Dosje javnega naročila 002526/2020
Naročnik: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana - Polje
Storitve: Sistemska administracija in podpora IT storitvam
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.236,80 EUR

JN002526/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002526/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN002526/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2020
JN002526/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002526/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
info@psih-klinika.si, Štefan Hren
stefan.hren@psih-klinika.si
+386 15872100
+386 15284618

Internetni naslovi
https://www.psih-klinika.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistemska administracija in podpora IT storitvam
Referenčna številka dokumenta: JN-NMV-5/2019-S-PBH
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sistemska administracija in podpora IT storitvam
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistemska administracija in podpora IT storitvam
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2020   11:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2020   14:50
VPRAŠANJE
Ne najdemo specifikacij, ki naj bi bile priloga vzorcu pogodbe. Prosimo za objavo.
Hvala.

ODGOVOR

Dokument je pomotoma izpadel in bo dodan v najkrajšem času. Enako tudi obrazec "Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice".

Za napako se optavičujemo.


Datum objave: 29.04.2020   13:49
VPRAŠANJE
Vljudno prosim naročnika naj pojasni:

1. Kakšna je ocenjena vrednost storitev za štiri leta (brez DDV)?
2. V razpisni dokumentaciji navajate, da se bo delo opravljalo preko oddaljenega dostopa, na lokaciji izvajalca, ter na lokaciji naročnika. Kakšna bo razporeditev dela; se pravi:
a) koliko % dela računate, da se bo opravljalo preko oddaljenega dostopa (in tudi koliko ur)?
b) koliko % na lokaciji izvajalca (in tudi koliko ur)
c) koliko % na lokaciji naročnika (in tudi koliko ur)
3. Kako bo vzpostavljena varna povezava VPN?

Najlepša hvala za odgovore.

ODGOVOR

1. Naročnik v obvestilu o naročilu male vrednosti ni predvidel objave ocenjene vrednosti.
2.a) Cca 90% (kar znese cca 18 ur na mesečni ravni glede na planirane ure).
b) Upoštevajte podatek za oddaljen dostop.
c) Cca 10% (kar znese cca 2 uri na mesečni ravni glede na planirane ure).
3. Vzpostavitev varne povezave je stvar dogovora med naročnikom in izvajalcem. Zagotavlja in vzdržuje jo izvajalec. Povezava mora upoštevati zagotavljanje ustreznih standardnih varnostnih protokolov, primere dobrih praks in skladnost z varnostno politiko naročnika.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Skladno s specifikacijami, kjer so navedena področja dela, statusi in certifikati, nas zanima, na kakšen način je potrebno predložiti/ dokazati navedene zahteve?

lp

ODGOVOR

Zadostuje kopija (barvni sken) pridobljenih certifikatov za zaposlene kadre in izjava o partnerstvu s strani Red Hat, ki izkazuje vrsto in veljavnost partnerstva.