Dosje javnega naročila 002690/2020
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Gradnje: DVELETNE GRADBENE STORITVE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002690/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2020
JN002690/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN002690/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN002690/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002690/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marja Miljković
marja.miljkovic@elektro-maribor.si
+386 22200764

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
ESPD: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17819
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DVELETNE GRADBENE STORITVE
Referenčna številka dokumenta: 2201-12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
DVELETNE GRADBENE STORITVE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop C1: gradbene storitve vzhod
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop C1: gradbene storitve vzhod
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop C2: gradbene storitve zahod
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop C2: gradbene storitve zahod
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILAOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   10:00

Dodatne informacije:
razvidno iz dokumentacije naročnika
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2020   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko skupaj s podizvajalcem izpolnjujemo reference ?

Ali se mora točno določiti vrednost del za podizvajalca?ODGOVOR

1. Ponudnik (glavni izvajalec) lahko skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogoj iz točke 10.4.2 dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, upoštevaje, da mora podizvajalec izpolnjevati pogoj v obsegu za katerega je prijavljen in glede na vrsto del za katere je prijavljen. Prav tako mora ponudnik (glavni izvajalec) izpolnjevati referenco za dela, ki jih bo izvedel.
2. Vrednost del za podizvajalca mora biti točno določena .Datum objave: 14.05.2020   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za pojasnilo glede dimenzij referenčnih AB jaškov...Ali mora biti AB jašek ali je lahko tudi kakšen drugi AB objekt kot npr. Črpališče ali vodohrani ali kaj podobnega?
Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je jasno opredelil referenčne objekte- referenčni objekti so AB jaški s pripadajočimi pokrovi