Dosje javnega naročila 002524/2020
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2020 IN 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 545.034,33 EUR

JN002524/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.04.2020
JN002524/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2020
JN002524/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2020
JN002524/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002524/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
občinska uprava
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17599
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2020 IN 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2020 IN 2021 pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik po tem javnem naročilu je Režijski obrat občine Laško.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
Laško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2020   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vsebino javnega naročila in skladno s popisi del, prosimo da kot veljavno referenco upoštevate asfaltiranje cest površine nad 9.000 m2 in vrednosti nad 200.000,00 .

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval vaš predlog, s tem odgovor se razširja nabor ustreznih referenc, in sicer bodo ustrezne naslednje reference:
obnova/rekonstrukcija ali novogradnja najmanj ene (1) občinske ali državne ceste (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla bila nad 200.000 brez DDV ali
ureditev vsaj ene parkovne površine (to je površina namenjena parkiranju vozil), z asfaltiranjem v skupni površini nad 9.000 m2 in je vrednost posla nad 200.000 brez DDV ali
obnova/rekonstrukcija ali novogradnja najmanj ene (1) občinske ali državne ceste (ne nujno javnega naročila) pri kateri je skupna površina asfaltiranja znašala nad 9.000 m2 in je vrednost posla nad 200.000 EUR brez DDV.