Dosje javnega naročila 004481/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava kompletov uporabniške zaščite
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 113.760,00 EUR

JN004481/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2020
JN004481/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN004481/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.09.2020
JN004481/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004481/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava kompletov uporabniške zaščite
Referenčna številka dokumenta: 4300-11/2020, NMVKUZ-4/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava kompletov uporabniške zaščite
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava kompletov uporabniške zaščite
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji za predmetno naročilo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, ki bo naveden v elektronskem pozivu, ki bo posredovan gospodarskim subjektom na njihove spletne naslove.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2020   13:00
Kraj: aplikacija e-Dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
1. V primeru le ene oddane ponudbe, ki v celoti izpolnjuje pogoje in zahteve naročnika iz teh navodil, se elektronska dražba ne bo izvršila, izvedena pa bodo pogajanja v kolikor bo ponudba presegala naročnikova zagotovljena sredstva.
Naročnik bo pogajanja izvedel tudi po izvedeni elektronski dražbi v primeru, v kolikor bi po izvedeni elektronski dražbi vse ponudbe presegale naročnikova zagotovljena sredstva. V tem primeru bo naročnik pogajanja izvedel samo s ponudniki, ki so oddali ponudbo na elektronski dražbi in katerih ponudbe so bile nedopustne samo iz razloga, ker presegajo naročnikova zagotovljena sredstva.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2020   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Nikjer v razpisni dokumentaciji ne najdemo ne obrazca predračuna in ne (okvirnih) količin predmeta ponudbe, ki jih naročnik nabavlja, niti predvidenega razporeda dobav v 36 mesecih, torej manjkajo ključni elementi javnega naročila.
Prosimo za kompletno razpisno dokumentacijo.
Hvala.

ODGOVOR
Iz točke 3 navodil iz razpisne dokumentacije je razvidno, da se bo naročilo oddalo z uporabo elektronske dražbe, preko informacijskega sistema e-Dražba, zato ni posebej obrazca predračun, ampak je predračun viden v aplikaciji e-Dražba. Iz vzorca pogodbe je razvidno, da bo naročnik prvo dobavo izvedel v roku 21 dni od obojestranskega podpisa pogodbe, ostalo blago pa bo naročnik naročal sukcesivno.Datum objave: 23.07.2020   08:46
1. VPRAŠANJE
Menimo, da objava postavk in količin predmeta javnega naročila samo na portalu e-dražba, ne pa tudi v osnovi razpisni dokumentaciji, zloraba javnega naročanja z namenom prikrivanja podatkov, saj je takšne podatke na portalu e-drazba zelo težko kasneje najti, naročnik se ni potrudil niti toliko, da bi objavil točno povezavo na portal (https://edrazbe.gov.si/edrazba-user/tend.do?tid=848). Po našem mnenju je to v nasprotju s 24. členom ZJN-3.
Zato te podatke v korist transparentnosti objavljamo namesto naročnika tudi na tem portalu:
-Pametna kartica 4500 kos
-USB čitalnik pametnih kartic 4500 kos
-Pametna kartica s pred izrezom za USB ključek 4500 kos
-USB pametni ključek 4500 kos
-Uporabniški programski paket za upravljanje kartice - okolje Windows - UPP Windows 3000 kos
-Uporabniški programski paket za upravljanje kartice -okolje Linux in Mac OS - UPP Linux/Mac 500 kos
-Orodje za inicializacijo kartice in prevzem potrdila -OI 10 kos

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji zajeto vse, kar je potrebno za pripravo dopustne ponudbe.Datum objave: 23.07.2020   08:48
2. VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da mora ponudnik dobaviti prvo dobavo v 21 dneh, ampak ne pojasni pa koliko od zgornje količine 9000 medijev in 4500 čitalnikov mora ponudnik dobaviti v 21 dneh po podpisu pogodbe, pa vendar je to za vsakega ponudnika zelo pomemben podatek, saj zaloge pri proizvajalcih ne čakajo ravno na MJU. Prosimo naročnika, da vnaprej poda vsaj količine za prvo dobavo, ki jih mora zanesljivo poznati in verjetno niso poslovna skrivnost. Sicer bomo upravičeno domnevali, da te parametre pozna samo nek priviligiran ponudnik po neuradni poti in lahko s tem pravočasno pripravi zalogo in tudi finančno optimizira ponudbo in ima s tem prednost pred drugimi ponudniki, ki morajo v ceno vključiti poslovno tveganje.

ODGOVOR
Naročnik podaja okvirne količine za prvo dobavo:
- Pametna kartica - 1000 kos
- USB čitalnik pametnih kartic - 1000 kos
- Pametna kartica s pred izrezom za USB ključek - 1000 kos
- USB pametni ključek - 1000 kos
- Uporabniški programski paket za upravljanje kartice - okolje Windows - UPP Windows - 700 kos
- Uporabniški programski paket za upravljanje kartice -okolje Linux in Mac OS - UPP Linux/Mac - 100 kos
- Orodje za inicializacijo kartice in prevzem potrdila -OI - 10 kos

Naročnik podaljšuje rok prve dobave na 40 dni. S tem pojasnilom bo naročnik pred podpisom pogodbe dopolnil pogodbo in tehnične specifikacije, ki so priloga dokumentacije predmetnega naročila.
Datum objave: 23.07.2020   08:49
3. VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da rok prve dobave 21 dni podaljša na normalen rok v tej branži, ki je recimo 8 tednov. Kratek rok kaže na netransparentnost oz. na morebitni dogovor z znanim ponudnikom in je v nasprotju z željo naročnika, da transparentno pridobi najugodnejšo ponudbo. Po nam znanih podatkih, bi se lahko naročnik na novo nabavo pripravljal polnih zadnjih 5 let od zadnjega tovrstnega javnega naročila in prav nobene potrebe ni stiskati ponudnike s tako nerealnimi roki oz. na ta način zmanjševati nabor potencialnih ponudnikov. Še več, naročnik v tem naročilu ne zahteva samo nekih standardnih produktov s police, ampak celo potiskane s svojo grafično predlogo, kar še podaljša čas izdelave vsaj za nekaj tednov, pri čemer je pri tisku zelo pomembno vedeti količino, saj le ta v bistveni meri določa ceno tiskanja. Naročnik bi lahko objavil tudi vsaj okvirni plan drugih dobav v 36 mesečnem obdobju.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok prve dobave na 40 dni. S tem pojasnilom bo naročnik pred podpisom pogodbe dopolnil pogodbo in tehnične specifikacije, ki so priloga dokumentacije predmetnega naročila.
Naročnik je v predhodnem odgovoru podal okvirne količine za prvo dobavo, nadalnje dobave bodo potekale sukcesivno.
Datum objave: 23.07.2020   08:52
4. VPRAŠANJE
Ali naročnik lahko pojasni zakaj nabavlja 9000 medijev (4500 kartic + 4500 USB ključkov) in samo 3500 licenc za upravljanje medijev, če vemo, da vsak medij za hranjenje digitalnih certifikatov potrebuje programsko licenco (middleware) ?

ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah, ki so priloga pogodbe in del razpisne dokumentacije naročila, je v točki 2 pod alinejo Zahteve za programski paket na okolju Microsoft Windows, v točki e zapisano, da se bo omenjeni programski paket uporabljal na največ 3000 delovnih postajah naročnika, saj je v okolju Microsoft Windows za komunikacijo med pametnim medijem in OS primarno predvidena uporaba minidriverja, uporabniški programski paket pa se bo uporabljal izjemoma, v primeru potrebe po uporabi naprednih funkcij, npr. ponastavitev gesla.Datum objave: 23.07.2020   08:53
5. VPRAŠANJE
Nikjer v razpisni dokumentaciji ne zasledimo vzdrževanja za programski paket, ki je glede na spremembe v računalniškem svetu (nadgradnje operacijskih sistemov, nadgradnje drugih programov, ki uporabljajo digitalne certifikate, varnostni popravki) praktično nujno pri tovrstni opremi. Poudarjamo, da je garancija drug pojem in ne krije tovrstnih nadgradenj.

ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah, ki so priloga pogodbe in del razpisne dokumentacije naročila, je v točki 2 pod alinejo Splošne zahteve, v točki f zapisano, da mora v uporabniški programski paket za upravljanje kartice biti vključena dobava novih verzij, nadgradenj, posodobitev ali popravkov obstoječe programske opreme na delovnih postajah naročnika vsaj še eno leto po poteku pogodbe.Datum objave: 23.07.2020   14:13
6. VPRAŠANJE
Med "drugimi zahtevami" naročnik navaja tudi "deklarirana skladnost z eIDAS", kar je nejasen izraz. Zanima nas ali to pomeni, da naročnik zahteva dejanski certifikat (in za katere od 7 postavk), ali pa samo samodeklaracijo dobavitelja/proizvajalca o skladnosti, kar pa v industriji ni definiran pojem. Ali je glede na EU direktivo št. 910/2014 primerno za 3 leta vnaprej zahtevati produkte, ki niso potrjeno skladni s certifikatom neodvisne institucije?

ODGOVOR
V zvezi z zahtevo »deklarirana skladnost z eIDAS (Uredba (EU) št. 910/2014)« naročnik zahteva, da je ponujena oprema skladna z zahtevami navedene uredbe, še posebej z zahtevo glede varnostnega certifikata Common Criteria EAL 5+ / PP QSCD. Naročnik ne zahteva certifikata, saj zadostuje samodeklaracija dobavitelja/proizvajalca o skladnosti oziroma informacija, kje lahko to dejstvo naročnik sam preveri brez priloženih dokumentov. Naročnik zahteva, da bo dobavljena oprema v času veljavnosti pogodbe imela varnostni certifikat Common Criteria EAL 5+ / PP QSCD v skladu z določili EU Uredbe št. 910/2014.Datum objave: 23.07.2020   14:14
7. VPRAŠANJE
Kaj v zahtevah RD pomeni nelogična formulacija "večbarvni potisk pametnih kartic v standardni obliki in obliki pametnih ključev USB s podobo po predlogi naročnika"? Ali je potrebno tudi USB ključke potiskati z grafično podobo?

ODGOVOR
V obeh primerih je potrebno nosilec čipa, bodisi pametno kartico bodisi kartico s pred izrezom, potiskati po predlogi naročnika in dodati črtno kodo.Datum objave: 23.07.2020   14:14
8. VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik celotno naročilo še enkrat premisli in ga pripravi na transparenten in strokovno nesporen način, tudi tehnične zahteve so namreč precej strokovno pomanjkljive. Prav naročnik MJU, kamor spada tudi DJN, bi moral biti prvi zgled javnega naročanja v državi, s takšnim javnim naročilom je žal daleč od tega.

ODGOVOR
Na podlagi navedenega naročnik ne more pripraviti odgovora. Prosimo, da zastavite vprašanje.