Dosje javnega naročila 002738/2020
Naročnik: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 225.679,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002738/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002738/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN002738/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN002738/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN002738/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2021
JN002738/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.03.2021
JN002738/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
JN002738/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002738/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-206515
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Darja Dresler
darja.dresler@guest.arnes.si
+386 25611274

Internetni naslovi
https://www.vrtec-radgona.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17856
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže junčje, prašičje meso in izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže junčje, prašičje meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa in krompirja
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa in krompirja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Razna prehrana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razna prehrana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO jajca
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
9250
Gornja Radgona
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 6: zamrznjene ribe
je možna dostava 1x tedensko v četrtek?
Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.

LP

ODGOVOR
Dobava se vrši vsaj 2x tedensko do 10.00 ure kot je zapisano v razpisuDatum objave: 15.05.2020   09:25
VPRAŠANJE
vprašanje:

Naročnik, bo sklenil okvirni sporazum z več ponudniki za določen sklop, ali bo prvo leto (do odpiranja konkurence) naročal blago samo pri najugodnejšem ponudniku ali pri vseh ponudnikih s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 15.05.2020   09:44
VPRAŠANJE
Vprašanje:

ali lahko ponudimo najboljše možne približke gramaturi in preračunamo ceno na zahtevano gramaturo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Napišite živila, kjer želite približke.Datum objave: 20.05.2020   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vprašanje za sklop Mleko in mlečni izdelki
zap.štev. 46 Skuta Quark 25g - ali sprašujete po skuti Quark 250g?

Hvala za odgovor in lp.


ODGOVOR
Pravilna gramatura je 250 g.Datum objave: 21.05.2020   07:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za odgovor na spodnja vprašanja:
2 Instant polenta 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
4 Jušne kroglice 200g-ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
6 Jušni rezanci brezjajčni 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo 2kg ali 6kg, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
9 Kosmiči koruzni 500g brez dodan. Sladkorja, enakovredno Denel-ali lahko ponudimo gramaturo 750g?
10 Kosmiči ovseni 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo 500g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
13 Kvinoja 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo 500g? -ali lahko ponudimo gramaturo 500g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
26 Ribana kašica brez jajc 500g ta artikel ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo z jajci, če ne prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih.
27 Rezanci široki brezjajčni 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo 500g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
29 Široki rezanci-pirini 500 g-ali lahko ponudimo gramaturo 400g ali 250g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
32 Špageti brezjajčni 500g-ali lahko ponudimo gramaturo 1kg?
34 Testenine jušne brezglutenske 200g- ali lahko ponudimo gramaturo 300g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
35 Testenine jušne brezjajčne 500g- ali lahko ponudimo gramaturo 4kg brez jajc, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
37 Testenine jušne zvezdice 500g- ali lahko ponudimo gramaturo 200g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
38 Testenine jušni obročki 500g- ali lahko ponudimo gramaturo 250g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
42 Testenine krpice - večje brezjajčne 500g-ta artikel najdemo samo z jajci gramature 500g, ali pa brez jajc gramature 5kg? Kaj ponudimo?
54 Testenine brezglutenski svedri 500g- ali lahko ponudimo gramaturo 400g, ker željene gramature ne najdemo na trgu? Če jo ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko ki jo imate v mislih.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, lahko ponudite predlagane gramature in ustrezno preračunate.Datum objave: 21.05.2020   12:41
VPRAŠANJE
Sklop 11
ali lahko pri artiklih 2, 7 in 9 ponudimo pakiranje 2,5kg?

ODGOVOR
Ponudite količine kot so po razpisu.Datum objave: 21.05.2020   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali so količine v predračunu za 1 leto ali za celotno obdobje?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Količine so okvirne za 1 leto.Datum objave: 22.05.2020   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim za odgovore:
Sklop 8. Suho sadje
7 Mandlji- jedrca 200g-ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
10 Suhe slive brez koščic -ali lahko ponudimo gramaturo 200g?
11 Suhe fige 250 g -ali lahko ponudimo gramaturo 200g?
12 Suhe marelice BK 250 g -ali lahko ponudimo gramaturo 180g?
13 Suho sadje mešano 300g-ali lahko ponudimo gramaturo 180g?

Sklop 11. Zamrznjeno sadje in zelenjava
2 Borovnice 450g-ali lahko ponudimo gramaturo 500g?
7 Gozni sadeži 450g-ali lahko ponudimo gramaturo 750g?
9 Jagode 450g-ali lahko ponudimo gramaturo 750g?
12 Mešana zelenj. (cvetača, grah, korenje, stroč. fižol) 2,5kg-ali lahko ponudimo mešanico grah 35%, korenje rezano 25%, stročji fižol zelen 25%, sladka koruza 10%, rdeča paprika 5%?

Sklop 13. Sadni sokovi
5 Nektar borovnica min. 45 % sadni delež 1/1-ker ne najdemo na trgu željenega sadnega deleža, ali lahko ponudimo 40%sadni delež? Če ne, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.

Sklop 14. Razna prehrana
4 Cimet mleti 38 g-ali lahko ponudimo gramaturo 25g?
5 Čaj bebe 40g-ali lahko ponudimo gramaturo 60g?
19 Čaj zeleni 30g-ali lahko ponudimo gramaturo 40g?
21 Čičerika v zrnju 1/1-ali lahko ponudimo gramaturo 500g? Če ne, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.
22 Čičerika sterilizirana 300g, v stekl. emb., enakovred. Natureta-ali lahko ponudimo embalažo v konzervi gramature 400g?
23 Čokolada jedilna 200g-ali lahko ponudimo gramaturo 350g?
26 Čokoladni namaz 750g enakovred. Nutella-ali lahko ponudimo gramaturo 400g ki ima 13% lešnikov?
32 Fižol beli steriliziran 850g-ali lahko ponudimo gramaturo 50g?
35 Gobe suhe 0,25 kg --ali lahko ponudimo gramaturo 50g? Če ne, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.
40 Hren delikatesni 1000 g -ali lahko ponudimo gramaturo 650g?
43 Keksi masleni 460g* PETIT -ali lahko ponudimo gramaturo 230g?
45 Keksi polnozrnati 230g* enakovr. Grancereale -ali lahko ponudimo gramaturo 250g?
50 Klinčki celi 34 g -ali lahko ponudimo gramaturo 50g?
51 Klinčki mleti 34 g -ali lahko ponudimo gramaturo 20g?
52 Kokosova moka 200g -ali lahko ponudimo gramaturo 250g?
53 Kompot ananas 3100g -ali lahko ponudimo gramaturo 3,05g?
61 Kompot sadna solata 800g -ali lahko ponudimo gramaturo 820g?
63 Korneti vaflji prazni 150g -ali lahko ponudimo gramaturo 4,312g, ker gramature 150g ni več na trgu? Če ne, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.
65 Koruzni kosmiči 500 g brez dodanega sladkorja, enakovredno Denel -ali lahko ponudimo gramaturo 750g?
70 Kumina mleta 34 g-ali lahko ponudimo gramaturo 28g?
78 Majaron 100 g -ali lahko ponudimo gramaturo 130g?
80 Mak mleti 200g -ali lahko ponudimo gramaturo 170g?
89 Olive brez koščic vložene 850 g -ali lahko ponudimo gramaturo 920g?
98 Olje za cvrtje 2l -ali lahko ponudimo gramaturo 1l?
102 Paprika rdeča pečena, 1/1, paster. enakovr. Natureta-ali lahko ponudimo gramaturo 680g?
104 Paradiž.koncentrat,dv. konc.min.27%s.s., pasteriz.,stekl. emb.,enakovr. Natureta 580g -ali lahko ponudimo gramaturo 720g?
105 Paradižnik pelati v tetrapaku 800 g -ali lahko ponudimo gramaturo 400g?
108 Poper 20 g -ali lahko ponudimo gramaturo 50g?
111 Rdeča pesa pasteriz., v stekl. emb., 1000g, enakovr. Natureta -ali lahko ponudimo gramaturo 680g?
118 Riževi vaflji 100g-ali lahko ponudimo gramaturo 130g?
119 Riževi vaflji s čokolado 50g-ali lahko ponudimo gramaturo 65g?
121 Rožičeva moka 250g-ali lahko ponudimo gramaturo 250g?
122 Sardine v oljčnem olju 115g-ali lahko ponudimo gramaturo 120g?
129 Soda bikarbona 40 g -ali lahko ponudimo gramaturo 20g?
130 Soja suha 500g, brez GSO -ali lahko ponudimo gramaturo 200g?
131 Sojin jogurt 2x125g pak., navadni-ali lahko ponudimo gramaturo 125gx4?
133 Sojin desert okus čokolada/ vanilija; 115gx2 -ali lahko ponudimo gramaturo 125gx4?
140 Timijan 100 g -ali lahko ponudimo gramaturo 215g?
148 Želatina v prahu 10g -ali lahko ponudimo gramaturo 20g?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR
Sklop 8 - lahko ponudite predlagane gramature
Sklop 11 - za artikle pod zaporedno številko 2,7,9 lahko ponudite predlagane gramature. Za artikel pod zaporedno št. 12 pa želimo ravno to kombinacijo ( dopuščamo kombinacijo cvetača, grah, korenček brez stročjega fižola)
Sklop 13- lahko ponudite predlagano
Sklop 14- Pod zaporedno št. 63 korneti vaflji lahko ponudite pakiranje do 1500g. Pri artiklih pod zaporedno številko: 80,98,104,111,131 in 148 želimo ravno te gramature kot so v predračunu.
Za ostale artikle lahko ponudite predlagane gramature.
Datum objave: 22.05.2020   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri sklopu 14 imate:
29 Džem brusnični, 100% sadni, brez sladil, z manj sladkor., 450g- Ker izdelka 100% brusnica ne najdemo na tržišču ali lahko ponudimo:
-gramature 210g- Brusnice 40%,voda,sladkor,želirno sredstvo:pektin,antioksidant:askorbinska kislina, ingver 0,03%, klinčki 0,02%. Izdelano iz min. 40g sadja na 100g izdelka. Skupni sladkorji 39g na 100g.
ali
gramature 215g ali Brusnice 38%, voda, sladkor, želirno sredstvo: pektin, antioksidant: askorbinska kislina. . Izdelano iz 30g sadja na 100g. Skupni sladkorji 60g na 100g. ali 707400 Brusnica(55%), sladkor, glukozni sirup, limonin sok, jabolčni pektin.
Če ne smemo ponuditi nič od zgoraj navedenega, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.


30 Džem jagodni, 100% sadni, brez sladil, z manj sladkor., 450g- Ker izdelka 100% jagode ne najdemo na tržišču ali lahko ponudimo
ali gramature 215g -Jagode, zgoščen grozdni sok, limonin sok, želirno sredstvo: limonin pektin. Izdelano iz 66g sadja na 100g. Skupni sladkorji 36g na 100g
ali
gramature 320g Jagode 45%, sladkor, voda, želirno sredstvo: pektin, kislina: citronska kislina, antioksidant: askorbinska kislina, koncentrat iz korenčka in črnega ribeza Izdelano iz min. 45g sadja na 100g izdelka. Skupni sladkorji 36,9g na 100g
Če ne smemo ponuditi nič od zgoraj navedenega, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.


31 Džem marelični, 100% sadni, brez sladil, z manj sladkor., 450g -Ker izdelka 100% jagode ne najdemo na tržišču ali lahko ponudimo:
Gramature 240g -Marelice, grozdni sladkor, zgoščen limonin sok, želirno sredstvo: sadni pektin. Izdelano iz 100g marelic na 100g končnega izdelka
Ali
Gramature 340g - 50% s.d.marelice, sladkor, glukozni-fruktozni sirup, želirno sredstvo:pektin; sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina. Brez glutena
Če ne smemo ponuditi nič od zgoraj navedenega, prosim za blagovno znamko, ki jo imate v mislih. Hvala.
Hvala za odgovor.lp


ODGOVOR

Sklop 14 - da, ponudite naslednje zamenjave od predlaganih:
art. št.29 - zamenjava za 210 g pakiranje
art. št. 30 - zamenjava za 215 g pakiranje
art. št. 31 - zamenjava za 240g pakiranje