Dosje javnega naročila 002708/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.534.345,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002708/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002708/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
JN002708/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2020
JN002708/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2020
JN002708/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN002708/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2020
JN002708/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN002708/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
JN002708/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN002708/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN002708/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2021
JN002708/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002708/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 086-204000
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17823
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-8/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava ortopedskih endoprotez in potrošnega materiala za artroskopije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33183200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava ortopedskih endoprotez in potrošnega materiala za artroskopije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Namesto obrazcev OBR-4 - soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe in OBR-5 - soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe, bi vam predložili od Ministrstva za pravosodje v držav,i kjer imamo sedež izdana potrdila ter sodne prevode za podjetje in zakonite zastopnike - bo to ustrezalo?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 27.05.2020   11:39
VPRAŠANJE
V opisih tehničnih in kakovostnih zahtev v 7. točki navajate, da vam moramo priložiti kataloge. Prosimo vas, da nam dovolite, da nam le-teh ni potrebno prilagati za artikle, ki se v zadnjih letih že prodajajo v vaši ustanovi in jih torej že poznate.

ODGOVOR
Ponudniki morajo v ponudbo priložiti kataloge v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 27.05.2020   11:49
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudim na vaše Idente: 908047-5x25mm, 908049-6x25mm, 908297-7x25mm, 908288-8x25mm, 908289-9x25mm, 908286-10x25mm?
Hvala.

ODGOVOR
Identi: 908047, 908049, 908297, 908288, 908289, 908286
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikle predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 01.06.2020   17:30
VPRAŠANJE
Splošne zahteve, 4. točka: prosim za obrazložitev pojma akreditirana inštitucija. Ali to pomeni akreditirani laboratorij in na kateri standard se nanaša?
Ali lahko predložimo izjavo proizvajalca?

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje, da lahko ponudniki v primeru cementa in sistema za izpiranje predložijo tudi izjavo proizvajalca, da sistem tehnično ustreza specifikaciji zahtev naročnika.Datum objave: 01.06.2020   17:32
VPRAŠANJE
Splošne zahteve, 3. točka:
prosimo za potrditev, da želite imeti le študije za sklepne endoproteze, ne pa tudi za vijake oz material namenjen športni medicini, ker za omenjeni material poimenske študije večinoma ne obstajajo. Prav tako te artikle že prodajamo vaši ustanovi.


ODGOVOR
Splošne zahteve, 3. točka
Velja le za sklepne endoproteze.

Datum objave: 01.06.2020   17:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za skupino 49:

- ali lahko pod pozicijo 13 ponudimo enakovreden interferenčni vijak znanega proizvajalca, dimenzije 7x25 mm?
- ali lahko pod pozicijo 15 ponudimo enakovreden interferenčni vijak znanega proizvajalca, dimenzije 8x25 mm?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Skupina 49
Ident 908297
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden interferenčni vijak znanega proizvajalca, dimenzije 7x25 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Ident 908288
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden interferenčni vijak znanega proizvajalca, dimenzije 8x25 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 01.06.2020   17:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko za skupino 49 pod številko 18 ponudimo enakovredno vodilno žico s premerom 2.4 mm in dolžine 38 cm?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ne. Tanjša žica ni primerna.
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 02.06.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosili bi za pojasnilo glede sklopa 050 - Potrošni material za artroskopije - travmatologija

Pozicija 1 in 2 KOSTNO SIDRO 3 ali 3,5MM ter KOSTNO SIDRO 5,0MM - v strokovnih opisih je zelo slabo napisano kaj želite. Za vsako pozicijo ponudimo vse tri možne materiale (Titan, plastika, resorbtivni) ali le eno od teh? Tako bomo primorani ponuditi najcenejšo možno opcijo, ne pa najboljše...

In še, ali pri teh dveh pozicijah lahko ponudimo sidra ki odstopajo do največ 0,2mm od predpisanih?

Hvala

ODGOVOR
Skupina 50
Naročnik pri identih 908252, 908250 in 908253 dopolnjuje naziv, in sicer »titan.«

Naročnik dodaja v skupini 50 naslednje idente:
908412 nerazgradljiv material,
908413 nerazgradljiv material,
908415 nerazgradljiv material,
908416 razgradljiv material,
908417 razgradljiv material,
908419 razgradljiv material.

Ponudniki lahko ponudijo tudi sidra ki odstopajo do največ 0,2mm od predpisanih.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil dopolnjeno specifikacijo zahtev naročnika, dopolnjeno specifikacijo ponudbe s cenami in novi setup.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2020.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls

Podobno izvozi tudi dodatne opise v excel datoteko. Tvori se datoteka DODATNI_OPISI.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozil excel-ovi datoteki PONUDBA.xls in DODATNI_OPISI.xls v bazo podatkov. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.

Datum objave: 02.06.2020   14:30
VPRAŠANJE
Sklop 035 Proteza glavice radiusa tip II, ne potrebuje VIJAK ZAKLEPNI-POD IDENTOM 908094, prosim preverite pri uporabnikih?
Hvala.

ODGOVOR
Če ste mnenja, da vaša proteza ne potrebuje vijaka, potem to navedite v vaši ponudbi.Datum objave: 02.06.2020   14:34
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo vezano na sklop 6 (Totalna kolčna endoproteza tip 6):

Naročnik zahteva, da se v tem sklopu ponudi tudi revizijska oblika debla. Ker je revizijsko deblo v drugem cenovnem razredu kot primarno, prosim naročnika za spremembo predračuna, kjer se naj doda še postavka za revizijsko deblo. Saj trenutno ni posebne postavke za revizijsko deblo. Prosimo naročnika naj to postavko doda v predračunu. Hvala za obrazložitev in popravek predračuna.ODGOVOR
Skupina 6:
Naročnik v skupini 6 dodaja novi ident 990244 »deblo revizijsko.«

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil dopolnjeno specifikacijo zahtev naročnika, dopolnjeno specifikacijo ponudbe s cenami in novi setup.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2020.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls

Podobno izvozi tudi dodatne opise v excel datoteko. Tvori se datoteka DODATNI_OPISI.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozil excel-ovi datoteki PONUDBA.xls in DODATNI_OPISI.xls v bazo podatkov. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.
Datum objave: 02.06.2020   14:38
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 23:
Kolenska totalna endoproteza tip 3
Naročnika vljudno prosimo, da nam poda dodatno razlago, kaj točno je mišljeno pod zahtevo z Z.Š.4 (PREDIZDELAN INSTRUMENTARIJ SPECIFIČNI)?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Predizdelan (specifični) inštrumentarij je izdelan individualno za posameznega bolnika ob ustreznih indikacijah, na podlagi predoperativnega CT ali MRI slikanja po posebnem protokolu. Ta rešitev obstaja na trgu, pri različnih proizvajalcih kolenskih endoprotez, že vsaj 10 let (zaščitne znamke: Signature; MyKnee; PSI;Trumatch).Datum objave: 02.06.2020   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
v delu "Kolenska totalna endoproteza tip 3" (sklop 23) želite, da ponudniki ponudimo predizdelan inšturmentarij. - specifični.
Naročnika prosimo naj to postavko izvzame iz vrednosti tega sklopa, saj vrednostno inštrumentarij lahko predstavlja večjo vrednost kot proteza sama.
Tako bi nesorazmerno vplival na vrednost celotnega sklopa. Hvala.


ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 02.06.2020   14:43
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo v delu splošnih zahtev (točka 2.) - dokazilo o metodi sterilizacije:
Ali lahko predložimo navodila za uporabo (IFU), saj le ta vsebuje metodo sterilizacije? Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 02.06.2020   14:46
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudim Vijak interferenčni namesto 5x23mm, 6x23mm, 7x23mm, 8x23mm, 9x23mm in 10x23mm, Vijak 5x25mm, 6x25mm, 7x25mm, 8x25mm, 9x25mm, 10x25mm?
Hvala.

ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikle predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.Datum objave: 02.06.2020   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kakšne zahteve imate za cemente, pod identom 908334, sklop 044?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zahteve so opredeljene v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika.Datum objave: 02.06.2020   14:52
VPRAŠANJE
Kakšne so zahteve za cement v skupini 044, ident 908334 - cement za cementiranje protez?

ODGOVOR
Zahteve so opredeljene v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika.Datum objave: 02.06.2020   14:55
VPRAŠANJE
SKUPINA 34: PROTEZE GLAVICE RADIUSA tip 1:
pri navedeni protezi obstaja tudi vijak, kateri je pakiran posamično in se posamično tudi prodaja. Ali vam ga lahko ponudimo in kako/kam ga lahko vnesemo v predračun oz. opis artiklov?


ODGOVOR
Skupina 34
V skupini 34 naročnik dodaja novi ident 908411 vijak.

Če ste mnenja, da vaša proteza ne potrebuje navedenega vijaka, potem to navedite v vaši ponudbi.

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil dopolnjeno specifikacijo zahtev naročnika, dopolnjeno specifikacijo ponudbe s cenami in novi setup.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2020.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls

Podobno izvozi tudi dodatne opise v excel datoteko. Tvori se datoteka DODATNI_OPISI.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozil excel-ovi datoteki PONUDBA.xls in DODATNI_OPISI.xls v bazo podatkov. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.
Datum objave: 02.06.2020   15:03
VPRAŠANJE
1.) Skupina 038 (Osteosintetski material za operacije stopala - ident 908032): Glede na to, da v našem prodajnem asortimentu nimamo spominskih sponk, ki se uporabljajo le pri redkih indikacijah, vas naprošamo, da le-te premaknete v eno izmed skupin, kjer se lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
2.) V skupini 043 (Vijaki za minimalno invazivne posege) vam bomo oddali ponudbo za ident 908089. Za pravilno pozicioniranje omenjenega vijaka je potrebna tudi vodilna žica, za katero pa v vašem predračunu ni odprtega identa (ident je odprt samo za vodilno žico za tip vijakov, ki sta razpisana pod identoma 908387 in 908388), zato vas prosimo, da v tej skupini odprete ident tudi za to vodilno žico (za kanulirane vijake 3,0mm, celoten navoj, samovrezen, s poševno odrezano glavo).


ODGOVOR
Naročnik ident 908032 prestavlja v skupino 43.

V skupino 43 naročnik dodaja novi ident 908408.

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil dopolnjeno specifikacijo zahtev naročnika, dopolnjeno specifikacijo ponudbe s cenami in novi setup.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2020.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls

Podobno izvozi tudi dodatne opise v excel datoteko. Tvori se datoteka DODATNI_OPISI.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozil excel-ovi datoteki PONUDBA.xls in DODATNI_OPISI.xls v bazo podatkov. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.
Datum objave: 02.06.2020   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo dve vprašanji, in sicer:
1. V tehničnem delu navajate, da se stranka sporazuma obvezuje takoj po prejemu naročilnice izstaviti e-dobavnico in jo posredovati naročniku. Zanima nas, ali je s tem mišljen scan, poslan po elektronski pošti?
2. Navajate, da mora biti dobavljeno blago označeno s črtno kodo. Zanima nas, če je ustrezna tudi naprednejša koda data matrix?

Hvala za odgovore.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Ad1) Za zagotovitev hitrejšega prevzema blaga, se je naročnik UKC Maribor odločil, da uvede avtomatski prevzem dobavljenih artiklov z uporabo elektronske dobavnice. Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil strukturo elektronske dobavnice, ki se že uporablja v UKC Maribor.
Ad2) Da.
Datum objave: 02.06.2020   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklopu 50 pod številko 22 ponudimo enakovreden interferenčni vijak, z ostrim navojem, iz titana, dimenzij 7,8,9x20,25 mm?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.Datum objave: 02.06.2020   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za sklop 50, in sicer:
1. ali lahko pod zaporedno št. 20 ponudimo biorazgradljive interferenčne vijake dimenzij od 6x19,23 do 11x35 mm?
2. ali lahko pod zaporedno št. 21 ponudimo interferenčne vijake iz titana, s topim navojem, omenjenega premera in dolžin 20, 23 in 28 mm?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Ad1) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad2) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 02.06.2020   15:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pošiljamo vprašanja za sklop 50, in sicer:
1.) pod zaporedno št.23: ali lahko ponudimo identičen interferenčni vijak dimenzije 10x23 mm?
2.) pod zaporedno št. 24: ali lahko ponudimo žico za križne vezi s svedrasto konico premera 2.4 mm in dolžine 38 cm?
3.) pod zaporedno št. 25: ali lahko ponudimo žico za križne vezi z ostro konico premera 2.4 mm in dolžine 32 cm?
4.) pod zaporedno št. 27: ali lahko ponudimo žico za uvedbo interferenčnih vijakov dimenzije 1,1mm x 38,5 cm?
5.) pod zaporedno št. 28: ali lahko ponudimo žico za uvedbo interferenčnih vijakov dimenzije 2,0mm x 38,5 cm?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR
Ad1) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad2) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad3) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad4) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.


Ad5) Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih dimenzij. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 02.06.2020   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za sklop 50, in sicer:

1.) pod zaporedno št. 1 navajate kostno sidro dimenzije 3,0 in 3,5 mm. Ali pod isto številko oz. identom ponujamo tako sidra iz titana kot biorazgradljiva?
2.) pod zaporedno št. 2 navajate kostno sidro 5,0 mm. Zanima nas, ali pod isto številko oz. identom ponujamo sidra omenjene dimenzije iz titana in tudi biorazgradljiva?

Za odgovor se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR
Skupina 50
Naročnik pri identih 908252, 908250 in 908253 dopolnjuje naziv, in sicer »titan.«

Naročnik dodaja v skupini 50 naslednje idente:
908412 nerazgradljivi material,
908413 nerazgradljiv material,
908415 nerazgradljivi material,
908416 razgradljiv material,
908417 razgradljiv material,
908419 razgradljiv material.

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil dopolnjeno specifikacijo zahtev naročnika, dopolnjeno specifikacijo ponudbe s cenami in novi setup.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2020.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls

Podobno izvozi tudi dodatne opise v excel datoteko. Tvori se datoteka DODATNI_OPISI.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozil excel-ovi datoteki PONUDBA.xls in DODATNI_OPISI.xls v bazo podatkov. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.
Datum objave: 02.06.2020   15:23
VPRAŠANJE
Sklop 3: TOTALNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 3
V opisu tehničnih in kakovostnih zahtevah je zahtevano deblo s CCD kotom med 121 in 135 in tudi v verziji z večjim offsetom, v SPECIFIKACIJI ZAHTEV NAROČNIKA pod identom 908127 ste navedli obe debli. Prosimo vas, da razdelite te dve varianti in ustvarite dva identa (deblo standard in deblo z offsetom).

Sklop 5: TOTALNA KOLČNA ENDOPROTEZA TIP 5
Ali vam lahko ponudimo deblo, ki je v devetih velikosti in ima dolžino od 129 do 177 mm?

Sklop 9: REVIZIJSKI ACETABOLARNI MODULARNI SISTEM
V opisu tehničnih in kakovostnih zahtevah je zahtevana ponvica brezcementna z možnostjo vložkov iz Polietilena (HCPE) ter keramike (delta). Prav tako je zahtevana ponvica brezcementna za možnostjo cementiranja polietilenskega vložka vanjo. V specifikaciji zahtev naročnika pa omenjate ponvico modularno v identu 908143 in nemodularno v identu 908141. Ali nam lahko obrazložite kaj mislit s tem opisom? Mogoče ste želeli ponvico s cementnim vložkom in ponvico z brezcementnim vložkom? V kolikor želite ponvico z polietilenkim cementnim vložkom, morate dodat še en ident za tak tip vložka.

SKUPINA 17: ACETABULARNI OJAČITVENI OBROČ TIP 3
Ali vam lahko ponudimo ojačitveni obroč, ki se zagozdi v ischium brez fiksacije z vijaki?

SKUPINA 21: KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA TIP 1
V opisu tehničnih in kakovostnih zahtevah je zahtevano deblo za potrebe revizij z možnostjo podaljšanja z modularnimi debli, ki naj bi bile na voljo v ravni in offset izvedbi z večjimi dolžinami in debelinami. V specifikaciji pa je pri identu 908199 opisano samo deblo. Prosimo, da navedete katero deblo vam ponudimo: ravno in deblo offset, ker imata različni ceni?
Ident 908339 ali vam lahko namesto vložka PE-vitaminiziran ponudimo vložek PE v High-cross linked varianti, ker zahtevanega vložka naš sistem, ki ga bomo ponujali v tej skupini, nima?


ODGOVOR
Skupina 3:
V skupini 3 naročnik spreminja naziv identa 908127 v »deblo standard.«
V skupini 3 naročnik dodaja novi ident 908409 »deblo z offsetom.«
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Skupina 5
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Skupina 9:
To se nanaša na dve različni fiksaciji vložka: fiksni zaklep vložka (keramičnega ali polietilenskega) in nefiksni zaklep, kjer se PE vložek cementira.

Skupina 17:
Ponudniki lahko ponudijo tudi ojačitveni obroč, ki se zagozdi v ischium brez fiksacije z vijaki. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Skupina 21:
V skupini 21 naročnik spreminja naziv identa 908199 v »deblo za podaljševanje z offsetom.«
V skupini 21 naročnik dodaja novi ident 908410 »deblo za podaljševanje, ravno.«
Ident 908339
Ponudniki lahko ponudijo tudi vložek PE v High-cross linked varianti.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Naročnik bo na svoji strani (www.ukc-mb.si) objavil dopolnjeno specifikacijo zahtev naročnika, dopolnjeno specifikacijo ponudbe s cenami in novi setup.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2020.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls

Podobno izvozi tudi dodatne opise v excel datoteko. Tvori se datoteka DODATNI_OPISI.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozil excel-ovi datoteki PONUDBA.xls in DODATNI_OPISI.xls v bazo podatkov. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.