Dosje javnega naročila 002551/2020
Naročnik: OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo
Gradnje: UREDITEV DEGRADIRANEGA OBMOČJA V NASELJU BISTRICA, V OKVIRU OPERACIJE »ZELENE REŠITVE«.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.116,00 EUR

JN002551/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2020
JN002551/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN002551/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2020
JN002551/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2020
JN002551/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002551/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA NAKLO
Stara cesta 61
4202
SI
Naklo
Slovenija
Bojana Umnik
glavna.pisarna@obcina-naklo.si
+386 42771100
+386 42771111

Internetni naslovi
http://www.naklo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351227/NMV_ZELENE_REŠITVE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17687
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV DEGRADIRANEGA OBMOČJA V NASELJU BISTRICA, V OKVIRU OPERACIJE »ZELENE REŠITVE«.
Referenčna številka dokumenta: 411-0007/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija območja opuščene hitre ceste. Odložen material bo odstranjen. Uredile se bodo zelene površine. Izvedeni bodo ukrepi za omejitev dostopa in nadaljnje povzročanje škode na cesti. Na nevarnih odsekih bodo sanirani objekti in oprema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje med naseljem Bistrica in Podbrezje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija območja opuščene hitre ceste. Odložen material bo odstranjen. Uredile se bodo zelene površine. Izvedeni bodo ukrepi za omejitev dostopa in nadaljnje povzročanje škode na cesti. Na nevarnih odsekih bodo sanirani objekti in oprema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program CLLD - izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, ki ga delno sofinancira EKSRP


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   10:01
Kraj: preko sistema eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
elektronsko odpiranje ponudb v sistemu eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2020   13:37
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatna pojasnila:
3. UREJANJE BREŽIN NA UVOZU, navedite točen tip avtohtonih dreves ki jih želite.
4. ZAVAROVANJE BREŽIN, MOSTU IN DOSTOPOV: objavite načrt ograje na mostu (kakšni so jeklenih profili, kakšna je antikorozivna zaščita, kakšno je steklo)

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

- Avtohtona drevesa bi se sadila sledeča: Lipa, Javor in Jesen (predvideno razmerje 1:1:1). (Sicer se ne spoznam ravno na drevesa ampak se mi ta drevesa zdijo nekako ok edino listje bo ob cesti)
- Detajl ograje je objavljen na spletni strani naročnika: https://naklo.si/razpis/258382. Za protikorozijsko zaščito se uporablja vroče potopno cinkanje in prašno barvanje kovinskega dela ograje. Steklo je VSG (lepljeno varnostno) + ESG (kaljeno varnostno) (10 mm + 10 mm).

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.
Datum objave: 12.05.2020   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Prosimo za detajl gabionske stene, ki vključuje dimenzije temeljne grede, kakšno je predvideno sidranje v obstoječ armiranobetonski zid in prosimo za podatek
prosimo za dimenzije temeljne grede in kakšna je izvedba sidranja v obstoječi armirano betonski zid. Prosimo tudi za tehnične specifikacije kamenja, ki ga je potrebno uporabiti za polnenje gabionskih elementov. Ali mora biti iz kakšnega posebnega kamnoloma, oblika, velikost...
Kakšna je višina postavljene gabionske stene.
2. Prosimo za detajl sanacije temeljev ograje in robnega venca.

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

- Pod gabionsko steno se predvidoma izdelajo temeljna greda v prečnem prerezu 0,4*0,3 m in oporni zidec zadaj v velikosti 0,2*0,3 m.
- Za gabione se uporablja zmrzlinsko odporen sivi lomljeni kamen za gabione 50-125 mm, ki mora biti ročno vgrajen z večjimi ploskvami proti mreži.
- Skupna višina postavljene gabionske ograje je 1,3 m (temelj + gabion). Višina ograje nad terenom je 1,1 m).
- Sanacije temeljev ograje in robnega venca se izvede z odbijanjem betonskih kosov, ki niso stabilni, čiščenjem podlage, zaščito armature s premazom in sanacijo betona za dosego ravne površine. Razvita širina navedenega je 70 cm.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.
Datum objave: 12.05.2020   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo kakšna drevesa je potrebno obrezat, kakšne so višine, ali je za to potrebna uporaba dvižne košare.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

obrezati je potrebno drevesa in grmovje, ki sega v profil ceste. Višina navedenega grmičevja in dreves je od 2m do cca 10m. Sam sistem obrezovanja prepuščamo posameznemu izvajalcu.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za dimenzije temeljne grede ki jo je potrebno izdelati pod gabionsko steno.

Prosimo, za dimenzije armiranobetonskega zidu za gabionsko steno.

Ali je zid za gabionsko steno potrebno zgraditi ali je obstoječi?


Najlepša hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Pod gabionsko steno se predvidoma izdelajo temeljna greda v prečnem prerezu 0,4*0,3 m in oporni zidec zadaj v velikosti 0,2*0,3 m.
2. Zid za gabionsko stene je del temelja, ki je v obliki črke L.
3. Zid je del temelja gabionske stene, ki se postavi v obliki črke L.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:30
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI

Opis:
dobava in dovoz agregata 0-16mm vključno z razprostiranjem in utrjevanjem

VPRAŠANJE: V KAKŠNI DEBELINI JE PREDVIDENO VGRAJEVANJE AGREGATA NA DOSTOPNIH PPOTEH

ODGOVOR
Pozdravljeni,

na dostopnih poteh je predvideno vgrajevanje agregata v debelini 5-15 cm.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:32
VPRAŠANJE
Glede na popis, ki je priložen prosimo naročnika, da objavi vso projektno in tehnično dokumentacijo (tehnično poročilo in grafične priloge).

Opisi v postavkah so namreč tako dvoumni, da si lahko ponudniki predstavljamo popolnoma različne izvedbe in tako nismo enakovredni.

Tudi če gre za naročilo male vrednosti mislimo, da morajo ponudniki dobiti taka izhodišča, da jih lahko vsi enakovredno ovrednotimo

ODGOVOR
Pozdravljeni,

skice predvidene rešitve in prečni profili posameznih odsekov bodo objavljeni na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu https://www.naklo.si/razpis/258382.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

POSTAVKA
saniranje, obbetoniranje temeljev ograje in robnega venca za potrebe motnaže nove ograje, odstraniiev slabe betonske obloge, čiščenje armature, izvedba opaža in betoniranje z betonom odpornim na sol in zmrzal
VPRAŠANJE
Po ogledu lokacije, priloženih predlogih na Risba 3- NOVO STANJE in detajlu, ki ste ga priložili za montažo ograje na mostu ni možno ugotoviti kakšne so naročnikove zahteve po sanaciji robnega venca. To so povsem različni detajli, ki zahtevajo povsem različne pristope sanacij.

Prosimo naročnika, da poda tehnično in grafično rešitev sanacije robnega venca.

Prav tako prosimo za tehnično in grafično rešitev gabionske stene s temeljno gredo in armiranobetonskim zidom.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
1. Robni venec se sanira tako, da se protikorozijsko zaščiti armatura in izravna betonska površina s sanacijo betona za izdelavo nove ograje.
2. Pod gabionsko steno se predvidoma izdelajo temeljna greda v prečnem prerezu 0,4*0,3 m in oporni zidec zadaj v velikosti 0,2*0,3 m.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosimo če lahko odgovorite na postavljeno vprašanje. Rok za postavljanje vprašanj se jutri izteče in glede na to, da ne vemo kakšen bo vaš odgovor vam v nadaljevanju ne moremo več zastavljati vprašanj, če bodo odgovori nejasni.

lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,

rok za postavljanje vprašanj ter rok za oddajo / odpiranje ponudb je bil spremenjen - podaljšan.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za pojasnilo v zvezi z obsegom del, ki jih moramo zajetih v spodnji postavki:

Saniranje, obbetoniranje temeljev ograje in robnega venca za potrebe montaže nove ograje, odstranitev slabe betonske obloge, čiščenje armature, izvedba opaža in betoniranje z betonom odpornim na sol in zmrzal m1 110

1.Ali je predvideno, da v postavki upoštevamo kompletno odstranitev betona starega robnega venca s hodnikom do granitnih robnikov, armatura robnih vencev ostane, HI premaz pod hodnikom in izdelavo novega robnega venca s hodnikom v katerega se sidra nova ograja? Prosimo vas za objavo detajla.

2. Ali je predvidena delna sanacija z visokotlačnim pranjem in odbijanjem nesprijetih površin betona, sanacijo armature in obbetoniranjem saniranih delov? Prosimo vas za ocenjene količine obbetoniranih površin in predvideno debelino obbetoniranja robnih vencev, ter objavo detajla sanacije.

3. Prosimo vas za objavo detajla obbetoniranja temeljev ograje. Potrebujemo dimenzije obstoječega temelja in debelino obbetoniranja.

Hvala lepa in lep pozdravODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Robni venec se sanira obstoječi tako, da se zagotovi protikorozijska zaščita armature in zaščita obstoječega betona. Torej se obstoječi venec ne odstranjuje.
2. Kot navajate je predvidena sanacija obstoječega venca na s čiščenjem podlage, sanacijo armature in obbetoniranjem delov, ki so predvideni za sanacijo. Razvita širina venca je cca. 70 cm.
3. Kot obbetoniranje je mišjena zaščita in sanacija temeljev. Debelina obbetoniranja obstoječega venca je cca. 3 cm v širini cca 40 cm (vrhnji del temelja).

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 12.05.2020   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na nerešena tehnična vprašanja Vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.


Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

rok za postavljanje vprašanj ter rok za oddajo / odpiranje ponudb je bil podaljšan.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.