Dosje javnega naročila 002555/2020
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje strežniškega sistema UCS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.544,68 EUR

JN002555/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2020
JN002555/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN002555/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN002555/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.05.2020
JN002555/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002555/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katja Zakrajšek, Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745152
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351137/430-08-2020-_čistopis_-_vzdrževanje_strežniškega_sistema_UCS_(5)pEP.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17672
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje strežniškega sistema UCS
Referenčna številka dokumenta: 430-08/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje strežniškega sistema UCS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in OE Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje strežniškega sistema UCS za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Skupna ponudbena vrednost96
Usposobljenost strokvnjakov4

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb poteka preko sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2020   15:21
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-08/2020 za vzdrževanje
strežniškega sistema UCS pod št. objave JN002555/2020-W01 dne 23. 4. 2020, pojasnjuje razpisno
dokumentacijo, kot je razvidno v nadaljevanju:

1. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 4. 5. 2020, 16:01 preko Portala JN
Prosimo za pojasnilo vezano na izpolnitev Obrazca 5 Predračun.
Ali se v stolpec VIII »Ponudbena cena na enoto v EUR brez DDV vpiše mesečna cena vzdrževanja
za celotno količino? Npr. v vrstici 1 se zapiše ponudbeno mesečno ceno v EUR brez DDV za količino
2?

Odgovor:
Ne, v stolpec VIII (Ponudbena cena na enoto v EUR brez DDV) na Obrazcu 5 Predračun se vpisujejo
ponudbene mesečne cene (v EUR brez DDV) vzdrževanja na enoto mere.
Primeroma: v vrstici pod zaporedno št. 1 na Obrazcu 5 Predračun se v stolpec VIII (Ponudbena
cena na enoto v EUR brez DDV) vpiše ponudbena cena (v EUR brez DDV) vzdrževanja enega (1)
kosa opreme Fabric Interconnect (model FI6248UP, oznaka dela UCS-FI-6248UP) za obdobje enega
meseca. Glej tudi odgovor 2 tega pojasnila.

2. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 4. 5. 2020, 16:01 preko Portala JN
Prosimo za odgovor ali si prav razlagamo, da se v stolpcu IX (VIIxVIII) Skupna ponudbena
vrednost v EUR brez DDV vpiše znesek vzdrževanja za celotno količino in za celotno predvideno
obdobje?
Odgovor:
Da, v stolpec IX (Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV) na Obrazcu 5 Predračun se vpiše
ponudbena cena (v EUR brez DDV) vzdrževanja za celotno količino (navedeno v stolpcu V) za
predvideno število mesecev vzdrževanja oziroma ur (navedenih v stolpcu VII).
Naročnik bo ustrezno spremenil Obrazec 5 Predračun na način, da se zapis v devetem stolpcu
»Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV« v drugi vrstici po novem glasi IX (VxVIIxVIII).

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki
upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.