Dosje javnega naročila 002596/2020
Naročnik: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA KOTALNEGA PREKUCNIKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002596/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002596/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002596/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Aleksander Lipičar
aleksander.lipicar@komunala-ng.si
+386 53355300

Internetni naslovi
https://www.komunala-ng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351433/final.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351433/espd/final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17712
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA KOTALNEGA PREKUCNIKA
Referenčna številka dokumenta: 3-2020-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava vozila - kotalnega prekucnika. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu št. 1a - Tehnične specifikacije in zahteve naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava vozila - kotalnega prekucnika. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu št. 1a - Tehnične specifikacije in zahteve naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 29.04.2020
Konec: 22.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2020   11:00
Kraj: Portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na portalo je objavljena zgolj razpisna dokumentacija. V datoteki (final_espd), v kateri bi morala biti shranjen ESPD obrazec, je prav tako
razpisna dokumantacija.

Prosim za obrazložitev

ODGOVOR

Glede na podano stališče Ministrstva za javno upravo (Direktorata za javno naročanje), je uporaba ESPD obrazca obvezna v vseh postopkih javnega naročanja, razen v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti naročila. V slednjih primerih lahko naročnik predvidi oziroma sprejme običajno lastno izjavo, ki jo bodisi oblikuje sam ali obliko prepusti ponudnikom.

V našem primeru smo pripravili lastno krovno izjavo in obrazce, s katerimi ponudnik izkaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člen ZJN-3 in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Omenjena krovna izjava in obrazci so vsebovani v razpisni dokumentaciji, objavljeni na portalu e-naročanje.