Dosje javnega naročila 003786/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambenega blaga
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.478,72 EUR

JN003786/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.06.2020
JN003786/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN003786/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2020
JN003786/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN003786/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN003786/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN003786/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN003786/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
JN003786/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003786/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 115-278651
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352035/430-215-20-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17821
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambenega blaga
Referenčna številka dokumenta: 430-215/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambenega blaga
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Brezalkoholne pijače za CO Gotenica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Center za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, Kočevska Reka
II.2.4 Opis javnega naročila
Brezalkoholne pijače za CO Gotenica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Hitro zamrznjene domače pripravljene jedi za OP Tacen in PD Bohinj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15312000
15800000
15851220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno in PD na Skalci, Ribčev laz 59, Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
Hitro zamrznjene domače pripravljene jedi za OP Tacen in PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila in ribe za CO Gotenica
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
15229000
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Center za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, Kočevska Reka
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila in ribe za CO Gotenica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir lokalne pridelave za OP Tacen
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir lokalne pridelave za OP Tacen.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Veganski izdelki za OP Tacen in PD Bohinj
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
15540000
15550000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno in PD na Skalci, Ribčev laz 59, Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
Veganski izdelki za OP Tacen in PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarsko pecivo in piškoti za OP Tacen in PD Bohinj
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15812000
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno in PD na Skalci, Ribčev laz 59, Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarsko pecivo in piškoti za OP Tacen in PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sir, mehki sir in sir za žar za OP Tacen
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sir, mehki sir in sir za žar za OP Tacen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sir, individualno pakiranje in topljeni sir za OP Tacen
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sir, individualno pakiranje in topljeni sir za OP Tacen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi in ostale pijače za OP Tacen
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15911100
15930000
15961000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi in ostale pijače za OP Tacen.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo za CO Gotenica
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
15811100
15811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Center za oskrbo Gotenica, Oddelek za prehrano, Gotenica 1, Kočevska Reka
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo za CO Gotenica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarsko pecivo in piškoti za CO Gotenica
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Center za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, Kočevska Reka
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarsko pecivo in piškoti za CO Gotenica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje za OP Tacen
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje za OP Tacen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh in pecivo za OP Tacen, CO Gotenica in PD Bohinj
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15812100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno, Center za oskrbo Gotenica, Oddelek za prehrano, Gotenica 1, Kočevska Reka, Oddelek za nast
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kruh in pecivo za OP Tacen, CO Gotenica in PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled za OP Tacen in PD Bohinj
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno in PD na Skalci, Ribčev laz 59, Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoled za OP Tacen in PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zakuhe in testenine za OP Tacen
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
15851000
15851220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zakuhe in testenine za OP Tacen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko z več maščob, sterilizirano in homogenizirano za OP Tacen
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Oddelek za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko z več maščob, sterilizirano in homogenizirano za OP Tacen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki, riž, musliji in dodatki jedem za PD Bohinj
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15612300
15614000
15625000
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, PD na Skalci, Ribčev laz 59, Bohinjsko jezero.
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki, riž, musliji in dodatki jedem za PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Različna pijača in potrošno blago za PD Bohinj
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15911100
15911200
15930000
15961000
15980000
15990000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za nastanitev in prehrano, Oddelek za nastanitev, PD na Skalci, Ribčev laz 59, Bohinjsko jezero.
II.2.4 Opis javnega naročila
Različna pijača in potrošno blago za PD Bohinj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 13. 7. 2020 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2020   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Pogodba se z izbranimi ponudniki sklepa za obdobje 24 mesecev.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2020   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 3:
postavka 27: lahko ponudimo 1 kilogramsko pakiranje artikla morski sadeži?
postavka 30: lahko ponudimo 7 kilogramsko pakiranje?

za sklop 4: lahko ponudimo zamrznjene artikle?

Hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za ločitev sklopa 3 na zamrznjene ribe in zelenjavo ali pa vsaj izločitev izdelkov iz testa (štruklji, testo, svaljki s skuto..)in sojinih polpetov saj nekateri ponudniki težko oddamo svoje ponudbe zaradi prevelike raznolikosti razpisanih artiklov.Nabor vseh razpisanih artiklov iz sklopa 3 nudi le nekaj ponudnikov, z ločitvijo sklopa oz. prilagoditvijo bi prejeli več konkurenčnih ponudb kar je tudi namen sistema javnih naročil.
Hvala za razumevanje in odgovor.

Lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vaše zahteve se ne ujemajo v našim asortimanom - prosim za pregled in posredovanje odgovora glede na izpostavljeno.

SKLOP 9: SOKOVI IN OSTALE PIJAČE ZA OP TACEN

4. Sadni nektar, pomaranča, minimalni sadni delež 25 % (200 ml - 330 ml) ali lahko ponudimo 100% sok pomaranča?
25. osvež. brezalk. pijača iz rastl. ekstr. brez kofeina (Cocta ali enakovredno) 0,25 l stekl. ali lahko ponudimo artikel v 0,275L pakiranju?
28. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 0,5l plast. ali želite naravno ali gazirano vodo?
30. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 1 l, stekl. ali želite naravno ali gazirano vodo?
35. nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2,5% vol alk., 0,5 (Radler ali enakovredno) ali lahko ponudimo Radler stk. z 2,0%vol alk, saj z 2,5% ne obstaja več?
50. rum domači 40% alkohol ali lahko ponudimo rum s 37,5% alkohola?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE

Spoštovani,
pošiljamo vprašanja vezi izpostavljenih povpraševanja in zahtev, ki se ne ujemajo z našim asortimanom.

SKLOP 5: VEGANSKI IZDELKI ZA OP TACEN IN PD BOHINJ

3. Riževa čokolada, 80-150g zanima nas, katero točno čokolado ste imeli v mislih, saj riževe čokolade vsebujejo mleko, kar pa za vegane ne velja? V kolikor lahko podamo ceno za navadno riževo čokolado, ali lahko ponudimo v 200g pakiranju?
4. Puding, razl. Okusi, pak. 40-80g ali lahko ponudimo artikel v 115g pakiranju?
5. Sladilo za vegane, pakirano do 500g zanima nas, kaj točno ste imeli v mislih, saj vsi sladkorji ustrezajo veganom? V kolikor lahko podamo ceno za navadni sladkor, ali ga lahko ponudimo v 1kg pakiranju?

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pregled in posredovanje odgovorov za spodnje izpostavljena vprašanja.

SKLOP 18: RAZLIČNA PIJAČA IN POTROŠNO BLAGO ZA PD BOHINJ
1. mineralna voda 0,25 l (Radenska ali enakovredno v stekl.) ali želite naravno ali gazirano vodo?
2. mineralna voda 0,5 l (Radenska ali enakovredno), stekl. ali želite naravno ali gazirano vodo?
3. mineralna voda 0,5 l (Radenska ali enakovredno), plastenka ali želite naravno ali gazirano vodo?
4. mineralna voda 1 l (Radenska ali enakovredno) ali želite naravno ali gazirano vodo?
14. osvežilna brezalkoholna pijača - mešanica iz rastlinskega.ekstraktov dodana citronska kislina brez kofeina (Cocta ali enakovredno), 0,25 l ali lahko ponudimo artikel v 0,275l pakiranju, s tem, da preračunamo ceno na vašo zahtevano EM??
28. vino sivi pinot-polsladko, 0,75 l ali lahko ponudimo artikel po okusu suho/polsuho, saj polsladkega sivega pinota ne najdemo? Če NE, pa vas prosimo, če navadete, kaj točno ste imeli v mislih.
38. rum domači 40% 1 l ali lahko ponudimo rum s 37,5% alkohola?
41. whisky vol. 43%, 0,7 - 1 l ali lahko ponudimo whisky s 40% alkohola?
48. nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2,5% vol alk., 0,5 l stekl. (Radler ali enakovredno) ali lahko ponudimo Radler stk. z 2,0%vol alk, saj z 2,5% ne obstaja več?
58. žličke za kavo PVC, 1000 v zav. PVC artikle počasi izključujemo iz prodaje. Ali lahko ponudimo lesene palčke za kavo?
59. slamice pregibne (debelejše) do 100 v zav. ali lahko ponudimo pak.250/1 s tem, da preračunamo ceno na vašo zahtevano EM?
61. vrečke za zamrzovanje, močnejše, prozorne 2 kg ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
62. vrečke za zamrzovanje, močnejše, prozorne 3 kg EKO ali lahko ponudimo navadne vrečke za skrinjo , ne EKO varianto, kajti teh nimamo v asortimanu? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati. Ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
63. vrečke za zamrzovanje, močnejše, prozorne 5 kg EKO ali lahko ponudimo navadne vrečke za skrinjo , ne EKO varianto, kajti teh nimamo v asortimanu? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati. Ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
64. vrečke z ročaji, v roli EKO ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
65. vrečke nosilne z ročaji (majice), 10 kg, EKO ali lahko ponudimo vrečke velikosti 10l, kajti po zahtevani EM ne obstajajo? Ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri pripravi ponudbe smo naleteli na nekaj vprašanj spodaj.

SKLOP 17: MLEVSKI IZDELKI, RIŽ, MUSLIJI IN DODATKI JEDEM ZA PD BOHINJ

4. mlinci 200 do 500 g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
20. testenine z jajci, polžki 500 g ali lahko ponudimo artikel v 750g pakiranju?
22. zdrob koruzni instant 1 kg verjetno imate v mislih navadni zdrob koruzni, kajti INSTANT (polenta) imate navedeno že na poziciji 11?
24. zdrob pšenični instant 1kg ali želite navadni pšenični zdrob, ki obstaja v 1kg pakiranju ali INSTANT varianto, ki je na voljo v 250g pakiranju?
25. zlate kroglice za zakuho, 90 do 100 g ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
23. zdrob kus-kus, pak. do 500 g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
26. žitna kašica z lešniki in čokolado (Čokolešnik ali enakovredno), pak. do 1000 g ali lahko ponudimo artikel v 1,80kg pakiranju?
28. dodatek jedem z zelenjavo in začimbami, 65 do 200 g ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
glede na vaše zahteve po pakiranjih vas obveščamo, da nimamo v asortimanu pakiranj, ki jih želite. Prosim za pregled spodaj izpostavljenih artiklov ter posredovanje odgovora.
Izpostavljamo - v kolikor ne boste dopustili pakiranja kot je navedeno, se žal ne moremo prijaviti.

SKLOP 15: ZAKUHE IN TESTENINE ZA OP TACEN

2.  Jušni rezanci, valjani (1 kg) ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?
4.  Zvezdice (2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju?
7. Ribana kaša, jajčna (2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 3kg pakiranju?
8. Krpice (2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
11. Kroglice, jušne (90 g) ali lahko ponudimo artikel v 100g oz. 200g pakiranju?
12.  Metuljčki (1 kg - 2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 500g oz. 5kg pakiranju?
17. Polžki, dvojno zaviti (450 g - 550 g) ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
21. Rezanci, valjani, široki (1 kg) ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?
25. Vretena-svedri (450 g - 550 g) ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
27. Polnjene testenine, mesni nadev (250 g) ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
28.  Polnjene testenine, mesni nadev (5 kg) ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
29. Polnjene testenine, sirov nadev (250 g) ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?

Za odgovor se zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI!
Prosimo za pregled in posredovanje odgovorov na spodnje izpostavljeno.

SKLOP 9: SOKOVI IN OSTALE PIJAČE ZA OP TACEN

4. Sadni nektar, pomaranča, minimalni sadni delež 25 % (200 ml - 330 ml) ali lahko ponudimo 100% sok pomaranča?
25. osvež. brezalk. pijača iz rastl. ekstr. brez kofeina (Cocta ali enakovredno) 0,25 l stekl. ali lahko ponudimo artikel v 0,275L pakiranju?
28. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 0,5l plast. ali želite naravno ali gazirano vodo?
30. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 1 l, stekl. ali želite naravno ali gazirano vodo?
35. nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2,5% vol alk., 0,5 (Radler ali enakovredno) ali lahko ponudimo Radler stk. z 2,0%vol alk, saj z 2,5% ne obstaja več?
50. rum domači 40% alkohol ali lahko ponudimo rum s 37,5% alkohola?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor na spodnja vprašanja.

SKLOP 5: VEGANSKI IZDELKI ZA OP TACEN IN PD BOHINJ

3. Riževa čokolada, 80-150g zanima nas, katero točno čokolado ste imeli v mislih, saj riževe čokolade vsebujejo mleko, kar pa za vegane ne velja? V kolikor lahko podamo ceno za navadno riževo čokolado, ali lahko ponudimo v 200g pakiranju?
4. Puding, razl. Okusi, pak. 40-80g ali lahko ponudimo artikel v 115g pakiranju?
5. Sladilo za vegane, pakirano do 500g zanima nas, kaj točno ste imeli v mislih, saj vsi sladkorji ustrezajo veganom? V kolikor lahko podamo ceno za navadni sladkor, ali ga lahko ponudimo v 1kg pakiranju?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri urejanju ponudbe smo naleteli na spodnja vprašanja.

SKLOP 3: ZAMRZNJENA ŽIVILA IN RIBE ZA CO GOTENICA

19. Skutini štruklji za kuhanje (kos 100g +/- 10%) 1- 3kg ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju?
23. Brancin očiščen zam., (kos 200-300g +/- 10% ) pakirani do 5 kg ali lahko ponudimo artikel do 10kg pakiranju?
27. Morski sadeži zmrznjeni 1,5 - 3kg ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
28. Orada očiščena zamrznjena, (kos 200-300g +/- 10% ) pakirano do 5 kg ali lahko ponudimo artikel do 10kg pakiranju?
30. Ribe - Oslič file zamrznjen 1kg - 3kg ali lahko ponudimo artikel od 500g pakiranju?
32. Borovnice - zmrznjene 0,8 -3kg ali lahko ponudimo artikel od 500g pakiranju?
34. Maline - zmrznjene 0,8 - 3kg ali lahko ponudimo artikel od 500g pakiranju?

Za odgovor se vam zahvaljujemo.

Lep dan.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za posredovanje spodnjih odgovorov.

SKLOP 1: BREZALKOHOLNE PIJAČE CO GOTENICA


11. nar. neg. voda z okusom , okusi so različni, 1,5 l plast., - ali lahko ponudimo vodo z okusom v 1l pet pakiranju?
33. smothie, zaželjen okus borovnica 200-330ml - ali lahko ponudimo smoothie z okusom višnje, saj borovnica na slovenskem tržišču ne obstaja? V kolikor je odgovor NE, vas prosimo za informacijo, kaj točno ste imeli v mislih.

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali vam bomo lahko kot garanacijo za dobro izvedbo namesto kavcijskega zavarovanja predložili menično izjavo in ustrezno število bianco menic?


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo drugačne gramature artiklov, kot jih navajate v predračunu, in ceno ustrezno preračunamo na vašo enoto mere?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali smo pravilno razumeli, da boste za vsak sklop izbrali samo enega ponudnika?
Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali so količine v predračunu za 12 ali za 24 mesecev?
Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Sklop 3
artikel 13: v bloku ali v briketih?
artikel 21: ali lahko ponudimo pakiranje 1125g (en zrezek ima 112,5g)?
artikel 22: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 26: ste mislili morski list file?
artikel 27: z ali brez surimija?
artikel 29: ali lahko ponudimo ribje kocke?
artikel 30: ali lahko ponudimo pakiranje 7kg?ODGOVOR
1. Vprašanje:
Sklop 3
artikel 13: v bloku ali v briketih?
artikel 21: ali lahko ponudimo pakiranje 1125g (en zrezek ima 112,5g)?
artikel 22: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 26: ste mislili morski list file?
artikel 27: z ali brez surimija?
artikel 29: ali lahko ponudimo ribje kocke?
artikel 30: ali lahko ponudimo pakiranje 7kg?

Odgovor:
Sklop 3
artikel 13: Artikel je lahko v bloku ali v briketih. Naročnik dopolnjuje zahtevo, in sicer se artikel glasi:

13. »špinača (listi) zmrznjena 2,5 3 kg, v bloku ali v briketih«

artikel 21: Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

21. »zelenjavni polpeti/zrezki (kos 50-150g) 0,8 kg 2 kg«

artikel 22: Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

22. »listnato testo 500 3000 g«
artikel 26: Mišljen je list file. Naročnik dopolnjuje zahtevo, in sicer se artikel glasi:

26. »morski list I. kat zmrznjen, file«

artikel 27: Za naročnika je ustrezen artikel s surimijem ali brez. Naročnik dopolnjuje zahtevo, in sicer se artikel glasi:

27. »morski sadeži zmrznjeni 1 3 kg, s surimijem ali brez«

artikel 29: Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

29. »ribje palčke ali kocke pan. zmrznjene«

artikel 30: Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

30. ribe oslič file zamrznjen 0,5kg-7kg«


2. Vprašanje:
Spoštovani,
ali so količine v predračunu za 12 ali za 24 mesecev?
Hvala.

Odgovor:
Količine v obrazcih ponudbenih predračunov so za obdobje 24 mesecev.


3. Vprašanje:
Spoštovani,
ali smo pravilno razumeli, da boste za vsak sklop izbrali samo enega ponudnika?
Hvala

Odgovor:
Da.


4. Vprašanje:
Ali lahko ponudimo drugačne gramature artiklov, kot jih navajate v predračunu, in ceno ustrezno preračunamo na vašo enoto mere?

Odgovor:
Iz zastavljenega vprašanja ni možno razbrati, na kateri se sklop se le-to nanaša.


5. Vprašanje:
Ali vam bomo lahko kot garancijo za dobro izvedbo namesto kavcijskega zavarovanja predložili menično izjavo in ustrezno število bianco menic?

Odgovor:
Naročnik za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti zahteva kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo.


6. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo za posredovanje spodnjih odgovorov.
SKLOP 1: BREZALKOHOLNE PIJAČE CO GOTENICA
11. nar. neg. voda z okusom , okusi so različni, 1,5 l plast., - ali lahko ponudimo vodo z okusom v 1l pet pakiranju?
33. smothie, zaželjen okus borovnica 200-330ml - ali lahko ponudimo smoothie z okusom višnje, saj borovnica na slovenskem tržišču ne obstaja? V kolikor je odgovor NE, vas prosimo za informacijo, kaj točno ste imeli v mislih.

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

Odgovor:
11. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

11. nar. neg. voda z okusom, okusi so različni, 1-1,5l plast.«

33. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

33. smothie, zaželjen okus npr. višnja, borovnica, ipd. 200-330ml«


7. Vprašanje:
Spoštovani,
pri urejanju ponudbe smo naleteli na spodnja vprašanja.

SKLOP 3: ZAMRZNJENA ŽIVILA IN RIBE ZA CO GOTENICA

19. Skutini štruklji za kuhanje (kos 100g +/- 10%) 1- 3kg ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju?
23. Brancin očiščen zam., (kos 200-300g +/- 10% ) pakirani do 5 kg ali lahko ponudimo artikel do 10kg pakiranju?
27. Morski sadeži zmrznjeni 1,5 - 3kg ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
28. Orada očiščena zamrznjena, (kos 200-300g +/- 10% ) pakirano do 5 kg ali lahko ponudimo artikel do 10kg pakiranju?
30. Ribe - Oslič file zamrznjen 1kg - 3kg ali lahko ponudimo artikel od 500g pakiranju?
32. Borovnice - zmrznjene 0,8 -3kg ali lahko ponudimo artikel od 500g pakiranju?
34. Maline - zmrznjene 0,8 - 3kg ali lahko ponudimo artikel od 500g pakiranju?

Za odgovor se vam zahvaljujemo.
Lep dan.

Odgovor:
19. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

19. »skutini štruklji za kuhanje (kos 100g +/- 10%) 0,6 kg 3 kg«

23. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

23. »brancin očiščen zam. (kos 200-300g +/- 10%) pakirani do 10 kg«

27. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:
27. »morski sadeži zmrznjeni 1-3kg, s surimijem ali brez«

28. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

28. »orada očiščena zamrznjena (kos 200-300g +/- 10%) pakirano do 10 kg«

30. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

30. »ribe oslič file zamrznjen 0,5 kg 7 kg«

32. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

32. »borovnice zmrznjene 0,5 3 kg«

34. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

34. »maline zmrznjene 0,5-3 kg«


8. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor na spodnja vprašanja.

SKLOP 5: VEGANSKI IZDELKI ZA OP TACEN IN PD BOHINJ

3. Riževa čokolada, 80-150g zanima nas, katero točno čokolado ste imeli v mislih, saj riževe čokolade vsebujejo mleko, kar pa za vegane ne velja? V kolikor lahko podamo ceno za navadno riževo čokolado, ali lahko ponudimo v 200g pakiranju?
4. Puding, razl. Okusi, pak. 40-80g ali lahko ponudimo artikel v 115g pakiranju?
5. Sladilo za vegane, pakirano do 500g zanima nas, kaj točno ste imeli v mislih, saj vsi sladkorji ustrezajo veganom? V kolikor lahko podamo ceno za navadni sladkor, ali ga lahko ponudimo v 1kg pakiranju?
Lep pozdrav.

Odgovor:
3. Naročnik zahteva čokolado za vegane, saj obstaja na tržišču. Naročnik vseeno spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

3. »čokolada, 80-150g, lahko tudi z dodatkom riža«

4. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

4. »puding, razl. okusi, pak. 40-115g«

5. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

5. »sladilo, sirup (lahko tudi datljev) ali sladkor za vegane, pakirano do 1000g«


9. Vprašanje:
SPOŠTOVANI!
Prosimo za pregled in posredovanje odgovorov na spodnje izpostavljeno.
SKLOP 9: SOKOVI IN OSTALE PIJAČE ZA OP TACEN
4. Sadni nektar, pomaranča, minimalni sadni delež 25 % (200 ml - 330 ml) ali lahko ponudimo 100% sok pomaranča?
25. osvež. brezalk. pijača iz rastl. ekstr. brez kofeina (Cocta ali enakovredno) 0,25 l stekl. ali lahko ponudimo artikel v 0,275L pakiranju?
28. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 0,5l plast. ali želite naravno ali gazirano vodo?
30. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 1 l, stekl. ali želite naravno ali gazirano vodo?
35. nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2,5% vol alk., 0,5 (Radler ali enakovredno) ali lahko ponudimo Radler stk. z 2,0%vol alk, saj z 2,5% ne obstaja več?
50. rum domači 40% alkohol ali lahko ponudimo rum s 37,5% alkohola?

Lepo pozdravljeni.

Odgovor:
4. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

4. »sadni nektar, pomaranča, minimalni sadni delež 25%, lahko tudi 100% sok (200 ml 330 ml)«

25. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

25. »osvež. brezalk. pijača iz rastl. ekstr. brez kofeina (Cocta ali enakovredno) 0,25-0,3 l stekl.«

28. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

28. »naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 0,5 l plast., gazirana«

30. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

30. »naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 1l, stekl., gazirana«

35. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

35. »nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2% vol. alk. 0,5 l (Radler ali enakovredno)«

50. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

50.«rum domači, najmanj 35% alkohol«


10. Vprašanje:

Pozdravljeni,
glede na vaše zahteve po pakiranjih vas obveščamo, da nimamo v asortimanu pakiranj, ki jih želite. Prosim za pregled spodaj izpostavljenih artiklov ter posredovanje odgovora.
Izpostavljamo - v kolikor ne boste dopustili pakiranja kot je navedeno, se žal ne moremo prijaviti.

SKLOP 15: ZAKUHE IN TESTENINE ZA OP TACEN
2. Jušni rezanci, valjani (1 kg) ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?
4. Zvezdice (2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju?
7. Ribana kaša, jajčna (2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 3kg pakiranju?
8. Krpice (2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
11. Kroglice, jušne (90 g) ali lahko ponudimo artikel v 100g oz. 200g pakiranju?
12. Metuljčki (1 kg - 2 kg) ali lahko ponudimo artikel v 500g oz. 5kg pakiranju?
17. Polžki, dvojno zaviti (450 g - 550 g) ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
21. Rezanci, valjani, široki (1 kg) ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?
25. Vretena-svedri (450 g - 550 g) ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
27. Polnjene testenine, mesni nadev (250 g) ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
28. Polnjene testenine, mesni nadev (5 kg) ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
29. Polnjene testenine, sirov nadev (250 g) ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?

Za odgovor se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik spreminja zahteve za vse zgoraj navedene artikle, in sicer se artikli glasijo:

2. »jušni rezanci, valjani (1-3 kg)«
4. »zvezdice (2-5 kg)«
7. »ribana kaša, jajčna (2-3 kg)«
8. »krpice (0,5-2 kg)«
11. »kroglice, jušne (90-200 g)«
12. »metuljčki (0,5- 5 kg)«
17. »polžki, dvojno zaviti (450-1000 g)«
21. »rezanci, valjani, široki (1-2 kg)«
25. »vretena-svedri (400-550 g)
27. »polnjene testenine, mesni nadev (250-400 g)
28. »polnjene testenine, mesni nadev (1-5 kg)«
29. »polnjene testenine, sirov nadev (250-400g)«


11. Vprašanje:
Spoštovani!
Pri pripravi ponudbe smo naleteli na nekaj vprašanj spodaj.

SKLOP 17: MLEVSKI IZDELKI, RIŽ, MUSLIJI IN DODATKI JEDEM ZA PD BOHINJ

4. mlinci 200 do 500 g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
20. testenine z jajci, polžki 500 g ali lahko ponudimo artikel v 750g pakiranju?
22. zdrob koruzni instant 1 kg verjetno imate v mislih navadni zdrob koruzni, kajti INSTANT (polenta) imate navedeno že na poziciji 11?
24. zdrob pšenični instant 1kg ali želite navadni pšenični zdrob, ki obstaja v 1kg pakiranju ali INSTANT varianto, ki je na voljo v 250g pakiranju?
25. zlate kroglice za zakuho, 90 do 100 g ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
23. zdrob kus-kus, pak. do 500 g ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
26. žitna kašica z lešniki in čokolado (Čokolešnik ali enakovredno), pak. do 1000 g ali lahko ponudimo artikel v 1,80kg pakiranju?
28. dodatek jedem z zelenjavo in začimbami, 65 do 200 g ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


Odgovor:
4. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

4. »mlinci 200 do 1000g«

20. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se glasi:

20. »testenine z jajci, polžki 750 g«

22. Naročnik ni imel tega v mislih, ker gre za različna pakiranja. Pod zaporedno številko 11 je zahtevano pakiranje artikla do 500g. Naročnik spreminja naziv artikla, in sicer se artikel glasi:

22. »zdrob oziroma polenta koruzna instant 1 kg«

24. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

24.«zdrob pšenični instant 0,2-1kg«

25. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

25.«zlate kroglice za zakuho, 90 do 200 g«

23. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

23. »zdrob kus-kus, pak. do 1000g«

26. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

26. »žitna kašica z lešniki in čokolado (Čokolešnik ali enakovredno), pak. do 2000g«

28. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

28. »dodatek jedem z zelenjavo in začimbami, 65 do 250 g«


12. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo za pregled in posredovanje odgovorov za spodnje izpostavljena vprašanja.

SKLOP 18: RAZLIČNA PIJAČA IN POTROŠNO BLAGO ZA PD BOHINJ
1. mineralna voda 0,25 l (Radenska ali enakovredno v stekl.) ali želite naravno ali gazirano vodo?
2. mineralna voda 0,5 l (Radenska ali enakovredno), stekl. ali želite naravno ali gazirano vodo?
3. mineralna voda 0,5 l (Radenska ali enakovredno), plastenka ali želite naravno ali gazirano vodo?
4. mineralna voda 1 l (Radenska ali enakovredno) ali želite naravno ali gazirano vodo?
14. osvežilna brezalkoholna pijača - mešanica iz rastlinskega.ekstraktov dodana citronska kislina brez kofeina (Cocta ali enakovredno), 0,25 l ali lahko ponudimo artikel v 0,275l pakiranju, s tem, da preračunamo ceno na vašo zahtevano EM??
28. vino sivi pinot-polsladko, 0,75 l ali lahko ponudimo artikel po okusu suho/polsuho, saj polsladkega sivega pinota ne najdemo? Če NE, pa vas prosimo, če navadete, kaj točno ste imeli v mislih.
38. rum domači 40% 1 l ali lahko ponudimo rum s 37,5% alkohola?
41. whisky vol. 43%, 0,7 - 1 l ali lahko ponudimo whisky s 40% alkohola?
48. nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2,5% vol alk., 0,5 l stekl. (Radler ali enakovredno) ali lahko ponudimo Radler stk. z 2,0%vol alk, saj z 2,5% ne obstaja več?
58. žličke za kavo PVC, 1000 v zav. PVC artikle počasi izključujemo iz prodaje. Ali lahko ponudimo lesene palčke za kavo?
59. slamice pregibne (debelejše) do 100 v zav. ali lahko ponudimo pak.250/1 s tem, da preračunamo ceno na vašo zahtevano EM?
61. vrečke za zamrzovanje, močnejše, prozorne 2 kg ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
62. vrečke za zamrzovanje, močnejše, prozorne 3 kg EKO ali lahko ponudimo navadne vrečke za skrinjo , ne EKO varianto, kajti teh nimamo v asortimanu? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati. Ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
63. vrečke za zamrzovanje, močnejše, prozorne 5 kg EKO ali lahko ponudimo navadne vrečke za skrinjo , ne EKO varianto, kajti teh nimamo v asortimanu? V nasprotnem ponudbe ne moremo oddati. Ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
64. vrečke z ročaji, v roli EKO ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?
65. vrečke nosilne z ročaji (majice), 10 kg, EKO ali lahko ponudimo vrečke velikosti 10l, kajti po zahtevani EM ne obstajajo? Ali moramo podati ceno za 1kos vrečke?

Lep pozdrav.

Odgovor:
1. Naročnik spreminja zahteve, in sicer se artikli glasijo:

1. »mineralna voda 0,25 l (Radenska ali enakovredno v stekl.), gazirana«
2. »mineralna voda 0,5 l (Radenska ali enakovredno), stekl., gazirana«
3. »mineralna voda 0,5 l (Radenska ali enakovredno), plastenka, gazirana«
4. »mineralna voda 1 l (Radenska ali enakovredno), gazirana«
14. »osvežilna brezalkoholna pijača mešanica iz rastlinskega ekstrakta dodana citronska kislina brez kofeina (Cocta ali enakovredno), 0,25 l 0,275 l«
28. »vino sivi pinot 0,75 l«
38. »rum domači, najmanj 35% alkohol, 1 l«
41. »whisky, najmanj vol. 40%, 0,7 1 l«
48. »nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2% vol alk., 0,5 l stekl. (Radler ali enakovredno)«
58. »žličke ali palčke za kavo do 1000 v zavitku«
59. »slamice pregibne (debelejše) 250 v zavitku.

61. Ponudnik poda ceno za 1 kos vrečke.
62. Naročnik dopušča vrečke iz biorazgradljivega materiala ali iz materialov za ponovno uporabo oz. reciklažo, ki prihajajo v stik z živili. Ponudnik poda ceno za 1 kos vrečke.
63. Naročnik dopušča vrečke iz biorazgradljivega materiala ali iz materialov za ponovno uporabo oz. reciklažo, ki prihajajo v stik z živili. Ponudnik poda ceno za 1 kos vrečke.
64. Ponudnik poda ceno za 1 kos vrečke.
65. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

65. »vrečke nosilne z ročaji (majice), 10 l, EKO
65. Ponudnik poda ceno za 1 kos vrečke.


13. Vprašanje:
Spoštovani,
pošiljamo vprašanja vezi izpostavljenih povpraševanja in zahtev, ki se ne ujemajo z našim asortimanom.

SKLOP 5: VEGANSKI IZDELKI ZA OP TACEN IN PD BOHINJ

3. Riževa čokolada, 80-150g zanima nas, katero točno čokolado ste imeli v mislih, saj riževe čokolade vsebujejo mleko, kar pa za vegane ne velja? V kolikor lahko podamo ceno za navadno riževo čokolado, ali lahko ponudimo v 200g pakiranju?
4. Puding, razl. Okusi, pak. 40-80g ali lahko ponudimo artikel v 115g pakiranju?
5. Sladilo za vegane, pakirano do 500g zanima nas, kaj točno ste imeli v mislih, saj vsi sladkorji ustrezajo veganom? V kolikor lahko podamo ceno za navadni sladkor, ali ga lahko ponudimo v 1kg pakiranju?
Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.

Odgovor:
Glej odgovore na vprašanja številka 8.


14. Vprašanje:
Pozdravljeni,
vaše zahteve se ne ujemajo v našim asortimanom - prosim za pregled in posredovanje odgovora glede na izpostavljeno.

SKLOP 9: SOKOVI IN OSTALE PIJAČE ZA OP TACEN

4. Sadni nektar, pomaranča, minimalni sadni delež 25 % (200 ml - 330 ml) ali lahko ponudimo 100% sok pomaranča?
25. osvež. brezalk. pijača iz rastl. ekstr. brez kofeina (Cocta ali enakovredno) 0,25 l stekl. ali lahko ponudimo artikel v 0,275L pakiranju?
28. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 0,5l plast. ali želite naravno ali gazirano vodo?
30. naravna mineralna voda (Radenska ali enakovredno) 1 l, stekl. ali želite naravno ali gazirano vodo?
35. nizkoalk. pijača iz piva in limone, 2,5% vol alk., 0,5 (Radler ali enakovredno) ali lahko ponudimo Radler stk. z 2,0%vol alk, saj z 2,5% ne obstaja več?
50. rum domači 40% alkohol ali lahko ponudimo rum s 37,5% alkohola?

Lep pozdrav.

Odgovor:
Glej odgovore na vprašanja številka 9.


15. Vprašanje:
Spoštovani,
vljudno prosimo za ločitev sklopa 3 na zamrznjene ribe in zelenjavo ali pa vsaj izločitev izdelkov iz testa (štruklji, testo, svaljki s skuto..)in sojinih polpetov saj nekateri ponudniki težko oddamo svoje ponudbe zaradi prevelike raznolikosti razpisanih artiklov. Nabor vseh razpisanih artiklov iz sklopa 3 nudi le nekaj ponudnikov, z ločitvijo sklopa oz. prilagoditvijo bi prejeli več konkurenčnih ponudb kar je tudi namen sistema javnih naročil.
Hvala za razumevanje in odgovor.
Lp

Odgovor:
Naročnik iz sklopa 3: Zamrznjena živila in ribe za CO Gotenica izloča artikle pod zaporedno številko 16, 17, 18, 19, 20, 21 in 22.


16. Vprašanje:
Spoštovani,
za sklop 3:
postavka 27: lahko ponudimo 1 kilogramsko pakiranje artikla morski sadeži?
postavka 30: lahko ponudimo 7 kilogramsko pakiranje?

za sklop 4: lahko ponudimo zamrznjene artikle?
Hvala za odgovor.
Lp

Odgovor:
Za sklop 3:
Postavka 27: Da. Glej odgovor na vprašanja št. 1 in 7.
Postavka 30: Da. Glej odgovor na vprašanja št. 1 in 7.

Za sklop 4: Ne, naročnik želi sveže artikle.


Glede na navedeno naročnik spreminja obrazce ponudbenega predračuna iz priloge št. 4/1, 4/3, 4/5, 4/9, 4/15, 4/17 in 4/18, kar je označeno rdeče.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije z navedenimi prilogami objavi na portalu javnih naročil.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 09.07.2020   16:04
Vprašanje:
Pozdravljeni,
na objavo JN003786/2020-B01 objavljeno dne 15.06.2020 ( Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga, št. 430-215/2020), smo poslali vprašanja za dodatna pojasnila, ki jih je bilo možno oddati do dne 01.07.2020 do 23:59 ure.

Odgovor na Portalu je bil:
Glede na navedeno naročnik spreminja obrazce ponudbenega predračuna iz priloge št. 4/1, 4/3, 4/5, 4/9, 4/15, 4/17 in 4/18, kar je označeno rdeče.
Naročnik spremembe razpisne dokumentacije z navedenimi prilogami objavi na portalu javnih naročil.
Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Obveščamo vas, da danes, četrtek do 12. ure iz vaše strani ni bilo še nobene objave omenjenih popravkov na Portalu. Žal se dan za oddajo ponudb, to je 13.07.2020 do 9.ure hitro približuje,
da ne omenjamo, da je vmes še vikend. To pomeni, da v kolikor bi popravke objavili jutri, nam ostaja za pripravo tako obsežne ponudbe - korektno in natančno - zgolj jutrišnji dan, kar pa je absolutno premalo časa.

Izsek iz zakona:
Zakon ZJN 3 - DOLOČANJE ROKOV -vezi dolžnosti podaljšanja roka za prejem ponudb:
74. člen
(določanje rokov)
(3) Da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb, naročnik rok za prejem ponudb podaljša v naslednjih primerih:
a) če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;
b) če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.
(4) Podaljšanje roka mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacij ali sprememb.

Prosimo Vas za korektno podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj menimo, da je glede na določila ZJN-3 to tudi vaša dolžnost.

Za razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav,


Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do dne 16. 7. 2020, do 9.00 ure.

Glede na navedeno se posledično spremeni datum v točki 3.1. Predložitev ponudbe v sistemu e-JN in datum v točki 4. Odpiranje ponudb iz I. dela razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju. Omenjeni točki se tako pravilno glasita:

3.1 Predložitev ponudbe v sistemu e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 16. 7. 2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila se nahaja v objavi obvestila o javnem naročilu.


4. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 16. 7. 2020 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.


Navedbi glede veljavnosti ponudbe v točki 9.3.2 (Veljavnost ponudbe) in v točki 1 iz priloge št. 3 (Ponudbeni pogoji), se nanašata na prvotni rok za predložitev ponudb, t. j. 13. 7. 2020.

V primeru, da bodo veljavnosti ponudb potekle prej, kot bo izbran ponudnik po predmetnem javnem naročilu (s pravnomočno odločitvijo), bodo morali ponudniki, na zahtevo in v roku, ki ga bo določil naročnik, podaljšati veljavnosti ponudb.