Dosje javnega naročila 002467/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado CHECK POINT za 2 leti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 210.878,71 EUR

JN002467/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2020
JN002467/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN002467/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.05.2020
JN002467/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002467/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
barbara.cerkvenik@kclj.si
barbara.cerkvenik@kclj.si
+386 15221246
+386 15222773

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350767/RD_-__NAROČNINA_IN_PODPORA_CHECK_POINT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17611
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naročnina in podpora za požarno pregrado CHECK POINT za 2 leti
Referenčna številka dokumenta: 845080105-036-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnina in podpora za požarno pregrado CHECK POINT za 2 leti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2020   09:15
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Vprašanje naročniku glede plačila predmeta pogodbe,
Vzorec pogodbe, člen 3.2:

Ali pravilno razumemo, da je namen naročnika plačati pogodbeno vrednost v dveh delih
in sicer 1. del kupnine v 60 dneh na podlagi pravilno izstavljenega računa ter po
prejemu finančnega zavarovanja (s fin. zavarovanjem postane namreč ta pogodba veljavna),
ter drugo polovico kupnine po preteku 1 letnega obdobja v 60 dneh
po prejemu računa za drugo leto?

ODGOVOR ŠT. 1 NA VPRAŠANJE Z DNE 23. 4. 2020, 7:44
DA.