Dosje javnega naročila 002496/2020
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup aparature za merjenje velikosti in porazdelitve delcev z lasersko difrakcijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002496/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2020
JN002496/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN002496/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002496/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Jug
martina.jug@zrc-sazu.si
+386 14706316

Internetni naslovi
https://www.zrc-sazu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350828/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17622
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni raziskovalni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup aparature za merjenje velikosti in porazdelitve delcev z lasersko difrakcijo
Referenčna številka dokumenta: 10N200276
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Aparatura za merjenje velikosti in porazdelitve delcev z lasersko difrakcijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Barje, Zagorica 20, 1292 Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup aparature za merjenje velikosti in porazdelitve delcev z lasersko difrakcijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2020   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navedeno, da je treba dobaviti cev (15m) in antirefleksno premazana steklca s tesnili. Predvidevamo, da se zahteva nanaša na steklca za merilno celico in cevi za povezavo merilne celice z disperzijsko enoto?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik potrjuje, da se zahteva nanaša na steklca za merilno celico in cevi za povezavo merilne celice z disperzijsko enoto.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2020   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vam lahko ponudimo instrument z merilnim območjem 0,02mikrometra - 2000 mikrometrov?

vam lahko ponudimo instrument z močjo laserja 3mW, ki popolnoma zadošča za kakovostne in hitre meritve v območju med 0,02mikrona in 2000mikronov. V kolikor je vaš odgovor negativen prosim za obrazložitev.

če pravilno razumem vaše zahteve mora biti merilna posoda velikosti med 250mL in 1000mL?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

tehnične specifikacije naprave ostajajo nespremenjene, saj želimo napravo, ki ima največji razpon merjenja in zazna tudi manjše delce ter meri peskovno frakcijo do 2mm.

Minimalna moč laserja ostaja nespremenjena, saj kupujemo napravo, ki ima pravo razmerje med specificiranim območjem občutljivosti merjenja in stroški nadaljnjega vzdrževanja.

Manualna disperzijska enota mora imeti možnosti uporabe različnih merilnih posod v razponu med 250ml in 1000 ml.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.04.2020   17:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu vaše zahtevane specifikacije smo ugotovili, da je razpis napisan na točno določenega proizvajalca merilne opreme, ker ni v skladu z postopki JN, ki je namenjen enakopravni obravnavi vseh ponudnikov. Zato zahtevamo, da razpis oz. tehnično dokumentacijo popravite tako, da bo omogočala enakopravno obravnavo vseh ponudnikov merilne opreme.

Iz razpisane dokumentacije lahko sklepamo, da je razpis zaklenjen na proizvajalca opreme Malvern.

Zahtevate MANULANO disperzijsko enoto (Hydro EV) v volumskem razponu med 250ml - 1000ml. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo avtomatsko disperzijsko enoto z volumnom med 250ml in 1000ml. Vsakršna zavrnitev z razlogom uporabnosti je neutemeljena saj z avtomatsko disperzijsko enoto pridobite hitrejše in bolj učinkovito delovanje. Poleg tega ima disperzijska enota, ki jo vi zahtevate slabosti pri meritvah večjih delcev saj ne zagotavlja enakomerne disperzije velikih delcev velikih gostot, ki se posedejo in jih zajemna cev ne more zajeti. S tem pridobite nerealne podatke. Naša disperzijska enota ima zajem vzorcev na spodnji strani zato tudi večji delci velikih gostot brez problema potujejo skozi merilno celico in so vključeni v meritev.
Ker verjamem, da so vam kvalitetne in natančne meritve pomembne se vam že vnaprej zahvaljujemo, da dovoljujete disperzijsko enoto z volumnom med 250ml in 1000ml.

Glede zahteve za pozicioniranje merilne celice. Predvidevamo, da mora imeti aparat sistem za avtomatsko preverjanje in korekcijo, da je optični sistem poravnan. Prosim za potrditev.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

objavljene tehnične specifikacije ostajajo nespremenjene, saj želimo napravo, ki je v celoti skladna z našo razpisno dokumentacijo. Manualna disperzijska enota mora imeti volumenski obseg od 250 mL do 1000mL z vgrajenim ultrazvokom (minimalne moči 35 W, s prilagajočo intenziteto in trajanjem) in mešalom.

Da. Aparat mora imeti merilno celico za mokro mejenje z avtomatskim pozicionirajnjem na merilno mesto. Detektor, laser in merilna celica morajo biti tovarniško poravnani.

Lep pozdravDatum objave: 29.04.2020   17:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ena od zahtev opisuje self-checking merilnega sistema oziroma avtomatsko poravnavo. Predvidevamo, da se to nanaša na poravnavo detektorja, laserja in merilne celice.?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

aparat mora imeti merilno celico za mokro mejenje z avtomatskim pozicioniranjem na merilno mesto. Detektor, laser in merilna celica morajo biti tovarniško poravnani.

Lep pozdravDatum objave: 29.04.2020   17:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

želeli bi vam ponuditi partical-sizer ampak je vaša specifikacija napisana tako, da omogoča prijavo samo enemu ponudniku. Zato prosim, da specifikacijo spremenite tako, da se bomo lahko prijavili tudi ostali ponudniki oziroma spremenite točko 3. in 4., ki sta lock-out zahtevi za ostale ponudnike.

V kolikor jih ne boste kršili pravila JN, katerih namen je enakopravna obravnava večih (vsaj dveh) ponudnikov!

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

objavljene tehnične specifikacije ostajajo nespremenjene, saj želimo napravo, ki je v celoti skladna z našo razpisno dokumentacijo. Manualna disperzijska enota mora imeti volumenski obseg od 250 mL do 1000mL z vgrajenim ultrazvokom (minimalne moči 35 W, s prilagajočo intenziteto in trajanjem) in mešalom.

Lep pozdrav