Dosje javnega naročila 002746/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Storitve: Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 874.649,36 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002746/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002746/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN002746/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN002746/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN002746/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.07.2020
JN002746/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2020
JN002746/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2020
JN002746/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
JN002746/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
JN002746/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2021
JN002746/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002746/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-207787
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-026rn-20-zbiranje-odpadkov-ter-dobava-embalaze-za-odpadke

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17852
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke
Referenčna številka dokumenta: JN 026/RN-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zbiranje odpadkov ter dobava embalaže za odpadke, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za 24 mesecev.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 580.939,24 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 03*,18 01 06*, 18 01 08*
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
90520000
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 03*,18 01 06*, 18 01 08*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zabojniki/embalaža za odpadke s klasifikacijsko številko 18 01 08*
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
90520000
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zabojniki za odpadke s klasifikacijsko številko 18 01 08*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 02
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
90520000
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 02
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 04
Številka sklopa: Sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
90520000
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 04
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 08, 20 01 25
Številka sklopa: Sklop 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 08, 20 01 25
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 09
Številka sklopa: Sklop 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 19 08 09
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07
Številka sklopa: Sklop 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 03
Številka sklopa: Sklop 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 03
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 04
Številka sklopa: Sklop 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 04
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 07
Številka sklopa: Sklop 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 07
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 21*
Številka sklopa: Sklop 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 21*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 23
Številka sklopa: Sklop 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 23
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 35, 20 01 36
Številka sklopa: Sklop 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 35, 20 01 36
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 02 01
Številka sklopa: Sklop 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 02 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01
Številka sklopa: Sklop 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2020   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani. Med zahtevami navajate, da mora ponudnik imeti potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev, ki ne sme biti starejše od dveh let.
Zadeva je nelogična, saj so potrdila lahko izdana tudi pred tem časom, a veljajo za nedoločen čas in so kot taka veljavna.
Prosimo za izbris zahteve dveh let. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudnik mora imeti veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Datum objave: 14.05.2020   08:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V razpisni dokumentaciji je za nevarne kemikalije navedeno, da so na mestu prevzema v kubičnem zabojniku, ki ga mora zagotoviti prevzemnik. Gre namreč za nevarne kemikalije, ki morajo biti embalirane v plastične posode za enkratno uporabo z neprodušnim zapiranjem, saj so le v tem primeru primerne za odvoz. Prosimo za natančen opis, kako so kemikalije embalirane oz. za dopolnitev predračuna z ustrezno embalažo, v kolikor mora to embalažo zagotoviti ponudnik. Lep pozdrav.

ODGOVOR: Nevarne kemikalije so embalirane v plastičnih posodah, prostornine do 20 l. Embalažo zagotavlja naročnik.
Datum objave: 14.05.2020   08:41
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da lahko kot ustrezen zabojnik ponudimo 20L zabojnik, rumene barve z rdečim pokrovom, ki v ostalih karakteristikah ustreza zahtevam v razpisni dokumentaciji. Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR: 20l zabojnik je lahko rumene barve z rdečim pokrovom v kolikor v ostalih karakteristikah ustreza zahtevam.
Datum objave: 14.05.2020   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Med zahtevami navajate, da mora biti označba za odpadke 18 01 03* vsaj 1/3 v rumeni barvi. Ali bo ustrezna tudi nalepka, katere vsebina bo ustrezna vašim zahtevam, bo pa v celoti bele barve, potisk pa v črni barvi.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR: Ustreza tudi bela nalepka s črnim potiskom z zahtevano vsebino.
Datum objave: 14.05.2020   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Naročnika prosimo za umik zahteve po prilaganju dokazil o vpisu v ustrezne evidence prevoznikov oz. prevzemnikov (zbiralec, predelovalec ali odstranjevalec), saj so vsi ti podatki dostopni v e-obliki na spletni strani ARSO. Prav tako je povsod razviden datum veljavnosti potrdila. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudnik mora imeti veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Ponudniki bodo na podlagi morebitnega poziva naročnika, priložili potrdilo.
Datum objave: 14.05.2020   08:51
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da lahko kot ustrezne certifikate predložimo tudi certifikate v španskem oz. italijanskem jeziku. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala tudi certifikatov, v angleškem jeziku, lahko tudi v italijanskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.
Datum objave: 14.05.2020   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ocenjena vrednost za sklop 1 je zastavljena nerealno nizko, glede na trenutne razmere na trgu.
Naročnika pozivamo, da spremeni vrednost zagotovljenih sredstev ter zagotovi, da razpis ne bo razveljavljen zaradi ponudb nad dopustno vrednostjo, ki je nerazumno nizka in ne bi zagotovila kvalitetne ter zakonsko ustrezne storitve s strani ponudnika. V nasprotnem primeru je priprava in oddaja ponudbe nesmiselna.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: Ocenjena vrednost je podana na podlagi vrednosti, ki jih naročnik trenutno plačuje.


Datum objave: 15.05.2020   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vezano na vsem poznane razmere na trgu predelave in odstranjevanja odpadkov, pozivamo naročnika, da ponovno preuči zagotovljena sredstva za vse razpisane sklope po objavljenem javnem naročilu.
Cene, ki so za prevzeme veljale do sedaj, ne zagotavljajo več kvalitetne in stroškovno opravičljive izvedbe prevzema odpadkov pri naročniku in oddaje na ustrezno predelavo ali odstranjevanje. Trenutno veljavne cene tako ne morejo več biti temelj za zagotavljanje prevzemov pri naročniku v prihodnjem obdobju, za čas trajanja razpisanega javnega naročila (prihodnji 2 leti).
Naročnika zato pozivamo, da v izogib revizijskemu postopku na potek javnega naročila, na katerem ponudniki v naprej opozarjamo na prenizko zastavljena sredstva glede na stanje na trgu, ki ga naročnik očitno ni preučil in s tem ni ravnal skladno z zakonodajo, da ponovno ovrednoti vrednosti sklopov in nove ocenjene vrednosti čim prej sporoči, da bomo ponudniki lahko oddali kvalitetne ter iz naše strani zavezujoče ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnik je izračunal ocenjeno vrednost skladno z zakonodajo. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navaja ocenjeno vrednost, ne pa tudi višino zagotovljenih sredstev.Vaš očitek se nanaša na podatke, ki jih naročnik sploh ni objavil, torej je nemogoče, da bi ponudniki z njimi bili seznanjeni.
Datum objave: 18.05.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika glede na njegov odgovor, ki se nanaša na ocenjeno vrednost in zagotovljena sredstva opozarjamo, da takšno ravnanje ni niti gospodarno niti zakonito. V kolikor naročnik javnega naročila ne bo oddal pravočasno in bo to posledica njegove ignorance dejanskih tržnih razmer, v nadaljevanju pa bo izvedbo storitev oddal brez izvedbe pravilnega postopka (pa čeprav le za kratek čas), bo odgovoren za prekršek v skladu z ZJN-3. Naročnik namreč s postavljanjem nerealnih pogojev in zahtev v razpisni dokumentaciji sam ustvarja razmere, v katerih naročila ne bo oddal, saj dopustne ponudbe pod temi pogoji ni mogoče oddati.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR: V naročnikovem interesu je vsekakor pridobiti čim večje število dopustnih ponudb. V kolikor smatrate, da je kateri od pogojev in zahtev nerealen, zastavite konkretno vprašanje.