Dosje javnega naročila 002584/2020
Naročnik: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJ V OKVIRU OPERACIJE »ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.947,00 EUR

JN002584/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002584/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN002584/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.06.2020
JN002584/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN002584/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN002584/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002584/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000
SI
Kranj
Slovenija
Rok Šimenc
info@bsc-kranj.si
+386 42817230
+386 42817249

Internetni naslovi
http://www.bsc-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351450/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_izdelava_študij_ARHITEKTURA_GORENJSKIH_VASI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17727
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA ŠTUDIJ V OKVIRU OPERACIJE »ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je IZDELAVA ŠTUDIJ V OKVIRU OPERACIJE »ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI«, po naslednjih sklopih:
1. SKLOP: IZVEDBA STORITEV ZA OBČINO BOHINJ
2. SKLOP: IZVEDBA STORITEV ZA OBČINO NAKLO
3. SKLOP: IZVEDBA STORITEV ZA OBČINO RADOVLJICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA STORITEV ZA OBČINO BOHINJ
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bohinj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa javnega naročila je izdelava tipološke študije arhitekture ter idejnih zasnov ureditve vaških trgov v vaseh Nomenj in Bitnje, v vsebini kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 20.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA STORITEV ZA OBČINO NAKLO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa javnega naročila je izdelava tipološke študije naselja Naklo, v vsebini, ki izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 20.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA STORITEV ZA OBČINO RADOVLJICA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa javnega naročila je izdelava tipološke študije naselij Dobrave, Zaloše in Ovsiše, v vsebini, ki izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 20.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2020   10:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2020   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Prosili bi za nekaj pojasnitev pri zahtevanih referencah za sklop 3 (Radovljica) na strani 16

1
Ali se za analizo prostorskih principov in tipologije šteje tudi takšna vsebina obravnavana v sklopu širšega elaborata oz. zasnove?

2
Glede na specifičnost zahtevanih referenc, predlagamo, da se časovno obdobje iz zadnjih treh (3) let) podaljša na zadnjih sedem (7) let in s tem omogoči širši krog potencialnih ponudnikov.


Lep pozdrav,

ODGOVOR
K tč 1: DA

K tč. 2: Naročnik za vse razpisane sklope javnega naročila podaljšuje referenčno časovno obdobje na zadnjih sedem (7) let, kar naj ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.