Dosje javnega naročila 002535/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.274,79 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002535/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002535/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN002535/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2020
JN002535/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2020
JN002535/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2020
JN002535/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2020
JN002535/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2021
JN002535/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.07.2021
JN002535/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2021
JN002535/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2021
JN002535/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2021
JN002535/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2022
JN002535/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2022
JN002535/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002535/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
Šolska ulica 11
1234
SI0
Mengeš
Slovenija
Nada Vuković
nada.vukovic@guest.arnes.si
+386 17247626
+386 17247618

Internetni naslovi
https://www.osmenges.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351122/RD_ELEKTRIKA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17637
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mengeš
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2020   09:00

Dodatne informacije:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2020   06:52
VPRAŠANJE
Prosimo objavite pooblastilo za 15 min podatke.

ODGOVOR
Skladno z razpisno dokumentacijo lahko naročnika zaprosite da vam posreduje pooblastilo.
Naročnik v navedenem ne bo popravljal razpisne dokumentacije.
V primeru da želite da se vam posreduje pooblastilo pošljite e pošto na naslov franci.kimovec@gmail.com