Dosje javnega naročila 002737/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup dveh IBM Z strežnikov z vključeno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancijske dobe
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.428.600,00 EUR

JN002737/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002737/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN002737/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN002737/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002737/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-206517
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352461/RD_IC_HO-24.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17840
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh IBM Z strežnikov z vključeno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancijske dobe
Referenčna številka dokumenta: IC-HO-24-008/20-B; 430-14/2020-DI/12
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30211200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup 2 IBM Z strežnikov, in sicer:
a) Nakup dveh IBM Z strežnikov IBM z15 8561-702 kot zamenjavo za dva centralna strežnika IBM z13 2964-702, z vključeno 3 letno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancije.
b) Nakup storitev dostave, postavitve, konfiguracije, testiranja, priprave za produkcijsko uvedbo, selitve, ureditev hladnih con.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30211200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup 2 IBM Z strežnikov, in sicer:
a) Nakup dveh IBM Z strežnikov IBM z15 8561-702 kot zamenjavo za dva centralna strežnika IBM z13 2964-702, z vključeno 3 letno garancijo in dodatnim vzdrževanjem v času garancije.
b) Nakup storitev dostave, postavitve, konfiguracije, testiranja, priprave za produkcijsko uvedbo, selitve, ureditev hladnih con.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2020   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2020   05:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede izpolnjevanja referenčnega pogoja pod točko Pogoji za sodelovanje 1.C prosimo za potrditev, da bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja štel tudi izjavo principala (dobavitelja implementirane opreme), ki bo potrdil, da je določen izvajalec implementacijo pri naročniku dejansko izvedel, kdaj je bila implementacija izvedena in v kakšni vrednosti je bila implementacija izvedena (torej vrednost implementirane opreme in storitve instalacije pri naročniku). Predmetne reference so namreč pogosto del širših javnih naročil, kjer je implementacija strežnikov samo njen del, zato javni naročniki tako oblikovanega referenčnega potrdila ne morejo potrditi, ampak lahko potrdijo samo naročilo kot celoto, pri čemer pa delež konkretne reference ni razviden, na drugi strani pa principal razpolaga z vsemi relevantnimi podatki in jih lahko verodostojno potrdi.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja ustrezno izpolniti obrazec ePRO Reference in kadri (točka 1. »REFERENCE«) iz katerega bodo jasno razvidni vsi zahtevani podatki. Naročnik referenčnega posla je tisti s katerim je imel/ima ponudnik sklenjeno pogodbo za implementacijo IBM Z strežnikov, v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV in ki lahko dejansko potrdi izvedbo implementacije IBM Z strežnikov. V kolikor je bil ponudnik pri referenčnem poslu podizvajalec, potem se kot naročnika referenčnega posla navede glavnega izvajalca, saj je imel v takekm primeru ponudnik pogodbeno razmerje za implementacijo IBM Z strežnikov z glavnim izvajalcem in ne direktno z naročnikom. Predmetne reference so res pogosto del širših javnih naročil, kjer je implementacija strežnikov samo njen del, vendar pri vsakem pogodbenem razmerju obstajata naročnik in izvajalec (tudi v podizvajalskem), iz tega razloga mora ponudnik predložiti ustrezne podatke tiste pravne osebe, ki je bil v konkretnem primru njegov naročnik.


Datum objave: 18.05.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vaša zahteva po kadrih je nerazumljiva.
2. PODATKI O KADRIH (skladno s točko 7.C.2.: Tehnična in strokovna sposobnost obrazca ePRO - Navodila ponudnikom) .
To zahtevo lahko izpolni IZKLJUČNO IBM , ker ima edini usposobljene kadre in ustrezno zahtevane certifikate.
Torej je podpisnik reference samo IBM.ODGOVOR
Zahteva ni nerazumljiva, pogoj je jasen. Ponudnik lahko pogoj izpolnjujej skupaj s partnerji ali pa s podizvajalci. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Pri pogoju 7.C.2. naročnik ne zahteva potrjenih referenc.


Datum objave: 27.05.2020   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

podjetje ponudnika se je pred kratkim preimenovalo, pri čemer se je spremenil samo naziv oz. ime podjetja, matična in davčna številka pa sta ostali isti.
Ponudnik želi ponudbeni dokumentaciji predložiti certifikate, a se ti še glasijo na stari naziv oz. ime podjetja.
Zanima nas, ali bo naročnik ob predložitvi izpisa iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje spremembo naziva podjetja, ponudniku priznal vse pridobljene statuse (reference, certifikate zaposlenih, itd.), ki se nanašajo na star naziv oz. ime podjetja? Enako sprašujemo za priznavo referenčnih poslov.

Najlepša hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik bo ob predložitvi izpisa iz sodnega registra podjetij, iz katerega izhaja, da gre zgolj za spremembo naziva podjetja oz. iz katerega izhaja, da gre za univerzalno pravno nasledstvo, ponudniku priznal vse pridobljene statuse, ki se nanašajo na star naziv oz. ime podjetja. Navedeno velja tudi za referenčne posle.