Dosje javnega naročila 002684/2020
Naročnik: OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
Gradnje: ASFALTIRANJE PO OBČINI VELIKE LAŠČE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 162.343,64 EUR

JN002684/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2020
JN002684/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2020
JN002684/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
JN002684/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.10.2020
JN002684/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002684/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315
SI
Velike Lašče
Slovenija
Nina Tekavec
nina.tekavec@velike-lasce.si
+386 17810367

Internetni naslovi
https://www.velike-lasce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velike-lasce.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17826
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ASFALTIRANJE PO OBČINI VELIKE LAŠČE
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2020-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233222
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Asfaltiranje cest po občini Velike Lašče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233222
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Velike Lašče
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfaltiranje cest po občini Velike Lašče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 05.06.2020
Konec: 31.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2020   10:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2020   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2020   10:11
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da za lažjo pripravo ponudbe objavi popis del v excel dokumetu.
Hvala!

ODGOVOR


Spoštovani,

popis del je sedaj objavljen na spletni strani naročnika v excel dokumentu.


Lep pozdrav

Datum objave: 05.05.2020   13:55
Ali se kot ustrezna referenca šteje tudi celotna gradnja ceste ali samo vrednost asfaltiranja?

Spoštovani,

kot ustrezna referenca se šteje tudi celotna gradnja ceste.


Lep pozdravSpoštovani,

na obrazcu 2 imate naveden datum objave JN 27.5.2020 (oznašeno rumeno). Gre za pomoto, ker je bilo JN objljeno 30.4.2020.
Prosim za popravek. Hvala!

Spoštovani,

je popravljeno in objavljeno na spletni strani naročnika.


Lep pozdrav


Prosimo, da dopustite priložitve potrdil refrenc gospodaskega subjekta in vodje del na vsebinsko enakih potrdilih, ki smo jih ze pridobili v preteklosti. Nenehno potrrjevanje vsebinsko enakih obrazcev je nepotrebno tako za ponudnika kot za naročnike. Podatki o refrencah se namreč ne spreminjajo.

Spoštovani,

lahko storite tudi tako.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.05.2020   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

post 2 Izkop mehkega materiala III. do V. kategorije z odvozom na deponijo do 5km m3 1.247,50
naprošamo naročnika, da definira kolikšen del izkopa je predviden v V. ktg (cena za izkop III. ktg ali V. ktg je precej različna)

Lep pozdrav!ODGOVOR

Spoštovani,

50% vsake.

Lep pozdrav
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz navodil razpisne dokumentacije je za podizvajalca navedeno:

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Med obrazci dokumentacije ni priloženega obrazca za podatke o podizvajalcu. Tak obrazec je le za ponudnika ali skupino ponudnikov (vodilni partner).


Vprašanje je, če je v tem primeru treba narediti lastni obrazec, npr. podizvajalska pogodba ali kaj drugega, kjer so vsi podatki o podizvajalcu, razmerja, deleži in vrednost naročila ipd.

Hvala za pojasnilo ali dopolnilo dokumentacije, v kolikor manjka obrazec za podizvajalca.ODGOVOR


Spoštovani,

v kolikor boste nastopili s podizvajalci, pripravite lasten obrazec s podatki, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav