Dosje javnega naročila 002663/2020
Naročnik: RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških del v okviru energetske sanacije objekta OCV 1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002663/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.04.2020
JN002663/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002663/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
Iztok Esih
iztok.esih@rlv.si
+386 38982183

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352212/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17812
I.6 Glavna področja dejavnosti
gradbena dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških del v okviru energetske sanacije objekta OCV 1
Referenčna številka dokumenta: RGP-1-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedbo gradbeno obrtniških del v okviru energetske sanacije objekta OCV 1.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Fasada
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba fasade v okviru energetske sanacije objekta OCV 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Stavbno pohištvo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža stavbnega pohištva v okviru energetske sanacije objekta OCV 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2020   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje 1
Glede na to je projekt razdeljen na dva sklopa, kako mislite da je potrebno razdeliti stroške odra v primeru da bosta dva različna izvajalca?

Vprašanje 2
Ali bodo notranji pisarniški prostori kje se bodo izvajala dela v celoti izpraznjena in ali ti stroški bremenijo izvajalca?

Prosim za odgovor in obrazložitev.


ODGOVOR
Spoštovani,

Oder postavi v operativnem dogovoru med različnimi izvajalci oz. uporabniki odra naročnik. Strošek odra ni strošek izvajalca.
Pisarniški prostori ne bodo v celoti izpraznjeni. Umaknjeno bo pohištvo, ki ga mora izvajalec zaščititi in varovati pred mehanskimi poškodbami in prahom na svoj strošek. Umik in zaščita pohištva pred začetkom del je strošek izvajalca.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kako je z demontažo Armstrong stropa, kjer se strop stika z obstoječimi okni?
Kako je s ponovno montažo? Verjetno bo potrebno navezujoči del stropa zamenjati z novimi stropnimi ploščami?

Ali so nad stropom tudi kake instalacije vezane na obstoječa okna?
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa je predvidena z istimi obstoječimi elementi. Stike med spuščenim stropom in obstoječimi okni je potrebno prekiniti, da bo mogoče demontirati obstoječa okna. V primeru, da gre za nosilne elemente stropa, je potrebno odstraniti toliko elementov, da bo preostali del stropa še samonosilen na obstoječi podkonstrukciji.
Ni znano, da bi bile kakšne instalacije vezane na obstoječa okna nad spuščenim stropom.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas kako je predviden transport elementov stavbnega pohištva na pozicijo vgradnje?
Zaradi dimenzije elementov ni mogoče iz notranjosti.

Hvala.
LP

ODGOVOR
Spoštovani,

Vertikalni in horizontalni transport elementov na mesto vgradnje je pri obeh sklopih v domeni in strošek izvajalca, seveda tudi z uporabo odra, ki ga v operativnem dogovoru med različnimi izvajalci oz. uporabniki odra postavi naročnik.

Datum objave: 11.05.2020   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
višina notranjega parapeta oz. kanala instalacij je višja o spodnjega roba krila novega okna.
Okna bo potrebno dodatno zalagati po višini, da se bodo lahko odpirala.
Ali se lahko dodajo ali izvedejo višji profili podboja?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!
detajl v zvezi s predvideno rešitvijo je viden iz vertikalnega prereza okna s parapetom in vertikalnega prereza okna s podaljšanim okvirjem in polnilom na risbi 01HICV-7A30023 (PZI, A1524, načrt HICV-7A/01, dec.2018), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Detajlne (mm) izmere okenskih okvirjev in kril se izvedejo po odstranitvi fasade.
Datum objave: 11.05.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na trenutno situacijo COVID-19, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe?

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.