Dosje javnega naročila 002685/2020
Naročnik: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
Gradnje: Sanacija ceste in plazu Ciringa - 2. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN002685/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002685/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002685/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija
Jernej Senekovič
senekovic@kungota.si
+386 26550505
+386 26550506

Internetni naslovi
http://www.kungota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.kungota.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17829
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija ceste in plazu Ciringa - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 4302-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija ceste in plazu Ciringa - 2. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Kungota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija ceste in plazu Ciringa - 2. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2020   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
Zgornja Kungota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2020   07:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da objavite še ESPD obrazec.

Hvala in lp

ODGOVOR

Obrazec ESPD je objavljen.


Datum objave: 06.05.2020   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji v točki 9.1.4 zahtevate, da je ponudnik med drugim izvedel kamnito betonski zid dolžine najmanj 30 m in višine 4m. Zanima nas, ali boste kot ustrezno referenco upoštevali tudi obnovo/sanacijo takšnega kamnito-betonskega zidu? Hvala!

ODGOVOR
Kot ustrezno referenco bomo upoštevali le izgradnjo kamnito-betonskega zidu v takšni dolžini in višini, ne bomo pa upoštevali obnove ali sanacije takšnega zidu.Datum objave: 06.05.2020   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali zadoščamo enemu izmed referenčnih pogojem iz razpisne dokumentacije, če smo izvedli armirano betonski zid dolžine 30 m in višine 4 m? Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR
Da, s to dolžino in višino izvedbe armirano-betonskega zidu zadoščate enemu izmed dveh referenčnih pogojev.