezno bo naročnik spremenil tudi objavljeno merilo na portalu JN.


Datum objave: 05.05.2020   12:26
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za znižanje pogoja, ki se nanaša na vodjo nadzora in sicer iz zahtevanih dveh referenc na eno referenco.
Hvala


ODGOVOR
Glede na zahtevnost projekta naročnik vztraja pri zahtevanih dveh referencah.