Dosje javnega naročila 002568/2020
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: OKOLJSKI VRSTIČNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (ESEM) Z VELIKO KOMORO, SISTEMOM ZA ANALIZO MORFOLOGIJE POVRŠIN IN EDX SISTEMOM
ZJN-3: Odprti postopek

JN002568/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN002568/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2020
JN002568/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN002568/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002568/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 081-190267
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Eržen
mojca.erzen@ijs.si
+386 14773310
+386 14773569

Internetni naslovi
https://www.ijs.si/ijsw
https://www.ijs.si/ijsw
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17632
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
znanost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKOLJSKI VRSTIČNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (ESEM) Z VELIKO KOMORO, SISTEMOM ZA ANALIZO MORFOLOGIJE POVRŠIN IN EDX SISTEMOM
Referenčna številka dokumenta: 23/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38511100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OKOLJSKI VRSTIČNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (ESEM) Z VELIKO KOMORO, SISTEMOM ZA ANALIZO MORFOLOGIJE POVRŠIN IN EDX SISTEMOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38510000
38511100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OKOLJSKI VRSTIČNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (ESEM) Z VELIKO KOMORO, SISTEMOM ZA ANALIZO MORFOLOGIJE POVRŠIN IN EDX SISTEMOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2020   15:59
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Zanima nas, ali mora ponudnik zavarovanje za resnost ponudbe do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki poslati na naslov naročnika. V razpisni dokumentciji je navedeno, da se zavarovanje priloži le k celotni ponudbi, nič pa ni omenjeno fizično pošiljanje na naslov naročnika.

Hvala lepa za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zavarovanje za resnost ponudbe mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno in jo bo izločil.
Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.
Naročnik je objavil glede tega vprašanja spremembo na Portalu JN.