Dosje javnega naročila 002493/2020
Naročnik: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Gradnje: Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002493/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2020
JN002493/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2020
JN002493/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2020
JN002493/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002493/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234
SI
Mengeš
Slovenija
Mitja Dolinšek
mitja.dolinsek@menges.si
+386 17237081
+386 17238981

Internetni naslovi
http://www.menges.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350871/razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17636
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija obstoječega Kuclerjevega mostu v naselju Topole
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.05.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2020   11:02
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da upoštevaje načelo sorazmernosti, zmanjša število zahtevanih referenčnih objektov iz 3 na vsaj 2 v zadnih 5 letih.
Menimo, da z priloženima dvema refrencama (v veliko večji vrednosti od zahtevane), dokazujemo svojo usposobljenost za izvedbo razsisanih del.

ODGOVOR

Odgovor št. 1:

Naročnik vztraja, da je načelo sorazmernosti v celoti upoštevano. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije je omogočeno kumulativno izpolnjevanje pogoja.Datum objave: 24.04.2020   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da izjemno kratek rok za predložitev ponudb podaljšate, saj v tako kratkem roku ni mogoče pripraviti ponudbe in pridobiti potrjenih referenčnih potrdil naročnikov. Navedeno je še toliko težje zaradi prihajajočih prvomajskih praznikov v naslednjem tednu in trenutnega epidemiološkega stanja v državi.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Odgovor št. 2: Ker gre za nujno sanacijo in v skladu s priporočili vlade in ministrstva o takojšnjem zagonu investicij, naročnik vztraja pri postavljenem roku za oddajo ponudb.
Datum objave: 24.04.2020   11:04
VPRAŠANJE
Kako lahko danes (21.04.2020) objavite javno naročilo in postavite rok za oddajo ponudbe 04.05.2020? Za pripravo je tako 7 delovnih dni, saj so vmes še prazniki??? In še glede na to, v kakšnem obdobju smo zaradi korona virusa, ko je oteženo poslovanje podjetij, je nemogoče tako hitro pridobiti konkurenčne ponudbe.
Prosimo, da rok podaljšate vsaj za 14 dni in omogočite normalno pripravo ponudbe vsem zainteresiranim. Ali pa imate morda favoriziranega ponudnika??
ODGOVOR

Odgovor št. 3: Ker gre za nujno sanacijo in v skladu s priporočili vlade in ministrstva o takojšnjem zagonu investicij, naročnik vztraja pri postavljenem roku za oddajo ponudb.


Datum objave: 24.04.2020   11:16
VPRAŠANJE
Ponudnikom ste dali na voljo vsega 6 delovnih dni za pripravo ponudb! Pozivamo, da podaljšate rok oddaje za vsaj 14 dni, ki bo v času še vedno trajajočih izrednih razmer, omogočal oddajo kvalitetnih ponudb, kar je zagotovo v interesu naročnika. V nasprotnem primeru bomo primorani uveljavljati pravno varstvo, ki je na voljo ponudnikom in vaš razpis se bo podaljšal še za več časa.

ODGOVOR

Odgovor št. 4: Ker gre za nujno sanacijo in v skladu s priporočili vlade in ministrstva o takojšnjem zagonu investicij, naročnik vztraja pri postavljenem roku za oddajo ponudb.


Datum objave: 24.04.2020   11:17
VPRAŠANJE
Prosimo popravite popis del, tako da bo vidno vso besedilo v postavkah. Zaradi zaščite zvezka, se besedilo ne pokaže niti če klikneš nanj. Glede na to, kako krater rok oddaje je pričakujemo takojšen popravek in podaljšanje roka.

ODGOVOR

Odgovor št. 5: Naročnik je popravil popis del. Celotna dokumentacija je popravljena z datumom 24.4.2020. Rok za prejem ponudb ne bo podaljšan.
Datum objave: 24.04.2020   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji zahtevate, da v sklopu ponudbe priložimo S.BON za dokazovanje bonitetne ocene. Prav tako vam moramo po pošti pravočasno dostaviti menico kot zavarovanje za resnost ponudbe. Rok za oddajo ponudb je že 04.05.2020, vmes pa so še prazniki, ko državne inštitucije (AJPES;, Pošta ...) ne bodo delali. Prosimo, da razmislite in podaljšate rok za oddajo ponudb ali pa opustite zahteve po S.BON-u in menici.LP

ODGOVOR

Odgovor št. 6: Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo na strani 9, pri pogoju P7 se odstavek »Dokazilo:« pravilno glasi:
»Dokazilo: S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP s podatki in kazalniki za leto 2018. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Namesto S.BON-1/P obrazca lahko ponudnik oz. soponudnik predloži tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne hiše (skladno s pravili BASEL II), ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedena pogoja.«Datum objave: 24.04.2020   11:17
VPRAŠANJE
EKONOMSKA - FINANČNA SPOSOBNOST:
dokazilo : S. BON-1/P in BON-2

Vprašanje: ali je potrebno ponudbi priložiti S.BON-1/P in BON-2. Vsi zahtevani podatki se vidijo v S.BON-1/P. Zakaj zahtevate še BON-2 ?

ODGOVOR

Odgovor št. 7: Odgovor je bil podan z odgovorom št. 6.


Datum objave: 28.04.2020   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V odgovoru z dne 24.04.2020 ste pojasnili, da ste popravili in ponovno objavili popis in razpisno dokumentacijo. Prosimo objavite povezavo do spremenjenih popisov, ker jih na vaši spletni strani ali pa na portalu JN ne najdemo. Lp,

ODGOVOR

Odgovor št. 8:

Popis in razpisna dokumentacija sta objavljena na portalu JN.Datum objave: 28.04.2020   09:39
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da mora ponudnik reference dokazovati s predložitvijo potrdila naročnikov kot investitorjev za vsak objekt, ki ga ponudnik navaja, sicer navedene reference ne bodo priznane. Dejstvo je, da javni naročnik reference lahko kadarkoli sam preveri. Zadevi pogoj in neupoštevanje referenc ob neizpolnitvi le-tega ob dejstvu, da je rok za oddajo ponudb nerazumno kratek in poleg tega še med prazniki je očitno načrtno formiranje razpisa za preferenčnega ponudnika, ki si je pravočasno, že pred zadevnim razpisom, zagotovil potrditev referenc, med tem ko si jih ostali ponudniki ne bodo mogli. V kolikor naročnik ne bo umaknil zadevnega pogoja bomo prisiljeni vložiti revizijo.

ODGOVOR

Odgovor št. 9:

Naročnik bo priznal tudi popolnost ponudb, ki ne bodo vsebovala potrjenih referenčnih potrdil naročnikov. Če le ta ne bodo predložena, bo naročnik pravilnost referenc sam preveril pri referenčnih naročnikih.
Datum objave: 28.04.2020   09:40
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da nemudoma podaljšate rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Odgovor št. 10:
Ker gre za nujno sanacijo in v skladu s priporočili vlade in ministrstva o takojšnjem zagonu investicij, naročnik vztraja pri postavljenem roku za oddajo ponudb.Datum objave: 28.04.2020   09:41
VPRAŠANJE
Kje točno je popravljena dokumentacija (24.4.2020)? Prosim pohitite, rok ste postavili nesorazmerno kratek, medtem ko ste za druga javna naročila lahko dali normalen rok.

ODGOVOR

Odgovor št. 11:

Popis in razpisna dokumentacija sta objavljena na portalu JN.

Datum objave: 28.04.2020   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
je potrebno obrazce št. 9, 10 in 12 priložiti v sklopu ponudbe? Jih parafiramo in žigosamo ter priložimo v PDF obliki?


ODGOVOR

Odgovor št. 12:
Ponudniki priložijo parafirane obrazce (vzorce), saj s tem potrjujejo seznanjenost z vsebino razpisne dokumentacije.
Datum objave: 28.04.2020   10:48
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnjuje podizvajalec, ki bo dela izvajal?

ODGOVOR


Odgovor št. 13:
Da, v skladu z razpisno dokumentacijo (poglavje 1.6) se bodo upoštevala referenčna dela imenovanih podizvajalcev.Datum objave: 28.04.2020   10:49
VPRAŠANJE
Zakaj pogodba (7. člen) govori o izgradnji kanalizacije, vodovoda in hišnih priključkov? Glede na to, kako malo časa ste dali ponudnikom na voljo za pripravo ponudb, bi lahko vsaj razpis pripravili tako kot je treba.

ODGOVOR

Odgovor št. 14:

Očitno je prišlo do napake, naveden tekst bo v pogodbi za razpisana dela odstranjen.
Hvala za opozorilo.
Datum objave: 28.04.2020   10:49
VPRAŠANJE
Naročnik naj nujno podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za dva dni, menimo, da to ne bi smelo predstavljati nikakršnega problema glede nujnosti izvedbe sanacijskih del.
Že vnaprej hvala.


ODGOVOR

Odgovor št. 15:
Ker gre za nujno sanacijo in v skladu s priporočili vlade in ministrstva o takojšnjem zagonu investicij, naročnik vztraja pri postavljenem roku za oddajo ponudb.

Datum objave: 29.04.2020   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da objavi skico oz. fotografijo varovalne ograje, ki jo ima deponirano (postavka 6.14.).
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor št. 16:
https://we.tl/t-DeEV343eHG
Datum objave: 29.04.2020   07:53
VPRAŠANJE
Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je glede na trenutne razmere v državi in praznike oz. počitnice, rok oddaje res prekratek. Kljub temu, da gre za nujno sanacijo in priporočila vlade in ministrstva o takojšnjem zagonu investicij menimo, da podaljšanje roka za oddajo za dva dneva (06.05.2020) res ni prošnja, ki bi bila za vas nesprejemljiva.

ODGOVOR
Odgovor št. 17:
Naročnik je že večkrat obrazložil, da roka ne bo podaljšal in kot pravilno navajate podal tudi razloge za takšno odločitev.

Datum objave: 29.04.2020   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V gradbeni pogodbi je v 12. členu OBVEZNOSTI NAROČNIKA navedeno, da varnostni načrt dostavi naročnik izvajalcu.

V popisu del pa je med pripravljalnimi deli v točki 2. Izdelava varnostnega načrta.

Prosimo, da črtate postavko v popisu del.

ODGOVOR

Odgovor št. 18:
Prosimo, da ponudniki pri postavki št. 1.2. Izdelava varnostnega načrta z ureditvijo gradbišča upoštevajo ceno 0,00 EUR.
Hvala za opozorilo.
Datum objave: 29.04.2020   10:15
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da vsaj do 6.5.2020 podaljša rok oddaje - res se poznajo prazniki.
Hvala, lp.

ODGOVOR

Odgovor št. 19:
Naročnik je že večkrat obrazložil, da roka ne bo podaljšal.