Dosje javnega naročila 002676/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.356.075,84 EUR

JN002676/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN002676/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN002676/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN002676/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
JN002676/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002676/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352291/Objava_VRTEC_VISKI_GAJ.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16781
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja
Referenčna številka dokumenta: 430-519/2020-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja.

Lokacija obravnavanega posega je v Ljubljani, na parceli št. 1635/32 in 1635/3, k.o. 1723 Vič. Obstoječ objekt celovito prenovimo, zato dostopi do objekta in dovozi za intervencijska vozi-la ostanejo nespremenjeni, ravno tako lokacije glavnih vhodov v objekte. Cel objekt se nahaja na isti parcelni številki, na drugi parceli pa je pomožni objekt, v katerega ne posegamo. Celovita prenova zajema objekt enote Zarja in sicer objekt vrtca (1.364,6m2).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31216200
32410000
39200000
39300000
42716120
44220000
45111100
45200000
45214100
45300000
45315100
45343000
45400000
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Reška ulica 31 , 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja.

Lokacija obravnavanega posega je v Ljubljani, na parceli št. 1635/32 in 1635/3, k.o. 1723 Vič. Obstoječ objekt celovito prenovimo, zato dostopi do objekta in dovozi za intervencijska vozi-la ostanejo nespremenjeni, ravno tako lokacije glavnih vhodov v objekte. Cel objekt se nahaja na isti parcelni številki, na drugi parceli pa je pomožni objekt, v katerega ne posegamo. Celovita prenova zajema objekt enote Zarja in sicer objekt vrtca (1.364,6m2).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2020
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2020   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika naprošamo, da spremeni razpisno dokumentacijo pri referenčnih pogojih za prijavitelje/ponudnike in za zahtevan kader (RD, str 9, 10), saj zahtevani referenčni pogoji zelo omejijo ponudnike/prijavitelje.

Da bi naročnik pridobil čim več ustreznih prijav/ponudb, naročnika naprošamo, da za vse zahtevane reference razširi razširi klasifikacijo objektov iz 1263 vsaj na klasifikacijo 126.

ODGOVOR
Naročnik klasifikacij objekta ne bo spreminjal, z izjemo pogoja referenčnih del za dobavo in montažo opreme kjer razširja na klasifikacijo 1265 (stavbe za šport) tako da se glasi: »vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata dobavo in montažo notranje opreme za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) in CC-SI 1265 (stavbe za šport) v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV (vrednost se nanaša na posamično referenčno delo).«

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da odgovori na vprašanje, ki smo ga zastavili že pred dnevi in sicer:
Naročnik je za ene od zahtevanih referenc določil: v zadnjih 5 letih 2x referenci za dobavo in montažo opreme na objektih po CC-SI 1263, vsako v vrednosti opreme 100.000,00 eur brez DDV.

Naročnika pozivamo, naj za ta del referenc razširi klasifikacijo objektov tudi na objekte po CC-SI 1265 (stavbe za šport), saj sem spadajo telovadnice in razne športne dvorane, ki so velikokrat del šolskih objektov (torej stavb za izobraževanje 1263).


ODGOVOR
Naročnik pogoj referenčnih del za dobavo in montažo opreme razširja na klasifikacijo 1265 (stavbe za šport) tako da se glasi: »vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata dobavo in montažo notranje opreme za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) in CC-SI 1265 (stavbe za šport) v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV (vrednost se nanaša na posamično referenčno delo).«

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnitev, ali lahko ponudniki referenčne pogoje izpolnjujejo tudi s podizvajalci.


ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Zakaj omejujete konkurenco z zahtevo po klasifkaciji objekta CC-SI 1263. Prosim, da razširite zahtevano klasifikacijo na 12 in ne omejujte konkurence, saj boste edino tako prejeli dovolj kvalitetnih in konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik klasifikacij objekta ne bo spreminjal, z izjemo pogoja referenčnih del za dobavo in montažo opreme kjer razširja na klasifikacijo 1265 (stavbe za šport) tako da se glasi: »vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata dobavo in montažo notranje opreme za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) in CC-SI 1265 (stavbe za šport) v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV (vrednost se nanaša na posamično referenčno delo).«

VPRAŠANJE
Naročnik je za ene od zahtevanih referenc določil: v zadnjih 5 letih 2x referenci za dobavo in montažo opreme na objektih po CC-SI 1263, vsako v vrednosti opreme 100.000,00 eur brez DDV.

Naročnika pozivamo, naj za ta del referenc razširi klasifikacijo objektov tudi na objekte po CC-SI 1265 (stavbe za šport), saj sem spadajo telovadnice in razne športne dvorane, ki so velikokrat del šolskih objektov (torej stavb za izobraževanje 1263).

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik pogoj referenčnih del za dobavo in montažo opreme razširja na klasifikacijo 1265 (stavbe za šport) tako da se glasi: »vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata dobavo in montažo notranje opreme za objekt klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) in CC-SI 1265 (stavbe za šport) v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV (vrednost se nanaša na posamično referenčno delo).«Datum objave: 08.05.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da je postopek dvofazen, prosimo za potrditev, da bo možno tehnična vprašanja zastavljati tudi po oddaji prijave in objavi popisov del.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.05.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Prosim, da iz predloga pogodbe v 12. členu črtate alinejo oziroma jo ustrezno korigirate tako, da izvajalec del ne bo vezan na "svetli del dneva", ki v poletnih mesecih traja od 6:00 do 19:00., saj se ponudniki zavedajo, da morajo dela opraviti do določenega datuma in ni potrebe po takšni zahtevi.

Prav tako vas pozivamo, da črtate 17. člen, ki dodatno obremenjuje oziroma predstavlja dvojno kaznovanje izvajalca za primer, če dela ne izvaja "ves svetli del dneva". Gre za popolnoma neprimerno obliko kazni. Izvajalec bo zavezan s pogodbenim rokom , ki je zavarovan s pogodbeno kaznijo, menimo, da ni potrebe po tako strogem omejevanju izvajalca pri razporejanju delovnega časa svojih delavce.

Za odobreno, se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik predloga pogodbe ne bo spreminjal.Datum objave: 08.05.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da spremenite zahtevo razpisne dokumentacije po predložitvi originala bančne garancije, saj ponudnik lahko izkaže zavarovanje za resnost svoje ponudbe s predložitvijo skena bančne garancije, naročnik pa ima pravico, da od ponudnika kadarkoli zahteva predložitev originala, če bi se pojavil dvom.

Prav tako je nerazumen pogoj, ki je določen za primer unovčitve bančne garancije. Naročnik naj črta pogoj, da lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v primeru, da ponudnik svoje ponudbe ne odda.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Na 13. strani v poglavju »V. FINANČNA ZAVAROVANJA« razpisne dokumentacije št. 430-519/2020-3 z dne 29.4.2020, je navedeno »Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe je lahko predloženo tudi le v elektronski obliki (v sistemu e-JN), če je veljavnost le-tega možno elektronsko preveriti in njegovo morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki.«.

Naročnik ne bo spreminjal pogoja, glede unovčenja finančnih zavarovanj.