Dosje javnega naročila 004297/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava SSL strežniških potrdil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 163.349,46 EUR

JN004297/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004297/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2020
JN004297/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2020
JN004297/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004297/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava SSL strežniških potrdil
Referenčna številka dokumenta: 4300-118/2019, NMVSSL-29/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava SSL strežniških potrdil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava SSL strežniških potrdil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji za predmetno naročilo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, ki bo naveden v elektronskem pozivu, ki bo posredovan gospodarskim subjektom na njihove spletne naslove.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2020   13:00
Kraj: aplikacija e-Dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
1. V primeru, da bo naročnik prejel le eno ponudbo ali, da bo prejel več ponudb, od katerih bo samo ena ponudba takšna, da bo v skladu z navodili lahko vabljena na dražbo, se dražba ne bo izvršila, pogajanja v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 pa bodo izvedena le v primeru, če bo prejeta ponudba nedopustna samo iz razloga, ker presega naročnikova zagotovljena sredstva.
V primeru prejema več ponudb in izvedeni elektronski dražbi bodo po zaključeni elektronski dražbi izvedena pogajanja v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 zgolj v primeru:
če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe, pri čemer se bo naročnik pogajal samo s tistimi ponudniki, ki v celoti izpolnjujejo pogoje in zahteve naročnika iz teh navodil, vendar pa njihove ponudbe še vedno presegajo naročnikova zagotovljena sredstva,
ali
če bo več ponudnikov, katerih ponudbe bodo dopustne, ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV, pri čemer se bo naročnik pogajal samo s tistimi ponudniki, ki bodo ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020