Dosje javnega naročila 002688/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK, Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 149.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002688/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2020
JN002688/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2020
JN002688/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.08.2020
JN002688/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2020
JN002688/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.02.2021
JN002688/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002688/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK
Baragova cesta 1
8360
SI
Žužemberk
Slovenija
Vesna Jaklič, Mira Kovač, prof.
vesna.jaklic@guest.arnes.si
+386 73087022
+386 73087022

Internetni naslovi
https://www.oszuzemberk.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17841
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje in zelenjava
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15600000
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, krušni izdelki, peciva
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, krušni izdelki, peciva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko živila
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna prehrana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna prehrana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana živila
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila višje kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2020   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani, ne najdemo predračunskih obrazcev. Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ponudbeni predračuni so dosegljivi na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/961/dokumentacija.html


Datum objave: 04.05.2020   07:47
VPRAŠANJE
Napisali ste, da je na ponudbenih predračunih označena ura dostave. Pri mleko in mlečnih izdelkih, sklop 8 je nismo zasledili. Prosim za dneve in pa ure dostave, kdaj je to.

ODGOVOR
Dostava 2x tedensko do 6.30 ure.Datum objave: 04.05.2020   07:49
VPRAŠANJE
Sklop 9 ribe
artikel 1: želite losos z ali brez kože?
artikel 5: prosimo, da za sveže ribe naredite ločen sklop, kot je to običajna praksa pri večini javnih porabnikov. Hvala.

ODGOVOR
1. Brez kože
5. Sklop ostaja nespremenjen.

VPRAŠANJE
Sklop 3 zamrznjeno sadje in zelenjava
artikel 16: ali lahko ponudimo jagode v pakiranju 2,5kg?

ODGOVOR
LahkoDatum objave: 04.05.2020   09:26
Naročnik objavlja ure in dneve za dostavo za posamezen sklop:
http://www.sib-mb.si/javna_narocila/961/dokumentacija.html

Dokument je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.05.2020   19:02
VPRAŠANJE
spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

MESO IN MESNI IZDELKI
9 SVINJSKO MESO, vrat - Ali je s kostjo?
16 SALAMA, suha - Po kateri salami povprašujete, npr. domača, ogrska...?
17 KLOBASA dimljena za kuhanje - Ali povprašujte po kranjski klobasi s certifikatom?
21 SLANINA, panceta suha - Ali povprašujete po suhi dimljeni panceti?
22 PLESKAVICE - Ali so iz govejega ali mešanega mesa
23 Suha šunka bk - Ali povprašujete po suhi prekajeni šunki brez kosti za kuhanje?

PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI

PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
2 PIŠČANČJE MESO, sveže, bedra s kostjo in kožo - Ali povprašujete po celem bedru, zgornji in spodnji del skupaj?
7 PIŠČANČJA NABODALA - Ali so z zelenjavo?
15 PIŠČANČJE MESO sveže, stegno s kožo, brez kosti - Ali povprašujete po zgornjem delu bedra?
16 PIŠČANČJE MESO, sveže, stegno s kostjo in kožo - Ali povprašujete po zgornjem delu bedra?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

MESO IN MESNI IZDELKI
9 BREZ KOSTI
16 SUHA DOMAČA SALAMA
17 DA
21 DA
22 MEŠANEGA MESA
23 DA

PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
2 DA
7 Z ZELENJAVO
15 DA
16 DADatum objave: 06.05.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 12 mesecev Zanima nas ali se v tem obdobju lahko cene za sklop 1 in sklop 2 kaj spreminjajo, npr. regulacijo cen in se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za hrano, natančneje za meso, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS? Glede na trenutne močno nepredvidljive razmere zaradi korona krize bi bilo to primerno.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
V okvirni sporazum je vključen 95.člen ZJN-3.Datum objave: 06.05.2020   08:23
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 06.05.2020   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila

SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

15 NEŽNI KRUHKI, CRISPY (različni) kot Crispy Žito do 200 g-Ali lahko ponudimo kruhke kot wasa pakirane od 200-275g?
19 ČAJ hibiskus, filter vrečke, do 2 kg-artikel je samo v kombinaciji šipek hibiskus. Ali lahko ponudimo navedeno?
43 CORN FLAKES brez sladkorja do 1 kg-ali lahko ponudimo corn flaks brez dodanega sladkorja. Sladkor se nahaja samo v osnovni sestavini
46 MUESLI s čokolado in oreščki- ali lahko ponudimo čokoladne muslije in oreščke v sledovih?
79 PRESNI KAKAV-ne vemo kaj zahtevate. Ali želite kakav bio? Prosimo za dodatno obrazložitev
84 HRUSTLJAVI KRUHKI, kot Hrski, do 1 kg-artikla nismo našli. prosimo za izbris ali dodatno pojasnitev

KONZERVIRANA ŽIVILA
25 EKSTRA DOMAČA MARMELADA, minimalni sadni delež 50 %, pakiranje do 1 kg-prosimo navedite kateri okus želite .Nat ržišču je marelica z navedenim sadnim deležem

EKO ŽIVILA
10 Bio pšenični zdrob-ARIKLA NISMO NAŠLI .Ali lahko ponudimo zdrob iz pirine moke bio

ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
31 POLNOZRNATI ŠIROKI REZANCI do 5 kg-Ali lahko ponudimo ajdove rezance?
lep pozdrav

ODGOVOR
15 DA
19 DA
43 DA
46 DA
79 BIO
84 Artikel se odstrani. Ponudniki zanj ne rabijo ponuditi cene, cene katere bodo vpisane, bo naročnik odštel.

KONZERVIRANA ŽIVILA
25 Marelica

EKO ŽIVILA
10 NE

ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
31 NE


Datum objave: 11.05.2020   11:11
VPRAŠANJE

Prosimo za odgovor na zastavljeno vprašanje.


EKO ŽIVILA
10 Bio pšenični zdrob-artikla nismo našli. Prosimo za izbris.

lep pozdrav,


ODGOVOR
Artikel se odstrani.Datum objave: 11.05.2020   11:13
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

DIETNA PREHRANA
3 Polenta brez glutena do 500 g polnozrnata-artikla nismo našli ali lahko ponudimo polento navadno brez glutena .ALI POLNOIZRNATO KI IMA LAHKO GLUTEN V SLEDOVIH? Kaj ponudimo?
10 Testenine brezglutenske (obročki) do 1 kg-ali lahko ponudimo črke brez glutena
11 Testenine špageti riž in koruza do 1 kg-ali laho pnudimo špagete bg iz 100% koruzne moke?
12 Testenine jušni rezanci riž in koruza do 1 kg-ali ,lahko pponudimo testenine brez glutena iz koriune moke?
15 SLADOLED rižev-arikla nismo našli ali lahko ponudimo sojin sladoled kot kornet?
40 KOKOSOV JOGURT sadni -ali lahko ponudimo sadni kdesert z kokusom?
37 KORUZNE TESTENINE Z ZELENJAVO kot Orgran-ARIKEL TRŽI SAMO DOLOČEN PROIZVAJALEC. Prosimo umik artikla da bo možna prijava večjim ponudnikom.Ali dovolite da ponudimo 100% koruzne testenine brez glutena kot so npr. peresniki ali fusili.
Hvala

ODGOVOR
DIETNA PREHRANA
3 NAVADNO BREZ GLUTENA
10 LAHKO
11 NE
12 NE
15 NE
40 DA
37 ARTIKEL BO IZBRISAN
Datum objave: 12.05.2020   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 9: ribe
je možna dobava 1x tedensko (sreda)?
Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis, vam pa dodatno ponudbo.
Hvala za odgovor.

lp

ODGOVOR
DOSTAVA RIB JE 1X TEDENSKO, DAN NI POMEMBENDatum objave: 15.05.2020   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Ali bo na portalu javnih naročil objavljen popravek predračuna?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Ne.
Ponudniki lahko sami popravijo ponudben predračun oz. pri artiklih, katere je naročnik črtal, ponudniki ne rabijo ponuditi cene. V nasprotnem primeru bo to storil naročnik.