Dosje javnega naročila 002483/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg
ZJN-3: Odprti postopek

JN002483/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN002483/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN002483/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2020
JN002483/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.05.2020
JN002483/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN002483/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN002483/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002483/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg
Referenčna številka dokumenta: 431-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt evropske kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2020   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na to da gre za zelo zahteven projekt v povezavi z arheologijo, spomeniško zaščitenimi stavbami in zelo starimi obstoječimi komunalnimi vodi nas zanima ali bo naročnik organiziral voden ogled bodočega gradbišča ob prisotnosti projektanta, tako da bi lahko pojasnili glavne probleme in zahteve ter usmeritve naročnika in projektanta. Tako si bo tudi naročnik prihranil nevšečnosti v zvezi z nerazumevanjem zahtevnosti projekta s strani potencialnih izvajalcev zaradi nepoznavanja omejitev, ki jih predstavlja arheologija, spominsko zaščitene stavbe, dostopi med gradnjo za lokale in stanovalce....

ODGOVOR
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da bo ogled lokacije možen po predhodni najavi na tel. št. 07 39 39 216 oziroma na elektronski naslov: danica.oklescen@novomesto.si
Ogled je možen najkasneje do 18.5.2020, do 12. ure.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 15.05.2020   07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V skupni rekapitulaciji je poglavje "EE KABELSKA KANALIZACIJA" označeno z rdečo, zraven pa je pripisan komentar "NI PREDMET TEGA NAROČILA". Kljub napisanemu, je v tem poglavju možno vnašati cene, excelove formule delujejo in vrednosti se seštevajo v skupni rekapitulaciji. Zanima nas ali moramo pustiti polja za ceno na enoto mere v tem poglavju prazna?

ODGOVOR
Kot je jasno zapisano, poglavje «EE KABELSKA KANALIZACIJ« ni predmet tega javnega naročila. Ta dela bo sočasno izvajal lastnik oz. upravljalec teh vodov in bo sam pridobil ponudbe za izvedbo, zato se v ta polja ne vpisujte cen.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 15.05.2020   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da objavite PZI načrte in detajle, ki so omenjeni v popisu del.

ODGOVOR

Zaradi obsežnosti projektne dokumentacije, natančneje opredelite katere grafične podloge in detajle želite da objavimo.

naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 15.05.2020   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me kje so objavljeni projekti?
lp,

ODGOVOR

Projekti so objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto, na spodnji povezavi:
https://novomesto.si/postopki/javna-narocila-in-evidencni-postopki/2020042109422651/javno_narocilo:_izvedba_vseh_potrebnih_del_za_ureditev_mestnega_jedra__rozmanova_ulica_in_presernov_trg/

naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 19.05.2020   08:22
VPRAŠANJE
5,04 šifra: 00.000
Višinska prilagoditev obstoječih svetlobnikov ob objektih na novo stanje. Vključno z dobavo in vgradnjo novih rešetk, enakih dimenzij kot obstoječe, ter vsemi ostalimi deli in materiali, potrebnimi za postavitev. kos 4,00

kakšne so obstoječe rešetke - dim?

ODGOVOR

Obstoječi in novi svetlobniki so enakih dimenzij. Obstoječi svetlobnik (obroba) se zniža na nivo novega tlaka in zamenja tip rešetke.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.05.2020   08:25
VPRAŠANJE
10 "Dobava in montaža polnilne postaje za električna vozila 22kW, dva polnilna mesta
" kpl 2

kakšna polnilna postaja je predvidena? Skladna z že postavljenimi?

ODGOVOR

Skladno z že postavljenimi po mestu.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.05.2020   08:26
VPRAŠANJE
2. Dobava in vgrajevanje juvidur cevi fi 110 mm ( ali inoks ) v opaž sten opornega zidu debeline 30 cm za odtok zalednih vod. Izvedba po navodilih projektatna. Ocena.
kos 10,00 a'
kaj točno je mišljeno za odtok. Juvidur 110 ne obstaja, Je lahko cev PE ali PVC?

ODGOVOR

Uporabi se lahko navadno inox cev fi 110mm, kot je navedeno v popisu: juvidur cevi fi 110 mm (ali inoks).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 19.05.2020   08:27
VPRAŠANJE
Prosimo, vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za ene teden saj gre za zelo kompleksen projekt sestavljen tudi iz materialov in opreme iz tujine, od kjer je zaradi pandemije zelo težko pravočasno dobiti ponudbe. Hvala.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 29.5.2020, do 13. ure.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.05.2020   08:30
VPRAŠANJE
Prosimo, vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za ene teden saj gre za zelo kompleksen projekt sestavljen tudi iz materialov in opreme iz tujine, od kjer je zaradi pandemije zelo težko pravočasno dobiti ponudbe. Hvala.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 29.5.2020, do 13. ure.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 19.05.2020   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na dejstvo da je bilo zaradi epidemije koronavirusa oteženo delo za pripravo ponudb in da naročnik do dne 15.5.2020 še ni objavil PZI načrtov, ki so ključni za pripravo kvalitetne in verodostojne ponudbe, vas prosimo, da se rok oddaje ponudbe podaljša za 14 dni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 29.5.2020, do 13. ure.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 19.05.2020   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Obstaja več načinov za objavo PZI načrtov v pdf-u v celoti (ne glede na velikost datotek): WeTransfer, OneDrive, Dropbox...

Prosimo, da objavite oz. delite vse PZI načrte in detajle, ki so na voljo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je bila objavljena na spletni strani MONM.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 19.05.2020   10:34
VPRAŠANJE
1,12 šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
* ocena (računi upravljavcev) 5.000,00

1,13 šifra: 00.000
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za lokalno cesto
* ocena (računi koncesionarja) 15.000,00

se da pri teh dve postavkah cena 1?

ODGOVOR
Ponudnik naj vpiše vrednost postavk 1,12 in 1,13, za oceno kot je navedena v popisu del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 19.05.2020   10:39
VPRAŠANJE
v postavkah se sklicujete na sheme, detajle in načrte, ki jih v razpisni dokumentaciji ni.
Prosim da jih priložie, da lahko ovrednotimo postavko.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je bila objavljena na spletni strani MONM.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 19.05.2020   10:39
VPRAŠANJE
V popisih - postavkah je veliko govora o shemah
Primer:
1.1 Stopniščne klade preseka 30 x 15 cm, dolžina klad po shemi. Oznaka sheme ST.1.
m1

prosim za vse sheme oz. načrte, na katere se navezujejo oz. sklicujejo postavke.

ODGOVOR


Projektna dokumentacija je bila objavljena na spletni strani MONM.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.05.2020   10:42
VPRAŠANJE
V skladu s projektnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. 35105-0521/2013/18 z dne 17.11.2016, se pred izvajanjem gradbenih del na celotnem območju izvedejo predhodne arheološke raziskave s strojno ročnim testnimi izkopom sond. Na podlagi rezultatov sondažnih raziskav bo podana ocena ali se na ogroženih delih najdišča izvaja še zavarovalna arheološka izkopavanja »omejenega obsega«, ali pa se bo izvajala le t.i. arheološka raziskava ob gradnji (stalni nadzor gradbenih del ob pomoči strokovne ekipe).

kakšen vpliv ima zgornje besedilo na postavke pod tem besedilom ( 2.1 IZKOPI)


ODGOVOR
Vsi izkopi se izvajajo skladno s projektom ob prisotnosti arheologa (strokovne ekipe). V primeru vmesnih najdb bo ZVKDS podal dodatne usmeritve.

naročnik Mestna občina Novo mesto