Dosje javnega naročila 002522/2020
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: Nabava in vgradnja baterijskih setov in BACS sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.545,80 EUR

JN002522/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002522/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN002522/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.06.2020
JN002522/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002522/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350957/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_(283-14).zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/350957/espd/Narocnik_ESPD_283-14.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17647
I.6 Glavna področja dejavnosti
Nvigacijske službe zračnega prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in vgradnja baterijskih setov in BACS sistema
Referenčna številka dokumenta: 283-14
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila je:
- dobava baterij za radionavigacijska sredstva in
- dobava in vgradnja baterijskih setov in BACS sistema (v nadaljevanju: Oprema), ki se vgradi v obstoječe naprave naročnika, tj. naprave za neprekinjeno napajanje (v nadaljevanju tudi: UPS) proizvajalca ABB tip DPA 250.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega javnega naročila je:
- dobava baterij za radionavigacijska sredstva in
- dobava in vgradnja baterijskih setov in BACS sistema (v nadaljevanju: Oprema), ki se vgradi v obstoječe naprave naročnika, tj. naprave za neprekinjeno napajanje (v nadaljevanju tudi: UPS) proizvajalca ABB tip DPA 250.
Izbrani izvajalec bo skladno s Tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika (točka 18.1. tega dokumenta) dobavil baterije in Opremo s pripadajočo programsko opremo in izvedel montažo, inštalacijo in zagon. Oprema in baterije, ki so predmet tega naročila, morajo biti nove in nerabljene ter v skladu s tehničnimi specifikacijami in zahtevami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2020   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020