Dosje javnega naročila 900052/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN52/2020 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 24.04.2020
JN59/2020 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
Zahtevek za revizijo
    JN52/2020 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

Datum objave: 24. 4. 2020
Številka objave: JN52/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Sonja Jekovec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712357. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup zaščitne opreme za nadzor množic in nemirov (NMN)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: - čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice 600 kpl
- gumijevka/tonfa z držalom 600 kosov
- gasilni aparat s torbico 600 kosov
- ščit za vzdrževanje JRM 600 kosov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg 600 kpl
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice
1)KRATEK OPIS - čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice 600 kpl
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG - čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice 600 kpl
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Gumijevke/tonfe z držalom
1)KRATEK OPIS Gumijevke/tonfe z držalom 600 kosov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Gumijevke/tonfe z držalom 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA gasilni aparat s torbico
1)KRATEK OPIS gasilni aparat s torbico 600 kosov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG gasilni aparat s torbico 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ščiti za vzdrževanje JRM
1)KRATEK OPIS Ščiti za vzdrževanje JRM 600 kosov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ščiti za vzdrževanje JRM 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacijIII.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 137/2020-ON-PSPs, 430-165/2020
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 27. 5. 2020
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/4/2440-3449074148872911085/JN
_VAB_137_ON-PSPB_2020.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 5. 2020
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 5. 2020
Čas: 11:00
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, Ljubljana
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN59/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 20. 5. 2020
O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavo: JN52/2020 bi potrebovali zapis v angleščini ali vsaj specifikacijo željenega v tem jeziku. Naši poslovni partnerji so namreč v tujini, objavljenega razpisa v tujem jeziku pa ne najdemo.

Lep pozdrav.

Interexpogroup Holding Company
040/337-364

ODGOVOR
Naročnik nima na razpolago razpisne dokumentacije v angleščini. Objavljena je le v slovenskem jeziku.Datum objave: 11.05.2020   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na sklop 4.

Navedeno je, da lahko ponudnik ponudi ščit kot npr. od točno določenega proizvajalca ali enakovrednega, pri zadostitvi standardov pa navajate točno določeno NSN.

Če ponudimo enakovredni ščit drugega proizvajalca, ima v tem primeru ščit drugo NSN številko.
Prosimo, da umaknete zahtevo po NSN.


ODGOVOR
Navedena NSN številka se črta iz točke 4 "Zadostitev szandardom". Ponujeno blago mora imeti NSN številko. Ponudnik navede NSN številko ponujenega blaga.Datum objave: 11.05.2020   09:04
VPRAŠANJE
»Ali je gasilni aparat z naslednjimi specifikacijami:

- Uporaba z eno roko, možno tudi neposredno iz torbice
- Torbica v več barvah, tudi črni
- Možnost gašenje požara na človeku
- Preprečevanje ponovnega vžiga
- Širok spekter gašenja požarov, razredi A (razne gorljive trdne snovi), B (vnetljiva snov iz molotovke) in F (v razred F spadajo tudi pnevmatike)
- Nenevaren za ljudi, okolju prijazen in ne korodira
- Mere 235 x 63,5 x 63,5, masa polnila 0,368 kg

Za razpisno dokumentacijo MORS 137/2020-ON-PSPs ustrezen?«


ODGOVOR
Gasilni aparat mora ustrezati vsem zahtevam naročnika, tudi velikosti in teži. Ponudnik mora kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, s publikacijami proizvajalca ter tehničnimi in uporabniškimi podatki (v slovenskem ali angleškem jeziku), dokazati izpolnjevanje vseh zahtev že ob oddaji ponudbe, tudi mase celotnega aparata za katero navajate, da ni dosegljiva.

NAROČNIK SPREMINJA TOČKO 3 "TEHNIČNE ZAHTEVE", 3.1, kot sledi:
- Teža: max. 500 g
- Velikost max. 50 mm x 400 mm
- Minimalni čas delovanja: 40 s
- Torbica za gasilni aparat mora omogočati pritrditev na pas (min 50 mm). Biti mora črne barve in namensko izdelana za ponujeni gasilni aparat.
- Okolju prijazno in osebam neškodljivo gasilno sredstvo.
- Varna in učinkovita uporaba z eno roko.
- Rok uporabe: min. 5 let

Datum objave: 19.05.2020   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Prosimo vas, če lahko iz prvega sklopa izločite čelado z vizirjem in ščitnikom vratu tilnika (kot n.pr. čelada MSA Gallet MO 5001R, model GA5011-R ali enakovredno) in zaščitno masko s torbico (kot n.pr. maska MSA Gallet 3S-H-5001 ali enakovredno).
Na trgu je nekaj intervencijskih čelad in mask, ki bi lahko ustrezale vašim zahtevam, vendar pa so ostali artikli iz sklopa (zaščita nog in rok) tako specifični, da ustreza samo Protecop zaščitna oprema. Opremo tega francoskega proizvajalca ekskluzivno distribuira slovensko podjetje, tako da ponudbe neposredno od proizvajalca ne more dobiti nihče drug. Zato prosimo, če se lahko prvi sklop razdeli.


ODGOVOR
Naročnik bo sklop 1 razdelil kot predlagano na dva dela (en del čelada in zaščitna maska, drugi del ščitniki in rokavice) ter podaljšal rok za oddajo ponudb. Popravek objave javnega naročila bo v kratkem objavljen na portalu javnih naročil. Naročnik bo objavil tudi popravek razpisne dokumentacije.