Dosje javnega naročila 002593/2020
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Storitve: Spremljanje medijev (kliping) za Univerzo v Mariboru.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002593/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002593/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2020
JN002593/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002593/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351423/1_Dokumentacija_302_24_PCLIP.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17710
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Spremljanje medijev (kliping) za Univerzo v Mariboru.
Referenčna številka dokumenta: 302/24 - PCLIP/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev dnevnega spremljanja medijev (kliping) za Univerzo v Mariboru za obdobje 3 (treh) let - šteto od dneva sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila. Gre za proaktivno upravljanje podobe naročnika ter obvladovanje pozitivne in negativne publicitete, pri čemer je potrebno dnevno spremljanje objav v medijih po izbranih deskriptorjih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev dnevnega spremljanja medijev (kliping) za Univerzo v Mariboru za obdobje 3 (treh) let - šteto od dneva sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila. Gre za proaktivno upravljanje podobe naročnika ter obvladovanje pozitivne in negativne publicitete, pri čemer je potrebno dnevno spremljanje objav v medijih po izbranih deskriptorjih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2020   11:13
VPRAŠANJE št. 1
Spoštovani,

v dotično povpraševanje naročnika - Spremljanje medijev (kliping) za Univerzo v Mariboru - so tokrat vključene storitve,
ki so sicer posredno povezane s predmetom javnega naročila (spremljanje medijev oz. kliping), strokovno in izvedbeno pa gre za ločeno področje.

Govorimo o tem, da komunikacijsko svetovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za naročnik strokovno ni in ne more biti del spremljanja medijev/klipinga, kar je predmet javnega naročila. Še več, temu delu je pri samemem ocenjevanju dodana tudi precejšnja teža.

Ker za komunikacijske storitve obstajajo drugi strokovnjaki in ponudniki, menimo da gre za neustrezno in neprimerno združevanje nezdružljivih storitev znotraj enega javnega naročila. Zato nas zanima, ali gre za ponesrečen poizkus, neljubo pomoto ali namerno združevanje nezdružljivega?

Vljudno prosim za pojasnilo in popravke.

Z odličnim spoštovanjem,

za Kliping d.o.o.

Jure Habjanič,
direktor trženja in kadrovskih zadev

ODGOVOR št. 1
Naročnik pojasnjuje, da predmet javnega naročila ni strateško komuniciranje naročnika z javnostmi, ampak strateško komuniciranje naročnika s ponudnikom glede zbirk klipinga. Večkrat, predvsem ob kriznem komuniciranju, se pri naročniku pojavi potreba, da zbira tudi članke in informacije na temo, ki ni med njegovimi gesli, kar mu nato olajša odločanje.