Dosje javnega naročila 002749/2020
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo
ZJN-3: Odprti postopek

JN002749/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
JN002749/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002749/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 087-207726
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Splošni in kadrovski oddelek
bojan.zupan@sid.si
+386 12007573
+386 12007575

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17740
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo
Referenčna številka dokumenta: JN 134/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo za obdobje štirih (4) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo za obdobje štirih (4) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2020   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2020   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da obstaja več Db2 licenc, ki se licencirajo na PVUje, userje, Terabyte, ali lahko za referenco navedemo katerokoli Db2 licenco in ne točno določeno licenco za mainframe okolje.


ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel smatral tudi posel dobave, podpore in vzdrževanja drugih IBM DB2 licenc primerljivih količin.
Enako velja tudi za referenco ponudnika, če ponudnik pogoj referenc izpolnjuje skupaj s podizvajalcemDatum objave: 29.05.2020   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Proizvajalec programske opreme sporoča, da je na 23. strani dokumentacije v točki 17.4. Specifikacije javnega naročila:
1) pod zaporedno številko 1 naveden napačen naziv licence. Pravilni naziv licence se glasi IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition Linux on System z Processor Value Unit (PVU) Annual SW S&S Renewal (Koda: E0HPWLL)
2) pod zaporedno številko 2 sta napačni tako koda kot opis, saj gre za naslednico stare Workgroup Edition licence. Pravilna koda se glasi E0Q5WLL, naziv licence pa IBM Db2 Standard Edition VPC Option Virtual procesor Core Annual SW S&S Renewal

Naprošamo naročnika, da ustrezno popravi Specifikacije in Ponudbeni predračun.

ODGOVOR
ADD 1) Kot navedeno v Specifikacijah (točka 17.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), gre pri licenci ''IBM DB2 Advanced Enterprise Server Edition Linux on System z Processor Value Unit (PVU)'' za podaljšanje licenc, ki jih naročnik poseduje oz. uporablja in ne za nakup. Koda te licence je enaka kodi licence navedeni v vprašanju ponudnika in pravilna. Torej smatrajte naziv kot navedbo licenc za podaljšanje, ki smo jih pred časom kupili.

ADD 2) Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedel licenco ''IBM DB2 Workgroup Server Edition Authorized User Single Install'', ki jo uporablja. Verzija trenutne baze ne podpira licence v obliki VPCjev in uporablja prej omenjene licence. Naročnik je dodatno navedel, da bo zaradi spremembe licenciranja in pretvorbe 177 uporabniških licenc (E1B79LL) v 36 VPC licenc (avtomatična pretvorba pri IBM) za višje verzije (SID Banka uporablja trenutno 10.5.8) potrebno upoštevati licence v obliki in količini 36 VPC licenc. Nadgradnja naj bi se izvedla v roku enega leta.