Dosje javnega naročila 002507/2020
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča obnova sejne sobe Občine Tržič in hodnika pred sejno sobo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 172.830,12 EUR

JN002507/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2020
JN002507/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
JN002507/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.06.2020
JN002507/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
JN002507/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
JN002507/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.11.2020
JN002507/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002507/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350719/Prenova_velike_sejne_Občina_Tržič.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17621
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča obnova sejne sobe Občine Tržič in hodnika pred sejno sobo
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je okoljsko manj obremenjujoča prenova velike sejne sobe in hodnika pred veliko sejno sobo v 1. nadstropju občinske stavbe na naslovu Trg svobode 18, Tržič.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39110000
39120000
39130000
45213150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis in tehnična specifikacija predmeta naročila je razvidna iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobnejši opis je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2020   14:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisnih pogojih je navedeno, da mora imeti vodilni partner ponudbe zaposlenega delavca, ki je vodja del in je vpisan v imenik vodij del na OZS.

Zakon o gradbeništvu ne zahteva vpisa v imenik vodij del za zaključna gradbena dela. V primeru obnove sejne sobe občine Tržič, bi bil po zakonu vodja del samo delavec za elektro instalacijska dela. Elektro instalacijska dela bi pri obnovi sejne sobe predstavljala manjši del investicije. Ta dela bi opravil podizvajalec oz. partner, ki je vpisan v imenik vodij del oz. ima dovoljenje obrtne zbornice.


Zanima nas ali vseeno lahko sodelujemo na razpisu, čeprav vodilni partner pri oddaji ponudbe nima zaposlenega vodjo del? Kot smo že zapisali zgoraj, ga za večino investicije sploh ne potrebujemo.Hvala za odgovor,

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik sprejema vašo argumentacijo glede deleža elektroinštalacij v predmetu naročila, zato s tem odgovorom spreminja pogoj 9 tako, da namesto vodje gradnje zahteva zagotavljanje vodje del za izvedbo elektroinštalacijskih del, ki mora imeti pridobljen poklicni naziv vodje del in biti vpisani v imenik aktivnih vodij del. Pogoj 9 se tako glasi: »Gospodarski subjekt mora za ves čas izvajanja predmeta naročila zagotavljati zadostno število strokovno usposobljenega kadra, potrebnega za izvedbo del, od katerih enega nominira za vodjo del za izvedbo elektroinštalacijskih del, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu (GZ - Ur. l. št. 61/17). Nominiran kader za funkcijo vodje del mora imeti pridobljen poklicni naziv vodje del in biti vpisani v imenik aktivnih vodij del.«

Posledično naročnik spreminja tudi določilo glede vodilnega pogodbenika po GZ, in sicer se 2. odstavek točke 2.3 (Skupna ponudba) navodil glasi: »Na podlagi četrte točke 11. člena Gradbenega zakona mora naročnik kot investitor v primeru nastopa ponudnika s skupno ponudbo določiti vodilnega pogodbenika, ki ima obveznosti izvajalca po tem zakonu. Naročnik ponudnike obvešča, da bo vodilni pogodbenik v smislu Gradbenega zakona postal tisti gospodarski subjekt, ki v tem poslu nastopa kot glavni ponudnik.«

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo spremembo. Naročnik obrazcev ne bo spreminjal, zato ponudniki dokazovanje pogoja 9 smiselno s spremembo uporabijo prvotne obrazce.

Lepo pozdravljeni.