Dosje javnega naročila 900052/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 979.240,32 EUR

JN52/2020 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 24.04.2020
JN59/2020 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN62/2020 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN52/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN112/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 01.09.2020
JN112/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2020
JN112/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2020
JN112/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2020
Zahtevek za revizijo
    JN52/2020 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2020/S 083-197721
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

Datum objave: 24. 4. 2020
Številka objave: JN52/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Sonja Jekovec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712357. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup zaščitne opreme za nadzor množic in nemirov (NMN)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: - čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice 600 kpl
- gumijevka/tonfa z držalom 600 kosov
- gasilni aparat s torbico 600 kosov
- ščit za vzdrževanje JRM 600 kosov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg 600 kpl
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice
1)KRATEK OPIS - čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice 600 kpl
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG - čelade z vizirjem, zaščitne maske s torbico, ščitniki za zaščito telesa in rokavice 600 kpl
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Gumijevke/tonfe z držalom
1)KRATEK OPIS Gumijevke/tonfe z držalom 600 kosov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Gumijevke/tonfe z držalom 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA gasilni aparat s torbico
1)KRATEK OPIS gasilni aparat s torbico 600 kosov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG gasilni aparat s torbico 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ščiti za vzdrževanje JRM
1)KRATEK OPIS Ščiti za vzdrževanje JRM 600 kosov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ščiti za vzdrževanje JRM 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacijIII.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 137/2020-ON-PSPs, 430-165/2020
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 27. 5. 2020
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/4/2440-3449074148872911085/JN
_VAB_137_ON-PSPB_2020.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 5. 2020
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 5. 2020
Čas: 11:00
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, Ljubljana
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN59/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 20. 5. 2020
  • JN62/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 29. 5. 2020

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavo: JN52/2020 bi potrebovali zapis v angleščini ali vsaj specifikacijo željenega v tem jeziku. Naši poslovni partnerji so namreč v tujini, objavljenega razpisa v tujem jeziku pa ne najdemo.

Lep pozdrav.

Interexpogroup Holding Company
040/337-364

ODGOVOR
Naročnik nima na razpolago razpisne dokumentacije v angleščini. Objavljena je le v slovenskem jeziku.Datum objave: 11.05.2020   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na sklop 4.

Navedeno je, da lahko ponudnik ponudi ščit kot npr. od točno določenega proizvajalca ali enakovrednega, pri zadostitvi standardov pa navajate točno določeno NSN.

Če ponudimo enakovredni ščit drugega proizvajalca, ima v tem primeru ščit drugo NSN številko.
Prosimo, da umaknete zahtevo po NSN.


ODGOVOR
Navedena NSN številka se črta iz točke 4 "Zadostitev szandardom". Ponujeno blago mora imeti NSN številko. Ponudnik navede NSN številko ponujenega blaga.Datum objave: 11.05.2020   09:04
VPRAŠANJE
»Ali je gasilni aparat z naslednjimi specifikacijami:

- Uporaba z eno roko, možno tudi neposredno iz torbice
- Torbica v več barvah, tudi črni
- Možnost gašenje požara na človeku
- Preprečevanje ponovnega vžiga
- Širok spekter gašenja požarov, razredi A (razne gorljive trdne snovi), B (vnetljiva snov iz molotovke) in F (v razred F spadajo tudi pnevmatike)
- Nenevaren za ljudi, okolju prijazen in ne korodira
- Mere 235 x 63,5 x 63,5, masa polnila 0,368 kg

Za razpisno dokumentacijo MORS 137/2020-ON-PSPs ustrezen?«


ODGOVOR
Gasilni aparat mora ustrezati vsem zahtevam naročnika, tudi velikosti in teži. Ponudnik mora kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, s publikacijami proizvajalca ter tehničnimi in uporabniškimi podatki (v slovenskem ali angleškem jeziku), dokazati izpolnjevanje vseh zahtev že ob oddaji ponudbe, tudi mase celotnega aparata za katero navajate, da ni dosegljiva.

NAROČNIK SPREMINJA TOČKO 3 "TEHNIČNE ZAHTEVE", 3.1, kot sledi:
- Teža: max. 500 g
- Velikost max. 50 mm x 400 mm
- Minimalni čas delovanja: 40 s
- Torbica za gasilni aparat mora omogočati pritrditev na pas (min 50 mm). Biti mora črne barve in namensko izdelana za ponujeni gasilni aparat.
- Okolju prijazno in osebam neškodljivo gasilno sredstvo.
- Varna in učinkovita uporaba z eno roko.
- Rok uporabe: min. 5 let

Datum objave: 19.05.2020   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Prosimo vas, če lahko iz prvega sklopa izločite čelado z vizirjem in ščitnikom vratu tilnika (kot n.pr. čelada MSA Gallet MO 5001R, model GA5011-R ali enakovredno) in zaščitno masko s torbico (kot n.pr. maska MSA Gallet 3S-H-5001 ali enakovredno).
Na trgu je nekaj intervencijskih čelad in mask, ki bi lahko ustrezale vašim zahtevam, vendar pa so ostali artikli iz sklopa (zaščita nog in rok) tako specifični, da ustreza samo Protecop zaščitna oprema. Opremo tega francoskega proizvajalca ekskluzivno distribuira slovensko podjetje, tako da ponudbe neposredno od proizvajalca ne more dobiti nihče drug. Zato prosimo, če se lahko prvi sklop razdeli.


ODGOVOR
Naročnik bo sklop 1 razdelil kot predlagano na dva dela (en del čelada in zaščitna maska, drugi del ščitniki in rokavice) ter podaljšal rok za oddajo ponudb. Popravek objave javnega naročila bo v kratkem objavljen na portalu javnih naročil. Naročnik bo objavil tudi popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 26.05.2020   07:52
VPRAŠANJE
Ali naročniku ustreza tonfa s kovinsko/jekleno sredico, oblečena v nezlomljiv poliamid (nylon), dolžine 600mm, teže 600g ? Tonfa je zato praktično neuničljiva.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne. Tonfa mora biti izdelana iz enovitega materiala.

Naročnik DODAJA v sklopu 2, točki 3.1 naslednje dodatne zahteve:
Teža: od 600 700 g.
Premer: 32 mm +- 5%
Tonfa mora imeti nosilec, ki se pritrdi na pas.
Datum objave: 26.05.2020   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik navaja za sklop 4, da mora bit ščit debeline do max 4mm.

Torej lahko nekdo ponudi ščit debeline 1mm, kar bo zagotovo ceneje, vendar pa za naročnika in uporabnika ne bolje, saj 1mm ščit ne more nuditi iste zaščite kot npr. 4mm ščit. Hkrati pa v neenakopraven položaj postavlja ponudnike, ki nudijo 4mm ščit in tiste, ki nudijo tanjše ščite.

Predlagamo, da naročnik zahteva točno debelino ščita z določenim % odstopanjem

ODGOVOR
V sklopu 4, naročnik SPREMINJA peto alinejo točke 3.1 tako, da glasi: debelina: 4mm +/- 5%.Datum objave: 26.05.2020   07:54
VPRAŠANJE
Prosimo za ustrezno korekcijo zahteve pri sklopu 1 - točka 3.2.

Notranja tkanina naj bo izdelana iz 100% bombaža in naj bo ognjevarna.

100% bombaž ni ognjevaren.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pri točki 3.2: NAZIV OPREME: ŠČITNIK ZA ZGORNJI IN SPODNJI DEL NOG, VKLJUČNO Z ZAŠČITO GENITALIJ, SE SPREMENI enajsta alineja kot sledi:
Notranja tkanina mora biti ognjevarna.
Datum objave: 26.05.2020   07:55
VPRAŠANJE
Glede sklopa 3 imamo vprašanje in sicer, če je določena teža in premer tonfe?

Ali moramo s tonfo ponuditi tudi nosilec za tonfo?

ODGOVOR
Da.
Naročnik dodaja v sklopu 2, točki 3.1 naslednje dodatne zahteve:
Teža: od 600 700 g.
Premer: 32 mm +- 5%
Tonfa mora imeti nosilec, ki se pritrdi na pas.
Datum objave: 26.05.2020   07:57
VPRAŠANJE
Vprašanje SKLOP 1 - ščitniki

Ali naročniku ustreza komplet ščitnikov za celotno telo (full body armor - non ballistic) ?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Full body armor non balistic ni primeren za delo pripadnikov SV.Datum objave: 26.05.2020   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnila in odgovore na spodnja vprašanja.

SKLOP 1

Čelada z vizirjem in ščitnikom vratu

Točka 1.2.
ZAHTEVA: Školjka čelade mora biti izdelana iz brizganega polikarbonata, ki je odporen proti udarcem.

VPRAŠANJE: ali se lahko uporabi drugačna tehnologija izdelave in drugi materiali, ki imajo enake oz. boljše lastnosti od brizganega polikarbonata?

ODGOVOR:
Lahko. V sklopu 1, SE SPREMENI točka 1.2, prva alineja kot sledi:
Školjka čelade mora biti izdelana iz brizganega polikarbonata, ki je odporen proti udarcem ali podobnega materiala, ki omogoča enakovredno ali boljšo zaščito.


Točka 1.3.
ZAHTEVA: Snemljiv, zamenljiv in izbočen vizir
VPRAŠANJE: prosimo za pojasnilo, kateri IZBOČEN VIZIR je zahtevan, kajti naveden primer čelade MSA Gallet MO 5001R ima 2 različna vizirja

ODGOVOR:
Kot navedeno v sedmi alineji je zahtevan tisti, ki omogoča nošenje zaščitne maske.


ZAHTEVA: Notranjost čelade mora biti obložena z močnejšo oblazinjeno podlogo debeline vsaj 20 mm, ki absorbira udarce in mrežo iz karbon-kevlar materiala, ki mora biti ognjevarna.
VPRAŠANJE: ali lahko namesto karbon-kevlar materiala ponudimo drug material, z enakimi lastnostmi ognjevarnosti

ODGOVOR:
Lahko. Ob pogoju, da izpolnjuje vse ostale zahteve glede zaščite in funkcionalnosti.
V sklopu 1, SE SPREMENI točka 1.3, druga alineja kot sledi:
Notranjost čelade mora biti obložena z močnejšo oblazinjeno podlogo debeline vsaj 20 mm, ki absorbira udarce in mrežo iz karbon-kevlar ali drugega materiala, enakovrednega glede zaščite in funkcionalnosti in mora biti ognjevarna.


ZAHTEVA: Trak okoli brade mora biti črne barve, izdelan iz poliestra ter ustreza vsem velikostim glave. S sprimnimi trakovi se regulira velikost. Deli, ki so v stiku s kožo morajo biti prekriti z usnjem.
VPRAŠANJE: ali se lahko velikost regulira tudi na drugačen način (ne s sprimnimi trakovi)

Lahko. Mora pa biti brezstopenjsko nastavljiv.
V sklopu 1, SE SPREMENI točka 1.3, šesta alineja kot sledi:
Trak okoli brade mora biti črne barve, izdelan iz poliestra, mora ustrezati vsem velikostim glave. Velikost se regulira s sprimnimi trakovi ali na drug brezstopenjski način. Deli, ki so v stiku s kožo morajo biti prekriti z usnjem.


ZAHTEVA: Čelada mora imeti vgrajeni najmanj dve zunanji membrani za izboljšanje slišnosti in tri membrane na zadnjem delu čelade, ki omogočajo kroženje zraka.
VPRAŠANJE: ali je zadovoljivo, če ponudimo čelado brez membran, saj je ponujena čelada oblikovana tako, da omogoča izboljšano slišnost in kroženje zraka

ODGOVOR:
Lahko, če nudi enakovredno ali boljšo rešitev s katero se ne zmanjša površina zaščite glave.
V sklopu 1, SE SPREMENI točka 1.3, osma alineja kot sledi:
Čelada mora imeti vgrajeni najmanj dve zunanji membrani za izboljšanje slišnosti in tri membrane na zadnjem delu čelade, ki omogočajo kroženje zraka ali drugo enakovredno oz. boljšo rešitev s katero pa se ne zmanjša površina zaščite glave.


Ščitniki za zaščito telesa (trup/torzu, roke in noge) ter rokavice

Točka 2.1
Iz teksta ni jasno razvidno, katere dele telesa morajo ščitniki ščititi, kajti na vrhu strani 15 ščitnik trupa ni naveden, na strani 19 pa je.
Prosim za navedbo, katere dele telesa morajo ščitniki zaščititi.

ODGOVOR:
Ščitniki morajo ščititi ramena, zgornji in spodnji del rok, nog ter genitalije. Trup se črta iz zahtev.

Pri točki 3.1: ZAŠČITA RAMEN IN ROK, SE SPREMENI DODA enajsta alineja kot sledi:
Oba ramenska ščitnika (L in D) morata biti med seboj povezana z mrežico, ki ne ovira namestitve taktično zaščitnega jopiča SV.


Točka 3.2. (str.21)
ZAHTEVA: Notranja tkanina naj bo izdelana iz 100% bombaža in naj bo ognjevarna.
VPRAŠANJE: normalno bombaž ni ognjevaren, temveč gori. Da bi dosegli željeno zaščito, bi bilo potrebno uporabiti bombaž s težkimi kemikalijami, kateri pa postane nevaren in lahko izzove razne kožne bolezni. Ali lahko ponudimo alternativno rešitev, katera je ognjevarna in udobna za nošenje?

ODGOVOR:
Pri točki 3.2: NAZIV OPREME: ŠČITNIK ZA ZGORNJI IN SPODNJI DEL NOG, VKLJUČNO Z ZAŠČITO GENITALIJ, SE SPREMENI enajsta alineja kot sledi:
Notranja tkanina mora biti ognjevarna.


SKLOP 3: Gasilni aparat s torbico

Točka 3.1
Zahteva: Minimalni čas delovanja: 40 s

menimo, da je bolj pomembna učinkovitost, kot pa čas praznjenja. Naročnik nikjer ne navaja stopnjo učinkovitosti gasilnega aparata. Vsak aparat, katerega uporaba je namenjena za gašenje požara, je testiran v ustreznem laboratoriju po njegovi učinkovitosti. Kar pomeni, koliko pogasi in ne v kolikšnem času. Aparat, ki v krajšem času pogasi več, je boljši. Iz tega razloga je zahtevo po minimalnem času delovanja nelogična. Ker naj bi se aparat uporabljal tudi za morebitno gašenje ljudi, je vsekakor pomembno, da se ga pogasi prej kot v 40 sek ali več. Torej, da je aparat učinkovitejši. Kar pa se lahko dokaže s tem, da je aparat prestal ustrezne teste, ki dokazujejo njegovo učinkovitost v posameznem razredu gašenja (ABCF).

Na podlagi zgornjih dejstev naročniku predlagamo, da omenjeno zahtevo po minimalnem času delovanja umakne ali pa jo nadomesti z zahtevo po učinkovitosti.

ODGOVOR:
Naročnik SPREMINJA točko 3. »TEHNIČNE ZAHTEVE«, 3.1, tako, da se črta zahteva po minimalnem času delovanja.


Točka 6
Zahteva: Dokazilo, da se lahko uporablja tudi za gašenje goreče osebe.

Opravili smo več kontaktov z ustreznimi organi, ki bi načeloma lahko podalo tako dokazilo, vendar nihče ni verodostojen niti nima izbrane podlage, na kateri bi lahko tako dokazilo izdal. Takega dokazila do sedaj še niso izdali. Res je, da je gasilno sredstvo okolju prijazno in ni škodljivo človeku, a njegova namembnost ne more biti uporaba za gašenje goreče osebe. Aerosol se uporablja za gašenje požarov tip ABCF.

Iz tega razloga naročniku predlagamo, da zahtevo po tovrstnem dokazilu umakne. Lahko pa se nadomesti z dokazilom, da je aerosol okolju prijazen in neškodljiv in nestrupen za človeka.

ODGOVOR:
V sklopu 3:GASILNI APARAT S TORBICO SE SPREMENI 6. točka tako, da se črta druga alineja.


SKLOP 4: Ščit za vzdrževanje JRM

Točka 3.1
Navedba: Mere: 600 x 1200 mm -/+ 3%

VPRAŠANJE: ali lahko ponudimo tudi ščit dimenzij 600x1000 mm?

Najlepša hvala

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja zahteve, ker bi s tem zmanjšal površino zaščitnega polja za uporabnika.


Naročnik bo v kratkem objavil čistopis razpisne dokumentacije v kateri bodo upoštevani vsi odgovori na vprašanja odgovorjena do 26. 5. 2020.Datum objave: 02.06.2020   13:48
VPRAŠANJE
Ali je ustrezna tonfa iz polipropilena teže ca. 450g, zahtevam po teži med 600-700g namreč ustrezajo tonfe iz polikarbonata.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne. Teža tonfe mora biti med 600 700 g.

Naročnik SPREMINJA v sklopu 2, točki 3.1. prvo alinejo z naslednjim besedilom:

Gumijevka/tonfa naj bo izdelana iz 100% polikarbonata.