Dosje javnega naročila 002538/2020
Naročnik: OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko
Gradnje: Sanacija JP 992601 Brode-Tešova (ID 1088038)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 33.319,18 EUR

JN002538/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002538/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2020
JN002538/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2020
JN002538/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2020
JN002538/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.07.2020
JN002538/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002538/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI
Vransko
Slovenija
Rudolf Pušnik
rudi.pusnik@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://www.vransko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
ESPD: https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17671
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija JP 992601 Brode-Tešova (ID 1088038)
Referenčna številka dokumenta: 4303-03/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija javne poti št. 992601 Brode-Tešova v dolžini 963 m. Podroben obseg del je razviden iz priloženega popisa del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Javna pot št. 992601 Brode-Tešova v občini Vransko.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija javne poti št. 992601 Brode-Tešova v dolžini 963 m. Podroben obseg del je razviden iz priloženega popisa del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2020   11:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 4. 2020 in se bo začelo ob 11:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2020   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo pogodbo z izbranim ponudnikom podpisal po podpisu pogodbe o sofinanciranju sanacije z Ministrstvom za okolje in prostor.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2020   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovor, zakaj ste postavili tako kratek rok za oddajo ponudbe, glede na krizno situacijo v državi?? Imate interes pridobiti veliko ponudnikov ali ne?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani,

sedemdnevni rok za oddajo ponudb je določen z namenom, da bo lahko naročnik pravočasno predložil dokumentacijo o izvedbi javnega naročila na Ministrstvo za okolje in prostor, tj. dokler so sredstva za sofinanciranje še na voljo.
Naročnik zaradi relativno kratkega roka za oddajo ponudb zahteva minimalno število dokazil o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, sam obseg javnega naročila (17 postavk v popisu del) pa je takšen, da zainteresiranim ponudnikom pravočasna priprava ponudbenega predračuna ne bi smela predstavljati težave.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2020   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

asfaltiranja ni v popisu, čemu izvedba bankin?

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

v popisu so samo sanacijska dela po neurju, asfaltiranje je predvideno iz drugega naslova.

Lep pozdrav.