Dosje javnega naročila 002484/2020
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Storitve: IZGRADNJA OPTIČNE POVEZAVE OD RTP SLOVENSKA BISTRICA DO RTP BREG
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002484/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2020
JN002484/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002484/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN002484/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002484/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si
daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si
+386 22200128
+386 22200107

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17609
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA OPTIČNE POVEZAVE OD RTP SLOVENSKA BISTRICA DO RTP BREG
Referenčna številka dokumenta: 2201-14/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA OPTIČNE POVEZAVE OD RTP SLOVENSKA BISTRICA DO RTP BREG
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OD RTP SLOVENSKA BISTRICA DO RTP BREG
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA OPTIČNE POVEZAVE OD RTP SLOVENSKA BISTRICA DO RTP BREG
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z ZJN-23
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno iz dokumentacije naročnika


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2020   09:15
Kraj: e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2020   10:00

Dodatne informacije:
razvidno iz dokumentacije naročnika
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2020   09:20
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za objavo celotne tehnične dokumentacije s trasnim načrtom za izvedbo del !
Hvala in lep pozdrav !

ODGOVOR

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil risbe trase.


Datum objave: 23.04.2020   11:26
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 12.1. govori v prvem odstavku: Ponudnik v ponudbi predloži skeniran izvod originala garancije. Na pisno zahtevo naročnika, pa predloži tudi original.
V naslednjem odstavku pa navaja:
Naročnik dopušča tri načine predložitve garancije:
- v papirni obliki s priporočeno pošto ali
- katerokoli obliko hitre pošte ali
- v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov .............................. (navede se SWIFT naslova garanta).

Zanima nas kateri je pravi način predložitve BG ?

ODGOVOR

Pravi način predložitve bančne garancije je katerikoli od treh navedenih načinov.


Datum objave: 23.04.2020   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naša vprašanja so sledeča:

Ali lahko ponudimo konstrukcijo kabla 6x24?
Ali lahko ponudimo trdo cevko oziroma ali je to sploh pomembno?
Ali je debelina plašča 1,2 mm še v mejah sprejemljivega?
Ali lahko ponudimo tehnično ustrezen kabel s premerom 13,9 mm?
Ali lahko v primeru kabla drugačne dimenzije zamenjamo tudi obesni material?


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
OB VPARŠANJIH SO DOSPIANI ODGOVORI:

Ali lahko ponudimo konstrukcijo kabla 6x24? Ponudnik lahko ponudi tudi samonosilni zračni optični kabel 6x24.
Ali lahko ponudimo trdo cevko oziroma ali je to sploh pomembno? Ponudnik lahko ponudi tudi samonosilni zračni optični kabel s trdo cevko.
Ali je debelina plašča 1,2 mm še v mejah sprejemljivega? Debelina plašča 1,2 mm je še v mejah sprejemljivega, vendar ne sme spremenit zahtevanih tehničnih karakteristik samonosilnega zračnega optičnega kabla.
Ali lahko ponudimo tehnično ustrezen kabel s premerom 13,9 mm? V primeru, da kabel ustreza vsem zahtevanim tehničnim karakteristikam v razpisu, je lahko tudi zunanji premer optičnega kabla manjše dimenzije.
Ali lahko v primeru kabla drugačne dimenzije zamenjamo tudi obesni material? Obesni material mora ustrezati dimenzijam samonosilnega zračnega optičnega kabla, vendar mora ustrezati tehničnim karakteristikam, ki so zahtevane v razpisu.Datum objave: 23.04.2020   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je točno navedel proizvajalca kabla kar ni praksa v JN in tudi omejuje konkurenco. Zato sprašujemo ali naročnik zahteva kabel točno navedenega proizvajalca in navedenih tehničnih karakteristikah?
Ali se lahko ponudi ADSS in zemeljski optični kabel, ki v mehkih tubah nima gela ampak prah in ustreza po vseh ostalih karakteristike iz tehnične dokumentacije?
V popisu piše, da naj bo dolgoročna natezna obremenitev 9 kN, vendar pa je pri mehaničnih karakteristikah navedeno, da naj bo kratkoročna natezna obremenitev 8800 N 9200 N in dolgoročna natezna obremenitev 5900 N 6100 N. Katera zahteva naj se upošteva?
Kakšen je razpon (m) za ADSS kabel?
S spoštovanjem

ODGOVOR

OB VPRAŠANJU SO NAVEDENI POSAMEZNI ODGOVORI:
Naročnik je točno navedel proizvajalca kabla kar ni praksa v JN in tudi omejuje konkurenco. Zato sprašujemo ali naročnik zahteva kabel točno navedenega proizvajalca in navedenih tehničnih karakteristikah?
Določen tip samonosilnega zračnega optičnega kabla je v razpisu naveden samo kot primer.
Ali se lahko ponudi ADSS in zemeljski optični kabel, ki v mehkih tubah nima gela ampak prah in ustreza po vseh ostalih karakteristike iz tehnične dokumentacije?
Samonosilni zračni optični kabel in zemeljski optični kabel morata ustrezat tehničnim karakteristikam, ki so navedena v tehnični dokumentaciji v razpisu in morata imeti gel v optičnih tubah.
V popisu piše, da naj bo dolgoročna natezna obremenitev 9 kN, vendar pa je pri mehaničnih karakteristikah navedeno, da naj bo kratkoročna natezna obremenitev 8800 N 9200 N in dolgoročna natezna obremenitev 5900 N 6100 N. Katera zahteva naj se upošteva?
Kratkoročna natezna obremenitev mora bit v razponu od 8800N do 9200N in dolgoročna (statična) obremenitev v razponu med 5900N in 6100N.
Kakšen je razpon (m) za ADSS kabel?
Razpon med stojnimi mesti je do 200 m.Datum objave: 23.04.2020   12:15
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za objavo celotne PZI dokumentacije, katero nujno potrebujemo za pripravo kvaliteten ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil PZR.

Datum objave: 23.04.2020   12:16
VPRAŠANJE
1. V referenčnem potrdilu (Priloga A/4) ni jasno ali se zahteva dobava in zgraditev (obesiti in fuzijsko zvariti) vsaj 10 km zračne povezave s ADSS ali samo zgraditev?
2. V tehnični specifikaciji zahtevate ADSS in TOSM 144XSM G.657.A1, v standardu optičnega vlakna navajate ITU-T G.652.D. Ali morajo biti vlakna deklarirana po standardu G.657.A1? Ali pa je dovolj da so deklarirana po ITU-T G.652.D?
3. V zahtevanih tehničnih karakteristikah je navedena mehka tuba (cevka). Ali je dovoljena trda cevka (loose tube)?
4. V mehaničnih karakteristikah ADSS kabla je navedena kratkoročna natezna obremenitev od 8800 9200 N in dolgoročna natezna obremenitev od 5900 6100 N. Prosimo za popravilo zahtevanih vrednosti.
5. Tehnična zahteva konstrukcije ADSS kabla je 12 cevk po 12 vlaken. Navajate, da je premer zunanjega plašča 16,1 16,6 mm. Ali je zahteva da ima kabel dvojni plašč (notranji in zunanji)? Če je kabel z dvojnim plaščem mora biti premer kabla večji od 16,6 mm.

Prosimo za odgovore.


ODGOVOR
POD VPRAŠANJEM SO ZAPISANI ODGOVORI:
1. V referenčnem potrdilu (Priloga A/4) ni jasno ali se zahteva dobava in zgraditev (obesiti in fuzijsko zvariti) vsaj 10 km zračne povezave s ADSS ali samo zgraditev?
V referenčnem potrdilu se jasno zahteva, da je moral ponudnik že uspešno dobavit material, ki je predmet naročila in izvajat storitve, ki so tudi predmet naročila.
2. V tehnični specifikaciji zahtevate ADSS in TOSM 144XSM G.657.A1, v standardu optičnega vlakna navajate ITU-T G.652.D. Ali morajo biti vlakna deklarirana po standardu G.657.A1? Ali pa je dovolj da so deklarirana po ITU-T G.652.D?
Pojavila se je tiskarska napaka, zahtevajo se vlakna deklarirana po standardu ITU-T G.657.A1.
3. V zahtevanih tehničnih karakteristikah je navedena mehka tuba (cevka). Ali je dovoljena trda cevka (loose tube)?
Ponudnik lahko ponudi tudi samonosilni zračni optični kabel s trdo cevko.
4. V mehaničnih karakteristikah ADSS kabla je navedena kratkoročna natezna obremenitev od 8800 9200 N in dolgoročna natezna obremenitev od 5900 6100 N. Prosimo za popravilo zahtevanih vrednosti. ?
Kratkoročna natezna obremenitev mora bit v razponu od 8800N do 9200N in dolgoročna (statična) obremenitev v razponu med 5900N in 6100N.
5. Tehnična zahteva konstrukcije ADSS kabla je 12 cevk po 12 vlaken. Navajate, da je premer zunanjega plašča 16,1 16,6 mm. Ali je zahteva da ima kabel dvojni plašč (notranji in zunanji)? Če je kabel z dvojnim plaščem mora biti premer kabla večji od 16,6 mm.
Premer zunanjega plašča mora biti v razponu od 16,1 mm do 16,6 mm, oziroma v primeru, da kabel ustreza vsem zahtevanim tehničnim karakteristikam v razpisu, je lahko tudi zunanji premer optičnega kabla večje ali manjše dimenzije, vendar mora obesni material ustrezati dimenzijam samonosilnega zračnega optičnega kabla in tehničnim karakteristikam, ki so zahtevane v razpisu. Ponudnik lahko ponudi kabel z dvojnim plaščem.Datum objave: 24.04.2020   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša točko 12.1 v razpisni dokumentaciji

1.Nekatere zavarovalnice, ki izdajajo kavcijska zavarovanja ne pošiljajo po pošti ampak nam jo pošljejo na elektronski naslov.
Garantno pismo zavarovalnica podpiše z elektronskim podpisom na podlagi 14.člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in ima enako dokazno vrednost, kot če bi bilo podpisano lastnoročno. Veljavnost garantnega pisma lahko upravičenec preveri na spletni strani zavarovalnice z vnosom kode, ki je navedena na kavcijskem zavarovanju.
Ko odprete priponko je razvidno da je elektronsko podpisana in kdo je podpisnik,
Ali je za naročnika to sprejemljivo?

2) Veljavnost garancije mora biti vsaj do 11.09.2020 (4 mesece od roka za oddajo ponudbe)?

ODGOVOR

1.Za naročnika je to sprejemljivo.
2. Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 4 mesece od dneva odpiranja ponudb. Torej najmanj do 11.9.2020, ker bo odpiranje ponudb 11.5.2020.Datum objave: 29.04.2020   07:35
VPRAŠANJE
1. Ali je dovoljena dobava ADSS kabla konstrukcije 6x24 (šest cevk po 24 vlaken)?
2. Ali bo naročnik sprejel reference za dobavo ADSS kabla konstrukcije 8x12 (96 vlaken)?


ODGOVOR

1. Ponudnik lahko ponudi tudi samonosilni zračni optični kabel konstrukcije 6x24.
2. Naročnik bo sprejel reference samo za enak tip samonosilnega zračnega optičnega kabla, kateri tip je zahtevan v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 29.04.2020   08:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Če prav razumemo RD se reference seštevajo in velja da:
Glavni izvajalec ima referenco za izvedbo, podizvajalec pa za dobavo kabla ter tako skupaj zagotavljata zahtevane reference
Prosimo za potrditev

lp

ODGOVOR

Referenčni pogoj more izpolnjevati tisti partner v ponudbi, ki bo dejanska dela (izvedba ali dobava kabla) izvedel.


Datum objave: 30.04.2020   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo da odgovarjate na vprašanja sproti, pred nami so prazniki in zmakuje časa za morebitna nova vprašanja

lp

ODGOVOR

Pozdravljeni. Glede na razmere razglašene epidemije tudi pri nas večina zaposlenih dela od doma. Komisija odgovorna za postopek bo pripravila odgovore tekom dneva.


Datum objave: 30.04.2020   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo da odgovarjate na vprašanja sproti, pred nami so prazniki in zmakuje časa za morebitna nova vprašanja

lp

ODGOVOR

Kot že odgovorjeno, bomo tekom dneva objavili vse odgovore.


Datum objave: 30.04.2020   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Naročnika prosimo če nam lahko pojasni na kakšen način bo preveril ali so ponudniki ponudili ADSS kabel, ki ustreza tehničnim zahtevam iz RD. Naročnik nikjer ne zahteva, da je tehnična dokumentacija del ponudbe.
Glede na odgovore ki jih naročnik daje sumimo na netransparentnost vodenja postopka in preferiranje določenih izvajalcev in ponudnikov

lp


ODGOVOR
Naročnik je zahtevo po predložitvi tehničnih podatkih (katalog) oz. karakteristikah ponujenega materiala navedel v tehnični specifikaciji (Posebne zahteve naročnika: -druga alineja).Datum objave: 30.04.2020   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede razmer in oteženih pogojev dela vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo vsaj za en teden!

ODGOVOR

Naročnik bo želji ugodil in podaljšal rok za en teden.


Datum objave: 30.04.2020   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

se strinjamo, da je v tehničnih specifikacijah napisano, da more izvajalec predložiti tehnično specifikacijo materiala, samo ni navedeno v kateri fazi ( ob predaji ponudbe oziroma po podpisu pogodbe pred dobavo

lpODGOVOR
Tehnične karakteristike je potrebno predložiti ob oddaji ponudbe.Datum objave: 30.04.2020   14:42
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Prosim za pojasnitev glede reference:
Podali ste samo en obrazec za referenco za dobavo in montažo skupaj. Zanima nas ali lahko partnerja skupaj izpolniva referenčne pogoje tj. podava eden referenco samo kot dejanski dobavitelj, drugi partner pa referenco kot dejanski izvajalec? V tem primeru bosta dve ločeni referenci eden za dobavo in drug za montažo? A bo to zadostilo vašim referenčnim zahtevam?
Ostanite zdravi...

ODGOVOR
Pravilno razumete zahteve.
Hvala za želje. Tudi vam želimo zdravja.Datum objave: 30.04.2020   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V odgovorih ste zapisali, da boste upoštevali reference samo za enak tip samonosilnega zračnega optičnega kabla, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji. Ta zahteva je diskriminatorna, ker ima v Sloveniji samo en dobavitelj tako referenco in s tem investitor preferira točno določeno podjetje.
Samo v vednost - samo Elektro Maribor uporablja točno tak kabel in noben drug uporabnik optičnih komunikacij v Sloveniji.
Naročnika prosimo za spremembo te zahteve in da se dovoli tudi referenca za 96 vlakenski kabel


lp

ODGOVOR
Odgovor: Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval tudi -72,-96, -144 in -288 tip kabla.

VPRAŠANJE
Naročnik je v odgovoru, objavljenem dne 29.04.2020 ob 07:35, glede referenc navedel, da mora imeti ponudnik/ izvajalec izkušnje za enak tip samonosilnega zračnega optičnega kabla, kot je zahtevan v razpisni dokumentaciji. Z zahtevo se nikakor ne strinjamo. Iz svojih več kot 20-letnih izkušenj namreč vemo, da ni nobene razlike med gradnjo in montažo 72-, 96-, 144- ali 288-vlakenskega kabla, ali katerega koli kabla drugih dimenzij. Razlika je le v času spajanja vlaken, kar pa ob sodobni tehnični opremi za spajanje vlaken in zadostnemu številu ekip ni tehnično zahtevno delo ali bi pomenilo sploh kako razliko med izvedbo med kabli z različnim številom vlaken. Dejansko je razlika le v teži na km in debelini kabla, kar pa nikakor ne vpliva na tehnično izvedbo pri montaži, če je izvajalec pravilno kadrovsko in tehnično opremljen.
Vsekakor menimo, da je zahteva naročnika, navedena v referencah, skrajno diskriminatorna, močno utesnjuje možni nabor izvajalcev ter favorizira očitno vnaprej določenega izvajalca in bomo posegli po pravnem varstvu, če ta diskriminatona zahteva ne bo spremenjena.


ODGOVOR
Odgovor: Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval tudi -72,-96, -144 in -288 tip kabla.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na odgovor naročnika z dne 29.4., ki se na vprašanje št 2.Ali bo naročnik sprejel reference za dobavo ADSS kabla konstrukcije 8x12 (96 vlaken)? glasi v odgovoru št. 2. Naročnik bo sprejel reference samo za enak tip samonosilnega zračnega optičnega kabla, kateri tip je zahtevan v razpisni dokumentaciji, pozivamo da pogoj spremeni ker je diskriminatoren, ker ni razlike ali obešaš ADSS 144vlaken ali ADSS kabel kapacitete 96 ali 72 vlaken, razlika je v časovnici in številu fuzijskih zvarov. S tem odgovorom naročnik še bolj favorizira hišnega izvajalca in dobavitelja. V kolikor naročnik pogoja ne bo spremenil bomo vložili revizijo na postopek, ker je pogoj diskriminatoren.
S spoštovanjem

ODGOVOR
Odgovor: Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval tudi -72,-96, -144 in -288 tip kabla.

Cilj naročnika je pridobiti čim več ustreznih ponudb.

Datum objave: 04.05.2020   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Glede na večino prejetih odgovorov tik pred iztekom roka za vprašanja (30.04.2020) in enako komaj sedaj objavljeno podaljšanej roka oddaje ponudbe, naročnika naprošamo da enako podaljša tudi rok za postavitev vprašanj.
Hvala

ODGOVOR

Podaljšan je tudi rok za postavitev vprašanj.


Datum objave: 04.05.2020   12:05
VPRAŠANJE
Naročnik v svoji razpismi dokumentaciji zahteva minimalno boniteteo ponudnika SB-6, za kar naprošamo da jo poveča na SB-7.
Razpis ponudnika je zahteva po dobavi kabla in elektromontažnih delih, kar spada v gradbeno dejavnost in kjer je bonitetea SB-6 skrajna redkost in ni primerljiva s prodajno trgovskimi družbami, kateri so sicer v največji meri dobavitelji zahtevanega kabla iz razpisa.

Prav tako, ker želimo nastopati s ponudnikom iz tujine, kjer ne pozanjo merjenenje bonite po SB iz modela po AJPES, naprošamo naročnika za točno pojasnilo,
ali lahko tuji ponudnik dostavi boniteteno oceno kot je standard v matični državi iz kater prihaja, ter kaj bo pri naročniku ob ocenjevanju bonitete predstavljalo "smiselno" enako boniteto, po metodologiji ocenjevanja ene od mednarodnih bonitetenih hiš (D&B, Standar&Poors, ...), kot je to objavil v svoji razpisni dokumentaciji točke 9.1.3

ODGOVOR

Naročnik dopušča, da bonitetna ocena ponudnika znaša od SB1 do vključno SB7 po S.BON AJPES modelu.
Tuji ponudnik lahko dostavi bonitetno oceno ene od mednarodnih bonitetnih hiš.
Bonitetni oceni od SB1 do SB7 je smiselno enaka boniteta od A do BB pri Standard & Poor's, od A do BB pri Fitch Ratings in od A do Ba pri Moody's .Datum objave: 06.05.2020   07:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

a.) V podanem DZR nismo zasledili nobenega podatka o povesih kabla oz. nategih po napenjalnih poljih.
S kakšnimi silami se vpenja kable, da se zadosti varnostnim razdaljam?
Ali je bilo preverjeno, kako montaža dodatnega kabla vpliva na obstoječe drogove?

b.) Glede zahtev cinkanja in materiala se sklicujete na DIN standarde, čeravno imamo sprejete ustrezne SIST standarde.
Predlagamo, da ustrezno korigirate razpisno dokumentacijo.

Gre npr. za standard DIN 50976 za cinkanje, ki pa pri nas ne velja, imamo pa v veljavi SIST EN ISO 1461.
Podobno velja za jeklo. Navajate St 37-2, pri nas poznano kot S235JR (SIST EN 10027-1 in SIST EN 10025-1).


ODGOVOR


a.)Okvirni povesi so navedeni na str. 5 PZR-a in naj znašajo do 1% razpetine pri 10°C. Sile vpenjanja na obstoječa oporišča oz. nateg kabla in vpliv na obstoječe drogove se bodo določile na podlagi tehničnih karakteristik izbranega ADSS kabla (presek, modul elastičnosti, itd).

b.) Naročnik dopušča uporabo drugega enakovrednega standarda od navedenega v PZR.


Datum objave: 06.05.2020   07:24
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Ker sestavljamo referenco nas zanima ali obrazec A/4 večkrat kopiramo za vsak posamezen projekt?

Prosimo, če lahko naročnik obrazce oz. priloge objavi v word obliki zaradi lažjega izpolnjevanja in posledično manj napak.

Ker je naročnik prestavil rok za oddajo ali se mora BG za resnost ponudbe nanašati na novi datum oddaje in veljavnostjo 4 mesece oz. lahko velja na stari datum oddaje? Enako vprašanje tudi glede veljavnosti ponudbe?

ODGOVOR


ODG: Na en obrazec lahko navedete več projektov. Wordovih dokumentov naročnik ne bo objavljal. Vsi datumi se morajo spremeniti. Naročnik je sledil želji ponudnikov.

Datum objave: 07.05.2020   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika prosimo če lahko popis del poda v Excel obliki zaradi lažjega izpolnjevanja

ODGOVOR

Gre za Wordov dokument, ki je pretvorjen v PDF. Takšnega kot je ponudnik izpolni in predloži.


Datum objave: 07.05.2020   13:25
VPRAŠANJE
V popisu del, tehnične dokumentacije, pod točko 2.4 pripravljalna dela (pozicije od 30 do 35) je nemogoče oceniti stroške, saj so odvisni od preveč faktorjev, ki jih ne moremo oz. jih nemogoče predvideti in oceniti, upravljavec pa tudi ne bo podal ocene pri tolikih neznankah.
Predlagamo, da se za te postavke ne podajajo cene, ampak da se priznajo dejanski stroški od upravljalcev infrastruktirnih objektov plus 10% manipulativnih stroškov.

ODGOVOR

Ponudnik za pozicije od 30 do 35 ne rabi podati ocene. Priznali se bodo dejanski stroški upravljalca infrastrukture.


Datum objave: 08.05.2020   09:58
VPRAŠANJE
Glede na odgovor naročnika "Ponudnik za pozicije od 30 do 35 ne rabi podati ocene. Priznali se bodo dejanski stroški upravljalca infrastrukture", nas zanima ali polja za pozicije od 30 do 35 pustimo prazna ali navedemo vrednost nič "0"?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na odgovor naročnika "Ponudnik za pozicije od 30 do 35 ne rabi podati ocene. Priznali se bodo dejanski stroški upravljalca infrastrukture", nas zanima ali polja za pozicije od 30 do 35 pustimo prazna ali navedemo vrednost nič "0"?

ODGOVOR

Vpišite z besedo "dejanski stroški upravljalca".