Dosje javnega naročila 002553/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KOZJE, Kozje 131, 3260 Kozje
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE TREH LET ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE KOZJE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 249.712,27 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002553/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN002553/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2020
JN002553/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.07.2020
JN002553/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
JN002553/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2020
JN002553/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 14.10.2020
JN002553/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2020
JN002553/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN002553/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2021
JN002553/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN002553/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2021
JN002553/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN002553/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN002553/2020-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2021
JN002553/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2021
JN002553/2020-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2021
JN002553/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2021
JN002553/2020-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2022
JN002553/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2022
JN002553/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2022
JN002553/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2022
JN002553/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2022
JN002553/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2022
JN002553/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002553/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA KOZJE
Kozje 131
3260
SI
Kozje
Slovenija
Monika Novak
o-kozje.ce@guest.arnes.si
+386 38090510
+386 38090519

Internetni naslovi
http://www.oskozje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.oskozje.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17695
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE TREH LET ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE KOZJE
Referenčna številka dokumenta: 1/2020-JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil (ekoloških in konvencionalnih živil) s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje treh let (predvidoma od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023) za potrebe Osnovne šole Kozje.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 175.550,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava mleka in mlečnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 24.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava mesa in mesnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 36.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava perutninskega mesa in izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava jajc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.300,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava rib
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.600,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava svežega in suhega sadja ter zelenjave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.700,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmrznjeni izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zmrznjenih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava žit in mlevskih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.900,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava kruha, pekovskih izdelkov in slaščic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 22.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil za posebne prehrambene namene
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 950,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Jušne zakuhe in testenine
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava jušnih zakuh in testenin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana živila in sokovi
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332400
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konzerviranih živil in sokov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 9.700,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Čaji
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava čajev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Razna ekološka živila
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15300000
15500000
15610000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava ekoloških živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2020   10:01
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA KOZJE
Kozje 131
3260
Kozje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2020   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili sledeče, vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika.
Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, z digitalnim potrdilom jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujemo. Elektronska oddaja ponudb je za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Trenutna situacija razglašene pandemije s strani države (korona virus), nas je tudi prisilila na delo od doma, kjer vsi nimamo možnosti izpisovanja razpisne dokumentacije in vas za to prosimo, da umaknete zahtevo po oddaji podpisane in žigosane razpisne dokumentacije

Zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Lahko podpišete z elektronskim podpisom.


Datum objave: 29.04.2020   07:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da kandidati lahko za sklop svežega sadja in zelenjave oddajo ponudbo za posamezen artikel, na kakšen način boste izvajali 3 mesečno odpiranje konkurence, in sicer, ali boste jemali po artiklih ali od najugodnejšega na sklop?

lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik bo točkoval skupno ponudbeno vrednost za ocenjeno količino z DDV do največ 100 točk, in sicer na način, da bo najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk.


Datum objave: 29.04.2020   07:29
VPRAŠANJE
spoštovani,

v razpisni dokumentaciji govorite o ESPD obrazcu, ki pa ga niste priložili k razpisni dokumentaciji!

lp

ODGOVOR

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.


Datum objave: 04.05.2020   07:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor:
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

VI morate pripraviti ESPD, ki ga mi potem kot ponudniki vnesemo v portal in ga dopolnimo z manjkajočimi podatki.

Prosimo, da čim prej objavite ustrezen EPD obrazec.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo objavil ESPD obrazec.


Datum objave: 04.05.2020   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani, kje lahko najdemo vaš ESPD. Žal ga ni nikjer. Prosimo, da objavite povezavo. Pri odgovoru 29.04.20 ste napisali povezavo, vendar tam ni nič. Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil ESPD obrazec

Datum objave: 04.05.2020   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor:
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

VI morate pripraviti ESPD, ki ga mi potem kot ponudniki vnesemo v portal in ga dopolnimo z manjkajočimi podatki.

Prosimo, da čim prej objavite ustrezen EPD obrazec.

Hvala

ODGOVOR

Na spodnji povezavi je objavljen obrazec ESPD: http://www.oskozje.si/javni-razpisi


Datum objave: 04.05.2020   08:27
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 1: pod isto postavko zahtevate dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno. Prosimo, da določite samo en artikel ali pa za vsakega naredite svojo postavko. Hvala.
artikel 6: pod isto postavko zahtevate dva različna artikla, ki imata na trgu tudi drugačno ceno. Prosimo, da določite samo en artikel ali pa za vsakega naredite svojo postavko. Hvala.
artikel 20: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?

Ali je lahko dostava za ta sklop 2x tedensko do 12.ure?

ODGOVOR
artikel 1 - beluši beli
artikel 2- fižol zelen
artikel 20 - da lahko ponudite 2,5 kg,

Dostava zamrznjenih izdelkov je lahko 2x tedensko.Datum objave: 04.05.2020   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

še vedno niste nedvoumno odgovorili ali boste jemali od najugodnejšega ali po artiklih.

lp,

ODGOVOR
Za sklope 6, 11 in 15 bo naročnik upošteval ter točkoval tudi ponudbe samo za en artikel znotraj navedenih sklopov. Pri odpiranju konkurence se isto izbira po artiklih.Datum objave: 06.05.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5: ribe
zamrznjene ribe
postavka 6: želite celo ribo ali file?
postavka 7: želite artikle morski list ali morsko ploščo? Gre namreč za dva različna artikla s precejšno razliko v ceni.
postavka 9: v postavki imate navedena 2 artikla, katerega želite? Osliča ali čopovca?
Hvala za odg.

lp

ODGOVOR

postavka 6 - file
postavka 7 - morski list
postavka 9 severnoafriški čopovec


Datum objave: 06.05.2020   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

* V osnutku OS navajate: "5. člen, Naročnik od stranke sporazuma pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povabila k oddaji ponudb, v nasprotnem primeru bo naročnik ravnal v skladu s 17. členom tega sporazuma." Zanima nas ali gre tu za pomoto in se ta člen navezuje na 18. člen?

Ali pravilno razumemo RD, da se sklepa okvirni sporazum z vsemi ponudniki z dopustno ponudbo, pogodbo pa za 1 leto z dvema najugodnejšima ponudnikoma izmed podpisnikov OS za posamezen sklop oz. podsklop?

* Ali zahtevate za sklop 2, sklop 3 in podsklop 15.6 meso in izdelke s slovenskim poreklom?

*Sklop 2: Meso in mesni izdelki
1 SVINJSKI RIBICA- MALA - Prosimo za opis artikla. Iz katerega dela je?
2 SVINJSKA RIBICA- VELIKA - Prosimo za opis artikla. Iz katerega dela je?
9 GOVEJI TRAKCI - Ali so iz stegna?
9 GOVEJI TRAKCI - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
13 TELEČJI VRAT - Ali je brez kosti?
14 SVINJSKI KARE s filejem - Ali je brez kosti? Prosimo za opis artikla.
19 GOVEJE PLEČE b.k. - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
20 GOVEJE STEGNO b.k. - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
21 GOVEJI BOČNIK - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
21 GOVEJI BOČNIK - Ali je brez kosti?
22 GOVEJI VRAT - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
22 GOVEJI VRAT - Ali je brez kosti?
23 GOVEJA REBRA - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
24 ČEVAPČIČI - Ali so iz govejega ali mešanega mesa?
25 PLESKAVICA RINFUZA - Ali je iz govejega ali mešanega mesa?
27 HRENOVKE v naravnem črevu - Ali so iz mešanega mesa?
29 KLOBASE ZA KUHANJE domača prek. klobasa - Ali povprašujete po kranjski klobasi s certifikatom?
30 PEČENA SLANINA - Ali povprašujte po hamburški slanini?
31 PREKAJENA ŠUNKA - Ali povprašujete po suhi prekajeni šunki brez kosti za kuhanje?
33 PRŠUT b.k.- Ali povprašujete po suhem pršutu?
39 SLANINA SUHA - Ali povprašujete po suhi prekajeni panceti?
40 SUHI SVINJSKI VRAT prekajen b.k. - Ali povprašujete po suhem prekajenem vratu brez kosti za kuhanje?
42 SVINJSKI OCVIRKI PVC embalaža 1kg - Ali povprašujete po suhih ocvirkih ali po ocvirkih zalitih v masti?

Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJA BEDRA SV spodnji del - Ali povprašujete po kračah s kostjo in kožo?
7 PIŠČANČJI ZREZKI - Ali so iz prsi?
8 PIŠČANČJI TRAKCI - Ali so iz prsi?
9 PURANJI TRAKCI - Ali so iz prsi?
10 PURANJI ZREZKI - Ali so iz prsi?
11 PIŠČANČJA STEGNA b.k.k. - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
Artikel 3 in artikel 13 - Ali gre za isti kos mesa?
Artikel 5 in artikel 14 - Ali gre za isti kos mesa?
16 PIŠČANČJI FILE kocke - Ali so iz prsi?
17 PURANJE KOCKE- Ali so iz prsi?
18 PURANJI FILE SV b.k.k. - Ali so prsi?
22 STEGNA PIŠČANČJA 180g - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
22 STEGNA PIŠČANČJA 180g - Ali so s kostjo in kožo?
26 SALAMA POLI, pakiranje, 1 kg - Ali povprašujete po piščančji posebni salami? Ne smete zahtevati blagovne znamke.

Sklop 15: Razna ekološka živila
Podsklop 6: Bio meso izdelki
61 BIO MESO GOVEDINA STEGNO - Ali je brez kosti?
61 BIO MESO GOVEDINA STEGNO - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
63 BIO MLETO MESO TELETINE - Ali je iz stegna ali plečeta?
66 BIO GOVEJE MESO HRBET - Ali je brez kosti?
66 BIO GOVEJE MESO HRBET - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Ta člen se navezuje na 18. člen.Naročnik bo za posamezen sklop oz. podsklop sklenil okvirni sporazum z dvema najugodnejšima ponudnikoma, ki bosta predložila dopustno ponudbo.

Usmeritve o kakovosti mesa so navedene na samih obrazcih spodaj in v dodatnem dokumentu Kakovostne zahteve, ki je dosegljiv na isti povezavi kot razpisna dokumentacija.Datum objave: 06.05.2020   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5: ribe
postavka 1: je možna dobava artikla potočna zlatovčica cela? Po naših podatkih bo file to sezono zelo težko dobavljiv..
Hvala za razumevanje.

LP

ODGOVOR

Za prehrano otrok je nemogoče naročati cele ribe. Razpis je za tri leta. V primeru, da je to sezono težko dobavljiv, je težko dobavljiv za vse dobavitelje.
lp

Datum objave: 07.05.2020   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vprašanje se nanaša na sklop Mleko in mlečni izdelki:
1 MLEKO STERILIZIRANO 1 l, 1,5% m.m.
2 MLEKO STERILIZIRANO 1l, 3,5%m.m.
ali v zgornjih primerih iščete pasterizirano mleko, namreč trajna mleka, so sterilizirana, po njih pa povprašujete pod zap.štev. 5 in 6.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pri postavkah 1.2. 5 in 6 vpišete ceno za trajno oz. sterilizirano mleko.

Datum objave: 14.05.2020   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste pri shemi kakovosti oz. drugih shemah kakovosti upoštevali certifikat IFS?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Upoštevali bomo certifikate ki se nanašajo izključno na kakovost živil. Certifikat IFS se le delno nanaša na kakovost živil, zato ga ne bomo upoštevali..

Datum objave: 14.05.2020   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor žal v vaših objavljenih Splošnih in dodatnih zahtevah prehrambnega blaga po sklopih ter predračunskih obrazcih ne najdemo pojasnil glede spodaj navedenega.Prosimo, da konkretno odgovorite v izogib kasnejšim težavam ob morebitnem naročilu.

*Sklop 2: Meso in mesni izdelki
1 SVINJSKI RIBICA- MALA - Prosimo za opis artikla. Iz katerega dela je?
2 SVINJSKA RIBICA- VELIKA - Prosimo za opis artikla. Iz katerega dela je?
9 GOVEJI TRAKCI - Ali so iz stegna?
13 TELEČJI VRAT - Ali je brez kosti?
14 SVINJSKI KARE s filejem - Ali je brez kosti? Prosimo za opis artikla.
22 GOVEJI VRAT - Ali je brez kosti?
24 ČEVAPČIČI - Ali so iz govejega ali mešanega mesa?
25 PLESKAVICA RINFUZA - Ali je iz govejega ali mešanega mesa?
27 HRENOVKE v naravnem črevu - Ali so iz mešanega mesa?
29 KLOBASE ZA KUHANJE domača prek. klobasa - Ali povprašujete po kranjski klobasi s certifikatom?
30 PEČENA SLANINA - Ali povprašujte po hamburški slanini?
31 PREKAJENA ŠUNKA - Ali povprašujete po suhi prekajeni šunki brez kosti za kuhanje?
33 PRŠUT b.k.- Ali povprašujete po suhem pršutu?
39 SLANINA SUHA - Ali povprašujete po suhi prekajeni panceti?
40 SUHI SVINJSKI VRAT prekajen b.k. - Ali povprašujete po suhem prekajenem vratu brez kosti za kuhanje?
42 SVINJSKI OCVIRKI PVC embalaža 1kg - Ali povprašujete po suhih ocvirkih ali po ocvirkih zalitih v masti?

Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJA BEDRA SV spodnji del - Ali povprašujete po kračah s kostjo in kožo?
7 PIŠČANČJI ZREZKI - Ali so iz prsi?
8 PIŠČANČJI TRAKCI - Ali so iz prsi?
9 PURANJI TRAKCI - Ali so iz prsi?
10 PURANJI ZREZKI - Ali so iz prsi?
11 PIŠČANČJA STEGNA b.k.k. - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
Artikel 3 in artikel 13 - Ali gre za isti kos mesa?
Artikel 5 in artikel 14 - Ali gre za isti kos mesa?
16 PIŠČANČJI FILE kocke - Ali so iz prsi?
17 PURANJE KOCKE- Ali so iz prsi?
18 PURANJI FILE SV b.k.k. - Ali so prsi?
22 STEGNA PIŠČANČJA 180g - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
22 STEGNA PIŠČANČJA 180g - Ali so s kostjo in kožo?
26 SALAMA POLI, pakiranje, 1 kg - Ali povprašujete po piščančji posebni salami? Ne smete zahtevati blagovne znamke.

Sklop 15: Razna ekološka živila
Podsklop 6: Bio meso izdelki
63 BIO MLETO MESO TELETINE - Ali je iz stegna ali plečeta?
66 BIO GOVEJE MESO HRBET - Ali je brez kosti?

Hvala za odgovore.
ODGOVOR

*Sklop 2: Meso in mesni izdelki
1 SVINJSKI RIBICA- MALA - Prosimo za opis artikla. Iz katerega dela je? File
2 SVINJSKA RIBICA- VELIKA - Prosimo za opis artikla. Iz katerega dela je? Svinjski hrbet brez kosti.
9 GOVEJI TRAKCI - Ali so iz stegna? pleče
13 TELEČJI VRAT - Ali je brez kosti? Brez kosti
14 SVINJSKI KARE s filejem - Ali je brez kosti? Prosimo za opis artikla. Brez kosti
22 GOVEJI VRAT - Ali je brez kosti? S kostjo
24 ČEVAPČIČI - Ali so iz govejega ali mešanega mesa? Mešano meso 70% svinjina 30% govedina
25 PLESKAVICA RINFUZA - Ali je iz govejega ali mešanega mesa? Mešano meso 70% svinjina 30% govedina
27 HRENOVKE v naravnem črevu - Ali so iz mešanega mesa? DA
29 KLOBASE ZA KUHANJE domača prek. klobasa - Ali povprašujete po kranjski klobasi s certifikatom? Ne
30 PEČENA SLANINA - Ali povprašujte po hamburški slanini? DA
31 PREKAJENA ŠUNKA - Ali povprašujete po suhi prekajeni šunki brez kosti za kuhanje? da
33 PRŠUT b.k.- Ali povprašujete po suhem pršutu? Da
39 SLANINA SUHA - Ali povprašujete po suhi prekajeni panceti? Da
40 SUHI SVINJSKI VRAT prekajen b.k. - Ali povprašujete po suhem prekajenem vratu brez kosti za kuhanje? DA
42 SVINJSKI OCVIRKI PVC embalaža 1kg - Ali povprašujete po suhih ocvirkih ali po ocvirkih zalitih v masti? Zalite v masti

Sklop 3: Perutninsko meso in izdelki
2 PIŠČANČJA BEDRA SV spodnji del - Ali povprašujete po kračah s kostjo in kožo? Da
7 PIŠČANČJI ZREZKI - Ali so iz prsi? DA
8 PIŠČANČJI TRAKCI - Ali so iz prsi? DA
9 PURANJI TRAKCI - Ali so iz prsi? DA
10 PURANJI ZREZKI - Ali so iz prsi? DA
11 PIŠČANČJA STEGNA b.k.k. - Ali povprašujete po zgornjem delu beder? DA
Artikel 3 in artikel 13 - Ali gre za isti kos mesa? NE
Artikel 5 in artikel 14 - Ali gre za isti kos mesa? DA
16 PIŠČANČJI FILE kocke - Ali so iz prsi? DA
17 PURANJE KOCKE- Ali so iz prsi? DA
18 PURANJI FILE SV b.k.k. - Ali so prsi? DA
22 STEGNA PIŠČANČJA 180g - Ali povprašujete po zgornjem delu beder? DA
22 STEGNA PIŠČANČJA 180g - Ali so s kostjo in kožo? DA
26 SALAMA POLI, pakiranje, 1 kg - Ali povprašujete po piščančji posebni salami? Ne smete zahtevati blagovne znamke. Piščančja posebna

Sklop 15: Razna ekološka živila
Podsklop 6: Bio meso izdelki
63 BIO MLETO MESO TELETINE - Ali je iz stegna ali plečeta? Pleče
66 BIO GOVEJE MESO HRBET - Ali je brez kosti? DA