Dosje javnega naročila 002554/2020
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP PISARNIŠKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.000,00 EUR

JN002554/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2020
JN002554/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
JN002554/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN002554/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2020
JN002554/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002554/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MARKO ŠVARA
marko.svara@rtvslo.si
+386 14752193

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17151
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP PISARNIŠKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: JN-B0906
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega potrošnega materiala. Tehnične specifikacije posameznih artiklov, ki so predmet javnega naročila, so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in/ali iz Specifikacije predračuna (OBR-4).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega potrošnega materiala. Tehnične specifikacije posameznih artiklov, ki so predmet javnega naročila, so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in/ali iz Specifikacije predračuna (OBR-4).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.06.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2020   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnila in potrditve:

15. FLOMASTER PALETMARKER RAZLIČNE BARVE 2.5MM (Sled pisanja med 1mm in 3mm) - Ali pravilno razumemo vašo navedbo in lahko ponudimo flomaster, ki ima sled pisanja 2 mm?

23. KOCKA BELA LEPLJENA (Velikost lističev vsaj 80mm in ne več kot 100mm, vsaj 200 in ne več kot 400 lističev) - Proizvajalci kock deklarirajo velikosti kock, torej velikost lističa in višino kocke. Podatki o številu lističev pa so vedno zelo približni. Ker ne poznamo proizvajalca, ki proizvaja kocko, ki ima med 200 in 400 lističev prosimo, da navedete proizvajalca, ki izpolnjuje vaše zahteve. 200-400 lističev pomeni, da je kocka višine cca. 2 - 4 cm. V nasprotnem primeru prosimo da potrdite, da lahko ponudimo kocko, ki ima lističe velikosti vsaj 80mm in ne več kot 100mm, višine vsaj 5 cm.

60. MAPA S KOVINSKO SPONKO A4 (Plastificirana) - Ali želite kartonsko mapo s kovinsko sponko ali plastificirano mapo (mapo izdelano iz PP ali PVC materiala) s kovinsko sponko?

65. NOŽ TEHNIČNI 18/5 KOVINSKO OHIŠJE - Ali lahko ponudimo nož tehnični, ki ima kovinsko vodilo za rezilo in ne kovinskega ohišja?

81. REGISTER PREGRADNI A4 (Vsaj 10 in ne več kot 20 kosov v kompletu, PVC) - Register v materialu PVC nam ni poznan. Slovenski proizvajalci ga izdelujejo v materialu karton. Tuji proizvajalci ga izdelujejo v materialu PP-polipropilen Ali lahko ponudimo register iz PP materiala?

82. REGISTER PREGRADNI A4 A-Ž (25 kosov (A-Ž) v kompletu, PVC) - Register v materialu PVC nam ni poznan. Slovenski proizvajalci pa ga izdelujejo v materialu karton. Tuji proizvajalci ga izdelujejo v materialu PP-polipropilen in nimajo črk Č,Š,Ž, poleg tega so nekatere črke združene. Ali je lahko ponudimo register pregradni PP A4 A-Z?

85. REGISTER PREGRADNI A4 A-Ž (25 kosov (A-Ž) v kompletu, PP) - Slovenski proizvajalci pa ga izdelujejo v materialu karton. Tuji proizvajalci ga izdelujejo v materialu PP-polipropilen in nimajo črk Č,Š,Ž, poleg tega so nekatere črke združene. Ali je lahko ponudimo register pregradni PP A4 A-Z?

88. REGISTER PREGRADNI A4 A-Ž (25 kosov (A-Ž) v kompletu, karton) - Večina slovenskih proizvajalcev, ki izdeluje registre A-Ž, v ponudbi nima 25 kosov, ker so nekatere črke združene (npr. Z/Ž). Ali lahko ponudimo standardne kartonske registre v kompletu A-Ž?

108. SPONKE ZA SPENJAČ ŠT.10 NIKO (ali enakovredno) (Komplet 1000/1) - Proizvajalec NIKO je že pred leti ukinil proizvodnjo zahtevanih sponk, zato prosimo, da umaknete zahtevo oz. navedbo "NIKO".

115. ŠKARJE 21CM KOVINSKE (Celotne škarje morajo biti kovinske) - Ali lahko ponudimo škarje, ki odstopajo do +1cm?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je na svoji strani objavil popravek Specifikacije predračuna (OBR-4) iz katerega so razvidne spremenjene zahteve. Ne glede na to, vam naročnik spodaj podaja odgovore na vprašanja:

Odgovor na zaporedno številko 15: Da, sled pisanja mora biti med 1mm in 3mm.
Odgovor na zaporedno številko 23: Naročnik svoje zahteve in opisa ne bo spreminjal. Naročnik je mnenja, da je diskrepanca med 200 in 400 lističi dovolj velika, da lahko ponudniki ponudijo ustrezen artikel.
Odgovor na zaporedno številko 60: Naročnik želi mapo iz materiala PVC ali PP.
Odgovor na zaporedno številko 65: Ohišje je lahko ali plastično ali kovinsko, zahtevano je kovinsko vodilo za rezilo.
Odgovor na zaporedno številko 81: Dovoljeno je ponuditi artikel ali iz PVC ali PP.
Odgovor na zaporedno številko 82, 85 in 88: Naročnik je ocenil, da teh artiklov ne potrebuje, zato so odstranjeni iz Specifikacije predračuna (OBR-4).
Odgovor na zaporedno številko 108: Oznaka NIKO je kot usmeritev. Pri artiklu je zapisano (ali enakovredno). Naročnik zapisa ne bo spreminjal.
Odgovor na zaporedno številko 115: Kovinske škarje so lahko dolžine od 18 do 23 cm.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.05.2020   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentaciji navajate, da morajo biti ponudbe izdelane v slovenskem jeziku. Poleg tega imate v tehničnih specifikacijah navedene zahteve za »pisarniški papir«. Ker so proizvajalci papirja tujci, so tudi certifikati in dokazila v tujem jeziku običajno v angleškem jeziku. Ali lahko priložimo dokazila v tujem jeziku?

V obrazec Specifikacija predračuna (OBR-4) moramo ponudniki vpisati proizvajalca in model/tip artikla, ki ga ponujamo. Ker je zaradi različnih virov dobav pri dobaviteljih včasih proizvajalca težko določiti, vas prosimo, da lahko, da v primeru, če ne moremo nedvoumno zapisati proizvajalca, lahko zapišemo blagovno znamko artikla.

V tehničnih specifikacijah navajate: »Pri vseh artiklih, pri katerih je v Specifikaciji predračuna (OBR-4) zapisan proizvajalec in/ali model / tip artikla, lahko ponudniki ponudijo drug enakovreden artikel, ki izpolnjuje vse lastnosti zahtevanega artikla oziroma jih presega. V tem primeru morajo ponudniki v Specifikaciji predračuna (OBR-4) vpisati ime proizvajalca / model / tip.«
Ali pravilno razumemo in v primeru, da ima zahtevani artikel samo opis brez navedbe proizvajalca in/ali model / tip artikla, v stolpec D - Proizvajalec / Model, ni potrebno vpisati nič?

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,
Naročnik je pripravil spremembo Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je dostopna na istem spletnem naslovu kot prvotna Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob tem podajamo še odgovore na vaša vprašanja.

Odgovor na prvo vprašanje: certifikati (ali druga dokazila) so lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.

Odgovor na drugo vprašanje: naročnik je spremenil navodila. Ponudniki morajo vpisati »Proizvajalec ali Model ali Tip, ki ga ponudnik ponuja (ustrezna oznaka artikla, s katero je mogoče preveriti tehnične karakteristike)«. Popravek Specifikacije predračuna (OBR-4) je objavljen na spletnem naslovu naročnika.

Odgovor na tretje vprašanje: ponudniki morajo pri vseh artiklih vpisati »Proizvajalec ali Model ali Tip, ki ga ponudnik ponuja (ustrezna oznaka artikla, s katero je mogoče preveriti tehnične karakteristike)«.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.05.2020   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo potrditev za:

39. KUVERTA RUMENA B5 SILIKON Standardne kuverte so bele in rjave. Ali lahko ponudimo rjave kuverte?
40. KUVERTA MODRA B6 Ali lahko ponudimo kuverte s silikonskim trakom?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je na svoji strani objavil popravek Specifikacije predračuna (OBR-4) iz katerega so razvidne spremenjene zahteve. Ne glede na to, vam naročnik spodaj podaja odgovore na vprašanja:

Odgovor na zaporedno številko 39: Zahtevana je KUVERTA RJAVA B5 SILIKON.
Odgovor na zaporedno številko 40: Zahtevana je KUVERTA MODRA B6 SILIKON.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.05.2020   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnila in potrditve za:

48. LUKNJAČ Leitz 5008 (ali enakovredno) (Kovinski, namizni, za 25 listov, dve luknji, pvc formatno vodilo) Luknjač Leitz 5008 je deklariran za luknjanje 30 listov. Ali lahko ponudimo luknjač, ki luknja do 30 listov?

86. SPENJAČ KLEŠČE LEITZ 5549 (ali enakovredno) (spenjalne klešče, ročni, kovinski, za sponke 24/6, vsaj 40 listov) Spenjač Leitz 5549 je deklariran kot spenjač, ki spenja do 40 listov in ne vsaj 40 listov. Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo spenjač, ki spenja do 40 listov, kot spenjač Leitz 5449.


ODGOVOR
Spoštovani,

Vezano na vprašanje za artikel pod številko 48 vam podajamo naslednji odgovor: naročnik zahteva luknjač, s katerim je mogoče preluknjati najmanj (vsaj) 25 listov. Če ponujeni luknjač lahko preluknja tudi 30 listov, je naročnikov pogoj izpolnjen, saj se le-ta nanaša na 25 listov.

Vezano na vprašanje za artikel pod številko 86 vam podajamo naslednji odgovor: glede na karakteristike zahtevanega spenjača Leitz 5549 je jasno, da je spenjač zmožen speti do 40 listov. Naročnik z zapisom vsaj 40 listov ponudnikov omogoča, da ponudijo spenjač, ki lahko spne tudi več kot 40 listov. Do 40 listov in vsaj 40 listov pod črto še vedno pomeni, da zahtevan in ponujen spenjač morata speti 40 listov.

Lep pozdrav.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo in potrditev:
75. RAVNILO 30cm Ali lahko ponudimo plastično ravnilo?
76. RAVNILO 40cm Ali lahko ponudimo plastično ravnilo?
77. RAVNILO 50cm Ali lahko ponudimo plastično ravnilo?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

ponudniki morajo ponuditi plastična ravnila. Naročnik je zato objavil popravek Specifikacije predračuna (OBR-4), kjer je pri artiklih po zaporednimi številkami 75, 76 in 77 dodal zahtevo: Material: plastičen.

Lep pozdrav.VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na artikel pod zap.št. 23. - KOCKA BELA LEPLJENA - Velikost lističev vsaj 80mm in ne več kot 100mm, vsaj 200 in ne več kot 400 lističev
in vaš odgovor: »Naročnik svoje zahteve in opisa ne bo spreminjal. Naročnik je mnenja, da je diskrepanca med 200 in 400 lističi dovolj velika, da lahko ponudniki ponudijo ustrezen artikel.«

Poudarjamo, da artikel z navedenimi zahtevami NE OBSTAJA.

Torej ponudniki ne moremo ponuditi nekaj kar ne obstaja. Ponudimo lahko le kocke, ki imajo navedene velikosti lističev in višino, ki je visoka vsaj 5 cm. Če pa želite tanjšo kocko jo lahko po hrbtni oz, lepljeni strani pretrgate na polovico.

Prosimo, da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo kocko katere višine je vsaj 5cm, v nasprotnem primeru prosimo, da navedete blagovno znamko in proizvajalca, ki izpolnjuje vaše zahteve.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je ponovno pregledal svoje zahteve in spremenil svoje zahteve. Na spletni strani naročnika se nahaja popravek Specifikacije predračuna (OBR-4).
Odgovor na zaporedno številko 23: Velikost lističev vsaj 80mm in ne več kot 100mm, višina kocke od 5 cm do 8 cm.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

23 KOCKA BELA LEPLJENA Velikost lističev vsaj 80mm in ne več kot 100mm, vsaj 200 in ne več kot 400 lističev - zanima nas ali je prišlo do napake in je popravek " vsaj 200 in ne več kot 400 lističev" po pomoti v tej vrstici in ne v naslednji torej pod zap. št. 24 kocka samolepilna? Če je vaš odgovor še vedno NE, prosimo za navedete proizvajalca, ki dela kocke s samo omenjenim številom lističev.

ODGOVOR

Spoštovani,
pri zahtevanih lastnostnih ni prišlo do napake. Kljub temu naročnik spreminja zahteve za artikel pod zaporedno številko 23. Nova Specifikacija predračuna (OBR-4) je naložena na spletni strani naročnika.

Odgovor na zaporedno številko 23: Velikost lističev vsaj 80mm in ne več kot 100mm, višina kocke od 5 cm do 8 cm.

Lep pozdrav.