Dosje javnega naročila 002594/2020
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: SORNIKI IN PUŠE, KI SO POTREBNI ZA VZDRŽEVANJE RAZLIČNIH STROJNIH NAPRAV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002594/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2020
JN002594/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002594/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Aleš Batinić
javnanarocila@rlv.si
+386 38996445

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351622/ZA_PORTAL.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/351622/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17753
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SORNIKI IN PUŠE, KI SO POTREBNI ZA VZDRŽEVANJE RAZLIČNIH STROJNIH NAPRAV
Referenčna številka dokumenta: 230 NP-0171/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava blaga»SORNIKI IN PUŠE, KI SO POTREBNI ZA VZDRŽEVANJE RAZLIČNIH STROJNIH NAPRAV«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava blaga »SORNIKI IN PUŠE, KI SO POTREBNI ZA VZDRŽEVANJE RAZLIČNIH STROJNIH NAPRAV«.

Ponudniki morajo ponuditi celotno specifikacijo predmeta naročila.

V kolikor ponudba ne bo zajemala celotne dobave blaga bo naročnik takšno ponudbo izključil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   12:01
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e- JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 08.05.2020 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka. Vsi morebitni odgovori na postavljena vprašanja so obvezujoči za ponudnike in postanejo sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2020