Dosje javnega naročila 002588/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup, dobava in instalacija dinamičnega mehanskega analizatorja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 138.720,76 EUR

JN002588/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002588/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2020
JN002588/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2020
JN002588/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002588/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sibila Podlesnik
sibila.podlesnik@bf.uni-lj.si
+386 13203038
+386 12565782

Internetni naslovi
http://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
ESPD: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17739
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, dobava in instalacija dinamičnega mehanskega analizatorja
Referenčna številka dokumenta: 402-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup, dobava in instalacija dinamičnega mehanskega analizatorja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava in instalacija dinamičnega mehanskega analizatorja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2020   09:36
Spoštovani,

naročnik bo v skladu s točko 3.3.1 razpisne dokumentacije priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila uspešno dobavil in instaliral inštrument istega modela, kot ga ponuja na tem javnem naročilu. Ob tem se upošteva inštrument istega modela tipa (model mora ustrezati karakteristikam, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji) ter primerljivega vrednostnega razreda.

Lep pozdrav.